x

İbadet Rehberi-1269

TEKBİR YAYINLARI
Ürün Kodu : 9786055203009
Yazar Adem Şenerin Kaleminden Çıkmış Olan İbadet Rehberi Kitabında Doğru Bir Şekilde İbadet Etmeyi Öğreneceksniz.
115,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • İBADET REHBERİ


  Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle şeref-lendiren Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Salât ve se-lam da peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa’ya olsun.

  Nafile ibadetler Allahü Teâlâ’nın sevgi-sinin ve O’na yakın olmanın anahtarıdır. Nafile ibadet-ler, farzlardan eksik kalmışları tamamlayıcı ve telafi edi-cidir. Hazreti Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Kıyamet günün-de kul, ilk defa namazından hesaba çekilecek-tir. Eğer namazı doğru kılmışsa felaha kavuşup kurtulacaktır. Eğer namazın hesabını veremezse perişan olup hüsranda kalacaktır. Eğer farz iba-detlerden bir eksiği varsa Allahü Teâlâ şöyle buyuracaktır: ‘Bakın hele kulumun nafile ibadeti var mıdır? (Varsa) farzlardan eksik-lerini onunla tamamlayın.’ Sonra bütün amelleri de böyle (namaz gibi) olacak."

  Bir kudsi hadiste Allahü Teâla şöyle buyurmaktadır: "Kulum farz ibadetlerle benim (azabımdan) kurtuldu. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmış oldu."1

  İBADET REHBERİ  Kul, Allahü Teâlâ’ya yakın olmak için nafile ibadetlere devam etmeli ve onları terk etmemeli dir. Nasıl ki bir insan bir insandan sadece alacağını al dığında pek sevinmez, "Zaten borcu o kadardı, borcu nu verdi" der, ama alacağının yanında fazladan para alırsa sevinir ve "Amma iyi insanmış, borcuna ilave olarak gönül rızasıyla şu kadar da fazla para verdi" di yorsa, Allahü Teâlâ’ya karşı farz ibadetleri yapmakla zaten üzerimize borç olan kulluk vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Ancak fazladan yaptığımız na-file ibadetlerle, borcumuz olan farzların yanında Allahü Teâlâ’ya karşı şükrümüzü ifade etmekte ve "Ey Allah’ım! Biz Sana kulluk etmekten usanmıyoruz. Bilakis sana daha fazla ibadet etmek bize sevinç ve sü-rür veriyor" demiş oluyoruz. Bu şekilde yukarıda geçen kudsi hadisin işaret ettiği yakınlaşmaya da zemin hazır-lanmışoluyor.

  Nafile ibadetleri farzları saran bir kale olarak gör-mek gerekir. Düşman bir yere saldırdığında eğer her-hangi bir engel, bir savunma yoksa o yeri rahatlıkla ele geçirir. Ancak o yer bir surla koruma altına alınmışsa ele geçirilmesi de zor olur. Nafile ibadetler de şeytan ve nefis düşmanlarına karşı bir kaledir.Zira şeytan ve ne-fis insan için apaçık düşmanlardır. Bu ikisi insanların kulluk vazifelerini aksatmak için ellerinden geleni yapa-caklardır ve ibadetlerden men etmeye çalışacaklardır. Sadece farz ibadetleri yapan bir insan, şeytan ve nefis karşısında savunmasız bir hedef gibidirler. En ufak bir fırsatta o kimsenin yapmış olduğu farz ibadetleri terk etmesine sebep olacaklardır. Ancak farz ibadetlerini na-file ibadetlerle pekiştiren bir insana şeytan ve nefis mu- sallat olduğunda o kul zafiyete düşecek olsa bile önce-likle nafileleri terk edecek, farzlardan ise taviz vermeye-cektir.

  Bu risalemizde belli vakitlerde veya çeşitli sebep-lerden dolayı kılınması gereken nafile ibadetleri topar-layarak istifadenize sunuyoruz. Bu risaleyi hazırlamak-taki gayemiz Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinin ihyasına vesile olmak ve insanları nafile ibadetlere teşvik ederek Allahü Teâlâ’ya yakınlaşmalarına vesile olmaktır. Bu kitaptaki bütün güzellikler İslam’a, hatalar ise bu kitabı hazırla-yan fakire aittir. Allahü Teâlâ bizleri kendi-sine kullukta, Resulüne ümmetlik- te, Kur’an’ına hadimlikte, dostlarına dost olmakta daim eylesin. ( ve Acirc;MİN)

  İÇİNDEKİLER

  Mukaddime 13

  Nafile İbadetlerin Fazileti 17

  Nafileİbadetlerin Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler.. 19

  1.BÖLÜM

  GÜNÜN BELLİ VAKİTLERİNDE KILINACAK NAFİLE NAMAZLAR 23

  Sabah Namazının Sünneti 25

  Öğle Namazının İlk Sünneti 25

  Öğle Namazının Son Sünneti 26

  İkindi Namazının Sünneti 26

  Akşam Namazının Sünneti 27

  YatsıNamazının Son Sünneti 27

  Teheccüd Namazı 28

  İşrak Namazı 29

  Kuşluk (Duha) Namazı 30

  Evvabin Namazı 32

  Kabir Nur Namazı 33

  Vitir Namazından Sonra Yapılacak Secde 34

  2.BÖLÜM

  HAFTANIN GÜN VE GECELERİNDE KILINACAK OLAN NAFİLE NAMAZLAR 36

  Pazartesi Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

  Namazlar 38

  Salı Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile Namazlar. 38 Çarşamba Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile Namazlar 39

  PerşembeGecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

  Namazlar 40

  Cuma Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

  Namazlar 40

  Cumartesi Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

  Namazlar 41

  Pazar Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

  Namazlar 41

  3.BÖLÜM

  MUKADDES AYLARIN FAZİLETİ VE BU AYLARDA YAPILACAK NAFİLE İBADETLER 44

  Hicri Takvim Hakkında Genel Bilgi 46

  Muharrem Ayının Fazileti 47

  Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua 48

  Aşura Günü 50

  Aşura Gününün Orucu 51

  Aşura Günü Namazı 52

  AşuraGünü Yapılacak Faziletli Ameller 54

  Muharrem Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 56

  Muharrem Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar 60

  Safer Ayı Duası 62

  Safer Ayı Namazı 63

  Salat-ı Tüncina 64

  Rebiulevvel Ayının Fazileti 65

  MevlidGecesi 65

  Receb-i Şerif Ayının Fazileti 68

  Regaib Gecesi 76

  Miraç Gecesi 78

  Receb-i Şerif Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 87

  Receb-i Şerif Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar 89

  Şaban-ı Şerif Ayının Fazileti 92

  Beraat Gecesi 94

  Beraat Gecesinde Kılınacak Namaz 98

  BeraatGecesinde Okunacak Dua 99

  Secdede Okunacak Dua 100

  Beraat Gecesi Duası 101

  Şaban-ı Şerif Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 106

  Şaban-ı Şerif Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar 107

  Ramazan-ı Şerif Ayının Fazileti 108

  KadirGecesi 112

  Ramazan-ı Şerif Ayında Kılınacak Nafile Namazlar. 118

  Ramazan-ı Şerif Ayının OtuzGecesinde Kılınacak Namazlar 122

  Şevval Ayının Fazileti 132

  Ramazan Bayramı 132

  BayramNamazı ve Kılınış Şekli 133

  Bayramın Sünnet ve Edepleri 134

  Şevval Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 136

  Şevval Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar 139

  Zilhicce Ayının Fazileti 144

  KurbanBayramı 144

  Senenin Sonunda Yapılacak Dua 147

  Zilhicce Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 149

  ZilhicceAyında Tutulacak Nafile Oruçlar 150

  Belli Bir Aya Mahsus Olmayan Nafile Oruçlar 152

  Eyyam-i Beyz Günlerinde Tutulacak Nafile Oruç.... 152

  Haftanın Günlerinde Tutulacak Oruçlarının Faziletleri 153

  Bir Gün Oruç Tutup Bir Gün Yemenin Fazileti 154

  4.BOLUM

  ÇEŞİTLİ SEBEPLERİN MEYDANA GELMESİYLE

  KILINACAK NAFİLE NAMAZLAR 156

  Tahiyyetü’l Mescid Namazı 158

  Abdest Şükür Namazı 158

  Eve Girince Kılınacak Namaz 159

  Teşbih Namazı 160

  Cenaze Namazı 162

  Cenaze Duaları 163

  Kabir Ziyareti Namazı 167

  KabirNamazı 169

  Küsuf (Güneş Tutulması) Namazı 169

  Husüf (Ay Tutulması) Namazı 170

  Rîh ve Feza’ (Fırtına ve Korku) Namazı 171

  İstiska (Yağmur Dileme) Namazı 171

  İstihare Namazı 172

  HacetNamazı 174

  Sıddıkların Namazı 175

  Şükür Namazı 176

  MusibetNamazı 176

  Nezir (Adak) Namazı 177

  İstiğna (Zenginleme) Namazı 177

  Dalle (Kayıp) Namazı 179

  İhram Namazı 180

  Tavaf Namazı 180

  Azrail Namazı 181

  Naşiye Namazı 182

  Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) Rüyada Görme

  Namazı 182

  Fakirlik Başa Geldiği Zaman Kılınan Namaz 183

  Anne ve Babaya İyilikte Bulunma Namazı 184

  Çokça Tevbe Edenlerin Namazı 185

  Tevbe Namazı 185

  Ölüm Sekerat Namazı 185

  İdrar Dokunma Keffareti Namazı 186

  Diş Ağrısı İçin Kılınan Namaz 186

  Yağmur Yağdığında Kılınacak Namaz 186

  Sefer Namazı 187

  Keffaret-i Fevait (Kaçırılanların Keffareti) Namazı 187

  Kazaya Kalmış Namazlar İçin Kılınan Namaz 188

  Borç Ödemek İçin Kılınan Namaz 188

  Uyumaya Hazırlanırken Kılınan Namaz 190

  5.BÖLÜM

  MUHTELİF AYETLER VE DUALAR 192

  Kur’an-ı Kerim’deki Selam Ayetleri 194

  Kur’an-ı Kerim’deki Secde Ayetleri 196

  Kur’an-ı Kerim’deki Şifa Ayetleri 200

  Nazar Ayeti 201

  Salât-ı Tefriciye 201

  Kur’an-ı Kerim Okumaya Başlanırken Okunacak

  Dua 202

  İftar Duası 202

  İBADET REHBERİ

  Yemek Duası 202

  Ezan Duası 203

  Şeytanı Kahreden Dua 204

  Karınca (Bereket) Duası 204

  Baş Ağrısına Karşı Yazılacak Dua 205

  Aile Geçimsizliğine Karşı Dua 205

  İman Üzere Ölmek İçin Okunacak Dua 206

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.