x

Havassul Kur'an-1270

Pamuk Yayınevi
Ürün Kodu : 9789752940314
İmam Gazali'nin Eseri Olan Havasul Kur'an Pamuk Yayıncılık Tarafından Sadeleştirilerek Tekrar Neşredilmiştir.
19,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • HAVASSUL KUR'AN  Hamd, alemlerin Rabbi'ne. salat ü selam onun son peygamberi Hazreti Muhammed Mus-tafa (s.a.v.)'nin üzerine olsun.

  Siz kıymetli okuyucularımıza İmam-ı Gazali’nin, bu değerli eserini tercüme etmiş olmanın mutluluğu ve kıvancı içerisindeyim. İmam-ı Gazali hem kendi çağında hem de kendi çağından günümüze kadar gelip geçmiş büyük âlimlerden birisidir.

  Onu zirveye taşıyan eserini "İhya-ü Ulûmid Dîn" bilmeyenimiz yoktur. Gazali dîni ilimlerde kemâle erince mantık ve felsefe ilmine yönel-miştir. Onu bu ilimlere yönelten olgu, felsefe ve mantıkla uğraşan İslam alimlerinin dinle çelişen sözlerini eleştirmek, onlara hatalı olduklarını yine felsefe dili ile ifade etmekti.

  Gazali haklı olarak bir çok konuda "Tehâfütü’l-Felâsife" (Filozofların Hataları) adlı eserinde Farabi ve İbn-i Sîna'yı eleştirmiştir. Gazali felsefecileri eleştirirken sadece dîni delil-lere dayanmamış bunun yanında felsefi delilleri de kullanmıştır.

  HAVASSUL KUR'AN  Gazali nin felsefî üslubu, bizâtihi felsefe ile uğraşan İslam alimlerinin üslubundan daha berrak, daha akıeı idi.

  İdinizdeki bu kıymetli eser. Gazalimin sadece belli bir branşta değil bütün branş ve dal-larda sözsahibi olduğunun bir delilidir. Hazreti Peygamber (s.a.v.)'in "Şayet duanız ve ibadetiniz olmasa, Kabbim size ne diye değer versin?" hadis-i şerifi ve "Dua, mii’minin silahıdır" hadis-leri hatırlanacak olursa eserin kıymeti iyice anlaşılacaktır.

  Millet olarak birbirimize daha fazla kenet-lenmeli. duaya sarılarak Kabilimize yönelme-liyiz. 1 iasan-ı Basrî'nin şu sözü kulağımıza küpe olmalıdır:

  "Dualarınızın kabul edilmeyeceğinden korkmuyorum. Gaflete düşüp dua edemez hale gelmenizden korkuyorum."

  Cenabı Allah, bu tercüme eserimizle Ümmeti Muhammedi faydalandırsın. Kusur ve halalarımızdan Allah'a sığınırız. Mükemmel olan yalnızca O'dur.

  İÇİNDEKİLER

  Mütercimin önsözü 5

  HAVASSUL KUR'AN

  Önsöz 7

  Devlet erkanının odalarına girerken, onlarla otururken okunacak ayetlerin esrarı 35

  Hakkımızda iyi düşünmeyenlerin yanına girerken ve genel olarak ihtiyaçları karşılamak için okunacak ayet-i kerimeler 37

  Kur’an-ı Kerim’i kolay ezberleyebilmek ve diğer ilimleri

  tahsil için okunacak ayet-i kerime 38

  Denizde yolculuk, rızkın artması, korku ve zorlukların yenilmesi ve malların korunması için okunacak

  ayetlerin (harflerin) esrarı, 40

  Sara hastalığının ilacı 45

  Diş ağrısının tedavisi 46

  Fatiha Suresi’nin esrarı 48

  Ayet’el-Kürsi’nin esrarı 50

  Baş hastalıklarının tedavisi 51

  Ateşli hastalığın (humma) tedavisi 56

  İhtiyaçların giderilmesi için okunacak duanın esrarı 58

  Büyüyü yok etmenin çaresi 59

  Ateşli hastalıklarda başka bir çözüm 60

  Göz ağrısının şifası için 62

  Kolay doğum için 63

  Eşler arasında yakınlık ve sevginin oluşması için 64

  Bereket için yemek esnasında okunacak Dua ve ayet 65

  Deniz yolculuğunda okunacak ayet-i kerime 67

  Hayal görme durumunda okunacak dua ve ayet-i kerime 68

  Gece görülen hayallere karşı okunacak ayetler 69

  Sara hastalığına karşı okunacak ayetler 72

  Gözün afetlerinden korunmak için okunacak ayetler 74

  Sara hastalığına bir başka çözüm 76

  Cinlere karşı Ayet’el-Kürsi’nin tesiri 77

  Cin çarpması, korku, çığlık atmanın tedavisi 78

  Yeraltında olan defineyi çıkarmak için okunacak ayet 80

  Hastalıklardan kurtulmak için okunacak ayetler 81

  Yalandan ve tuzaktan kurtulmanın çaresi 84

  Günlük musibet, belaların önlenmesi için okunacak dua 86

  Sevilen kişilerin yeryüzüne okuyacakları bereket duası 88

  Göz ağrısına karşı okunacak ayet-i kerime 89

  Cüzzama karşı okunacak ayet-i kerime 90

  Değişik hastalıklar için okunacak ayet-i kerimenin esrarı 92

  Kur'an’daki İsın-i A’zam ayeti 93

  Felç tedavisinde 94

  HAVASSUL KUR'AN

  Haşerattan korunmak için mübarek bir tedavi 96

  Alaca (Vitiloga) hastalığının tedavisi 10i

  Uyuz hastalığının tedavisi 102

  Sara hastalığına bir başka çözüm 104

  Rızık talebi için okunacak ve yazılıp taşınacak ayetler 104

  Vakıa suresi fakirliğe karşı çözümdür 105

  Cin musallatının çözümü 115

  Yatağa uzanırken okunacak ayet-i kerime 117

  Haşr suresinin esrarı 118

  Rızık talebi ve geçim darlığı için okunacak ayet-i kerime.... 118

  Cinlere karşı okunacak ayet-i kerimeler 119

  Düşmanı defetmek için okunacak ayet-i kerimeler 120

  Kaybolan bir eşyanın bulunması 122

  Kur’an’ı ezberlemede İnşirah suresinin esrarı 123

  Kaçan kimseyi evine döndürmek için okunacak ayetler 124

  Müşrik kimsenin kalbinin yumuşaması 127

  İhtilamı önlemenin çaresi 127

  Gece istenilen vakitte uyanmanın çaresi 129

  Küçük abdestini yapmakta zorlanmanın çaresi 130

  İstihaze kanının kesilmesi için okunacak ayetler 131

  İdrar tutamamakta 132

  Çocukları nazardan korumak için okunacak ayet-i kerime 133

  Yasin-i şerifin esrarı 134

  Deccal’den ve fitnelerden korunma 134

  Allahü Teala’nın kitabına ve ayetlerine sığınmak 137

  Hastalığa karşı Kur’anî tedavi 138

  Kâfirûn suresinin esrarı 139

  Nasr suresinin esrarı 140

  Büyüye karşı okunacak ayetler 141

  İçindekiler 143

  104 gr.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.