x

Kadının Siperi ve Kal'ası Tesettür-1626

Tuğra Neşriyat
Ürün Kodu : 9789758880195

Kadının Siperi ve Kal'ası Tesettür

29,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • KADININ SİPERİ VE KAL'ASI TESETTÜR

  • Kağıt Kapak : 195 sayfa
  • ISBN-10 : 9758880195
  • ISBN-13 : 978-9758880195
  • Ürün Boyutları : 1 x 13.5 x 21 cm
  • Yayıncı : Tuğra Neşriyat (1 Mart 2013)
  • Dil: : Türkçe
  TAKDİM
  Bütün Peygamberlerin şerrinden Allahu Azimüşşan'a sığındıkları dehşetli bir zamanda yaşamaktayız.
  Beşeriyet sanki câhiliye devrini yaşıyor gibi. Bu Kâinatın Malik-i Hakikisi olan Allahu Teâlâ'yı, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın Peygamberlerini, Allah'ın kitaplarını, Âhiret gününü bütünüyle unutmuş gibi.
  Bu yetmiyormuş gibi, asırlardan beri dünyayı fesada veren bir komite, hem insanlığın zihnini bütünüyle here ü merc etmek, hem Müslümanların inancını sarsmak için çalışıyor.
  O ifsat komitesinin en çok üzerinde durduğu tâife kadınlardır. Onlar, kadınların ailenin ve cemiyetin dirlik ve düzeninin temel taşı olduğunu çok iyi tespit etmiş durumdadırlar. Bu bakımdan, hem onları fıtratlarından ayrı yollara saptırmak, hem de onları bir silah olarak kullanarak erkekler tâifesini perişan etmek, hem aile mefhumunu yok etmek, hem iffet, haya ve hicap duygularını bütünüyle köreltmek için çalışmaktadırlar.
  İnsanlığın âdeta dehşetli bir uçuruma koşarcasına gittiği bir zamanda, "Durun! Onların gösterdiği istikamete gitmeyin!" desek sesimizi ne derece duyurabiliriz? Biz kendi cirmimizin elverdiğince, tahribatı bir nebze de olsun tâmir etmek ve çok mühim bir konuda Müslümanların inançlarını tashih etmelerine yardımcı olmak için "tesettür" konusunu ele almış bulunuyoruz.
  Sözün bu kısmında bir ikazda bulunalım:
  Bizim muhatabımız bütünüyle Müslümanlardır. Hem de "hâlis, muhlis" Müslümanlar. Muvahhid Mü'minler Peygamber Efendimizin (asm) taraf-ı Îlâhî'den getirdiği ahkâm-ı İlâhiyi tasdik ve kabul edenler...
  Mü'min, Müslüman odur ki; "Ben Allahu Azimüşşan’a teslim oldum. Allah'ın yanındaki yegane hak din olan Islama teslim oldum. Kur'an-ı Azimiişşan'da beyan buyrulan, Sevgili Peygamberimizin (asm) hadis-i şerifleriyle açıkladığı bütün hükümleri can baş üstüne kabul ettim. Zerreden, yani atomlardan da küçük parçacıklardan, galaksilere, vücudumuzdaki hücrelerimizin çalışmasından damarlarımızda dolaşan kanın içerisindeki alyuvarların ve akyuvarların muntazaman vazife görmesine kadar, bütün mevcudatın, mahlukatın muntazaman çalışma kanununu koyan Allahu Teâlâ, biz insanların ve cinlerin ef'al-i ihti- yariyesiııi tanzim için de kanun koymuştur. O kanunların cümlesi haktır ve gerçektir. Benim kendi nefsimi karıştırarak yaptıklarım yanlış, Allah'ın emri doğrudur. Allah'ın emrine uymadığım için ben günahkârım. Hatamdan dolayı tevbe ediyorum." Der işte bu kitabımızı böyle diyenler okusun.
  Kitabımız dört bölümden ibarettir.
  Birinci Bölüm'de; "Tesettür-ü Şer'î'nin şeklini ve hükmünü başta Kur'an-ı Azimüşşan ve Ehâdis-i Nebeviye olmak üzere temel kaynaklara dayanarak açıklıyoruz. Kadınların hicabı, örtünmesi ne şekildedir? Bu husus zerre kadar tereddüde ve şüpheye yer bırakmayacak derecede nettir, berraktır. 350 bin tefsir ilgili âyeti kerimeleri açıklamış, müçtehidler, müceddidler, âlimler binlerce cilt eserlerle konuya açıklık getirmişlerdir. Ayrıca bu hususta "fiilî icmâ" , yani 1400 seneden beri ümmetin ittifak ettiği bir şekil vardır. Bu hususu en muteber kaynaklara dayanarak aktardık.
  İkinci Bölüm'de, "hanımların zinetinin iffet, haya ve hicap" olduğunu yine temel kaynaklara dayanarak hatırlatmak istedik. Ümmet-i Muhammed'in hem erkekler, hem hanımlar tâifesinin hatırı sayılır bir nisbetinin maateessüf belirtelim ki, imtihanı kaybettiği bir konuyu gayet açık bir şekilde dile getirdik. Umarız ki yitik belgiler bulunmak suretiyle, tevbeye ve asla dönüşe vesile olur...
  Üçüncü Bölüm'de, "Ülkemizde tesettürün tarihçesi"ni anlattık. Şer'î tesettürden, günümüzdeki o şer'î tesettürle ilgili olmayan "şekle" nasıl gelindi, bu "dönüşüm" nasıl oldu? Bunu belgelerle ortaya koyduk.
  Dördüncü Bölüm'de, on beş yıl boyunca bütünüyle temel kaynaklara dayanarak yazmış olduğumuz yazılarımızı derlemiş bulunuyoruz.
  Cenab-ı Hak, bu asrın fitnesinden cümlemizi muhafaza buyursun. Hanım kardeşlerimizden âcizâne istirhamım şudur: Eseri baştan sona dikkatle okuduktan ve hakkı gördükten sonra o hakkı kabullenip kendiliklerinden bir yoruma girmemeleridir. Şayet "tesettür-ü şer'î"ye uyan bir kıyafet içerisinde değillerse, "Doğrusu Allah'ın emrettiğidir. Benim
  yaptığım yanlıştır. Allah beni affetsin." Demelidirler. Bu takdirde inançlarım korumuş olurlar.
  Aynı ikaz Müslüman erkekler için de geçerlidir. Kendi hanımı, kız kardeşi, yahut yakın hanım akrabaları tesettür-ü şer'î içerisinde olmayabilir. O durumda, "Doğrusu, Allah'ın emrettiği ve Resulullah'ın beyan buyurduğudur. Din neyse onu bütünüyle kabul ederiz. Allah bizi ve bu yakınlarımızı affetsin. Nefsimize gücümüz yetmiyor. İnşaallah onlar da tesettür-ü şer'î neyse o şekilde giyinir ve o şekilde davranırlar." Demelidirler.
  Bu konuda yazılmış pek çok eser var. Maalesef onlardan bazılarının içerisindeki can alıcı kısımlar, "sadeleştirme" ameliyesi esnasında uçup gitmiştir. Biz o eserlerden bazılarının orijinal metinlerinden iktibaslar yaparak konuyu takviye ettik.
  Cenab-ı Hak cümlemize, rızasına uygun şekilde yaşamayı, İslâm'a ve Kur'an'a hizmet etmeyi, son nefesimizi imanla vermeyi nasip eylesin (âmin).
  Hürmetlerimle...

  İÇİNDEKİLER
  TAKDİM 9
  BİRİNCİ BÖLÜM
  TESETTÜR-Ü ŞER'İNİN ŞEKLİ VE HÜKMÜ 13
  Şer'î Tesettürün (Cilbab'm) Şekli Nasıldır? 16
  Kalbler Rahat olur 22
  Tesettür; Kadın Hürriyetinin Yegâne Hizmetkârıdır 23
  Erkek Hanımının İffetli Olmasını İster 24
  Müslüman Hanımların Hürriyeti Erkeklerden Fazla 25
  Tesettür Risâlesi'ndeki Açıklamalar 26
  Çarşafla Örtünmeyi Fıtratı Gerektiriyor 33
  Âyet-i Kerimeden Anlaşılan Şer'î Hükümler 34
  Tesettürün Keyfiyeti nasıldır? 37
  Kadınların Yüzünü Örtmesi Vacip Midir? 39
  Müfessirlerin Görüşleri 40
  Şer'î Usule Göre Örtünmenin Şartlan 42
  Âyet-i kerimeden İstifade Edilen İrşâdî Düsturlar 44
  Bu Bölümün Hülâsası 45
  İKİNCİ BÖLÜM HANIMLARIN ZÎNETİ: İFFET-HAYA-HİCAB 47
  "Evlerinizde Oturun!" 50
  "Evin Haricinde Bulunmaları İstisnadır" 53
  Tefsirlerdeki Açıklamalar 59
  Kadınlar Yuvalarına Dönmeli 63
  En Tesirli Öğretmen, Annedir 65
  Aile hayatı Bozulmağa başlamış 67
  Kadının Evinin İçindeki Tesettürü 69
  "Perde Arkasından İsteyin" 70
  İffet ve Hayâ Eğitimi 74
  "Ey Göz, Güzel Bak!" 75
  "Gözlerini Haramdan Korusunlar!" 76
  Müslüman Hanım Hangi Erkeklere Gözükebilir? 78
  İffeti Muhafaza Neyle Olur? 82
  Temiz Toplum Kurma Vesilesi 86
  Bu Bölümün Hülâsası 88
  Kadın Evinden Dışarı Çıktığında Nasıl davranacak?... 91
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜLKEMİZDE TESETTÜRÜN TARİHÇESİ 95
  Kadının İzzeti İffetindedir 95
  Aile Kalesine Hücum var! 99
  Damızlık Erkek İsteyen Vardı! 100
  "Çarşaf ve Peçeye Dair" 100
  27 Mayıs'a Kadar Yine Çarşaftı 104
  Asıl Mecrâdan Uzaklaşınca 105
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONU İLE İLGİLİ YAZILARIMIZ 109
  Tesettür Fıtrîdir, Umûmidir 109
  "Gerçek Tesettür" Hangisi? 112
  Çarşaf 114
  Kadınların Kal'ası 119
  Kadın İlmihali 124
  Kadının İzzeti, İffetindedir.
  Kadının Süsü, Hayâsıdır 126
  Mü'mine Hanımlar Kimlere Gözükebilir? 130
  "Evde Oturmak" Kadınlar İçin Nâkise Değil,
  Şereftir 133
  Kadma Hakkım ve Değerini Ancak İslâmiyet Verir 136
  Hz. Fâtıma (ra) Validemizin Vasiyyeti 139
  Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) Ailesi 143
  Aile Müessesesi Tehdit Altında 146
  Kadın, Reis Olur Mu? 148
  En Hayırlı Genç 151
  Gençlik ve İslâm Yolu 155
  Saadet Dolu Yuva Nasıl Kurulur? 157
  Aileler Anlayış Göstermeli 160
  En Dehşetli Fitne 162
  Cahiliyye Devri Kadınlarına Benzememek 165
  Kadınlar Yuvasına Dönmeli 168
  İslâm'da Haremlik Selamlık 172
  Müslüman Hanımların Cennete Girmesi Çok Kolay 174
  Hicret'e Dâvet 176
  Kadın Haklarına Riâyet Edilmeli 179
  İnsanoğlunun En Güzel Zîneti: Haya 181
  Müslüman Hanımlar Çok Şanslı 183
  Kızlarını Diri Diri Toprağa Gömenlerden de
  Zâlim Olmak 185
  İffet Kalesine Taarruzlar 187
  Haya Perdesini Yırtmayın! 189
  BİBLİYOGRAFYA 193
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.