x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek Fakat Bu Yüzyılda Değil

  Ürün Özellikleri

  BASKI SAYISI:1. Baskı

  DİL:Türkçe

  SAYFA SAYISI:256

  CİLT TİPİ: Ciltli

  KAĞIT CİNSİ: Şamua

  BOYUT:13,5 x 19,5 cm

  ÖNSÖZ

  Allâh-u Te'âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâ- lardan, Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve âl-i ashâbına sınırsız salât-ü selamlardan sonra!

  Onbeş yıl kadar önce bir külliye sohbetin-de Hazret-i Mehdî (Aleyhi ’r-Rıdvân) ile alâkalı u- zun bir konuşma yapmış ve bu konuyla alâkalı bir risâle telif edeceğime dâir bir vaatte bulun-muştum. Sonra bu sözün peşine düşüp bunu ba-na soranlar da olmuştu. Fakat diğer kitap telifle-rimin yoğunluğu, hastalıklarımın çokluğu ve 28 Şubat sürecinde başıma gelen bunca felaket, bu sözümde durmamı bu güne kadar geciktirdi.

  Ama Rabbime hamdolsun ki, bugün bu sözü ifâya beni muvaffak kıldı. Harun Yahya müstear isimli Adnan Oktar’ın Hazret-i Meh-dî (Aleyhi’r-Rıdvân) hakkındaki hadîs-i şerifleri tahrif ederek konuyu kendine yönlendirmesi ve kendisine uyan hiçbir hadîs-i şerif bulunmadığı halde:

  "Yüz hadis bana uyuyor" şeklinde hezeyân etmesi, daha da beteri kıyâmetin sene binbeş- yüzde kopacağı husûsunda bir hadis olduğunu ortaya atarak RasÛlÜllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel- lem)Q iftirâ etmesi, kendileri hakkında çalışma yaptığım diğer konular arasından bu konuyu ci-ne almama sebep oldu.

  Sınırsız maddî imkânlarının nereden geldi-ği belli olmayan, Hazret-i Mehdî (Aleyhi ’r-Rıd- vân)in çıkışı hakkında gün verip, o gün geldi-ğinde zuhûr etmeyince de insanların îmânını tehlikeye sokan ve çocukları ana babalarına düşman eden bu şahsın zararlı fikirlerinden sa-kındırmak için derlenen bu eser, kaynakları açı-sından büyük bir kıymet-i İlmiyeye sahip oldu-ğu gibi, günümüz Müslümanlarının her yönden istifadeleri için de büyük bir önem arzetmekte- dir.

  Himmet ve gayret bizden, î'âne ve tevfık ise ancak Allâh-u Te'âlâ’dandır.

  9-Zilhicce-1430 / 26-Kasım-2009

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5

  Birinci Kısım

  HAZRET-İ MEHDÎ’NÎN HURÛCU 7

  Hazret-i Mehdî’nin Çıkacağına Dâir Kur’ân-ı Kerîm’den Deliller 11

  Hazret-i Mehdî’nin ve Acirc;hir Zamanda Çıkacağına Dâir Buhârî ve Müslim’de Geçen Hadîs-i Şerifler 17

  Hazret-i Mehdî’ye Yardım Etmenin Vâcip Oluşu 23

  Hazret-i Mehdî’nin Çıkışından îtibâren Horasan Ehlinin Kendisine Yardımıyla Neticelenecek Süreç...28

  Hazret-i Mehdî’nin Süfyânî’yi Katletmesinin Ardından Deccal’m Çıkışına Kadar Uzanan Müddet 40

  Hazreti Mehdî’nin îsâ (Aleyhisselâm)dan

  Önceki Fetihleri 49

  Deccal’ın Hurûcu İle îsâ (Aleyhisselâm)m Nüzûlü

  Arasındaki Müddet 60

  Hazret-i Mehdî’nin Mülk Süresi 91

  îsâ (Aleyhisselâm)m Nüzûlünden Hazret-i Mehdî’nin Vefatına Kadar Geçen Müddet 97

  İkinci Kısım

  HAZRET-İ MEHDÎ’NİN AL ve Acirc;METLERİ 99

  Hazret-i Mehdî Bir Yüzyılın Başında Çıkacak, Demek Ki Bu Yüzyılda Çıkmayacak 103

  Hazret-i Mehdî’nin ve Babasının İsimleri Ne Olacak 109

  Hazret-i Mehdi Fâtıma Vâlidemizin Hangi Çocuğundan Gelecek 111

  Hazret-i Mehdî’nin Doğum Yeri, Hicret Yurdu ve Mübârek Süreriyle Alâkalı Bâzı Özellikler 114

  Hazret-i Mehdî’nin Kâbe’deki İlk Hutbesi 117

  Hazret-i Mehdî’ye Nerede Kimlerin Bîat Edeceği.... 119

  Hazret-i Mehdî’yi Tanıtmak Üzere Gökten Nidâlar Geleceği 123

  Hazret-i Mehdî Zamanında Malın Artacağı 127

  Hazret-i Mehdî’nin Hılye-i Şerîfesi 129

  Hazret-i Mehdî’nin Ahlâkî Bâzı Özellikleri 131

  Hazret-i Mehdî’nin Çıkacağı Dönemin

  Bâzı Özellikleri 132

  Hazret-i Mehdî’nin Bâzı Fazîlet Ve Kerametleri 145

  Hazret-i Mehdî’nin Farklı Bâzı Alâmetleri 153

  Üçüncü Kısım

  İM ve Acirc;M-IRABB ve Acirc;NÎ (Kuddise Sirruhu)NUN MEKTÛPLARINDA HAZRET-İ MEHDÎ 165

  1.Cildin 209.Mektûbu 169

  1.Cildin 260.Mektûbu 174

  1. Cildin 261.Mektûbu 175
  2. Cildin 67.Mektûbu 178

  2.Cildin 68.Mektûbu 184

  Dördüncü Kısım

  HAZRET-İ MEHDÎ HAKKINDA HADİS RÎV ve Acirc;YET EDEN SAH ve Acirc;BE VE BU RİV ve Acirc;YETLERİ KABUL EDEN ULEM ve Acirc; 197

  Hazret-i Mehdî Hakkında Hadis Rivâyet Eden Sahâbe İsimleri 201

  Hazret-i Mehdî Hakkındaki Hadîs-i Şerifleri Delil Sayan İmamlar Ve ve Acirc;limler 203

  Mehdî Hadislerinin Mütevâtir Olduğunu Söyleyen ve Acirc;limler 222

  Isâ (Aleyhisselâm)dan Başka Mehdî Olmadığına Dâir Menkul Olan Hadîs-i Şerîfin Ne Anlama Geldiği 227

  Hazret-i îsâ (Aieyhisseiâm)in ve Hazret-i Mehdî’nin Çıkışını İnkâr Etmenin îmân Tehlikesine Sebep Olacağı 230

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.