x

Kara Davud - Delaili Hayrat Şerhi Şamua Kağıt -1320

Huzur Yayınevi
Ürün Kodu : 9786054606016
Bir Dua Kitabı Olan Delaili Hayratı Uzun Uzun İnceleyen Ve Onu Şerheden Kara Davud Efendinin Benzersiz Eseridir.
249,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • KARA DAVUD

  DEL ve Acirc;İL-İ HAYRAT ŞERHİ

  Faslı Şeyh Abdullah Muhammed bin Süleymânil Cezûlî Efendi tarafından yazılan ve bir dua kitabı olan DEL ve Acirc;İL-î HAYR ve Acirc;T’ı uzun uzun inceleyen ve onu şerheden Kara Davûd Efendi, Osmanlı fütuhat devrinin fazıl kişilerinden biri idi. Kendisi İzmit’te doğduğu için İzmiti adını da almıştı. Mevlânâ Lûtfî ve Müeyyedzâde gibi, devrinin fazıl ve âlim kimselerinden bilgi dağarcığını doldurmuştu.

  Kitabın aslı olan Delâilü’l Hayrât ve Şevârikı’l Envâr’ı yazan ise Süleymâni’l Cezûlî oğullarından Fas’ta Cezûl’da doğan Şeyh Ebû Abdullah Muhammed idi.

  Şeyh Ebû Abdullah Muhammed, İmâm Haşan (R. anh) Hazretlerinin pâk soyundandı. Hicret-i Nebî’nin 870 inci yılı rebiülevvelinin on altıncı günü zehirlenerek ölmüştü. Fâni dünyadan beka diyarına göç ettiği zaman 12.000 kadar müridi vardı.

  Osmanlı devrinde, İslâm âleminin neresinde olursa olsun, büyük kitaplar yazıldığı zaman mesafeler, yollar, kıt’alar nekadar uzak olursa olsun, yakınlaşır, bu kitaplar hemen elden ele dolaşır, bütün Osmanlı İmparatorluğuna yayılır, İstanbul’a kadar gelir, İstanbul’u, Rumeli’yi aşar, elle yazılır, okunurdu.

  Abdullah el Fasî’nin de Delâilü’l Hayrât ve Şevârikı’l Envâr dua kitabı hemen Kanunî Sultan Süleymân’ın geniş topraklarına yayılmış, Hicrî Onuncu yüzyıl, Milâdî on altıncı yüzyıl ortasında bütün Türkiye' yi tutmuş, bu yazılı nüshalar rahleleri süslemiş, bazı dualar da hamâillere geçmişti. Bu İlerleme Devri’nde bilgi de çok ileri bir safhadaydı, bilginler de o derecede çoktu. İbni Kemâl gibi âlimler Şeyhü’l İslâmlık’ta bulunuyor, Bâki gibi şairler edebiyat sultanlığında hüküm sürüyor. Sinan gibi ebedî anıtlar yapıcıları yetiştiriyor, Kara Davûd Efendinin Delâil-i Hayrât Şerhi de mü’minler arasında dilden dile dolaşıyordu.

  Kara Davûd Efendi, bu cana yakın Kara sıfatı ile halk arasmda çok sevilmişti. (Hicrî 948 Milâdî 1541) tarihinde Bursa’da gözlerini kapadı.

  Meskenin pür nûr ede (Hicrî 948)

  Mısrası onun ölümüne tarih düşürülmüştür. Bursa’da Yıldırım, semti civarında yaptırdığı mescidin haziresine gömüldü. ŞERH-İ DEL ve Acirc;İL-Î HAYR ve Acirc;T’ından başka KASİDE-İ NÛNİYE ŞERHİ de vardır. Birinci ünlü kitabının eski harflerle ve taş baskısı ile çeşitli baskıları yapılmıştır.

  Kara Davûd Efendi, Türkiye Türklerine Viyana sınırlarına kadar tanıttığı Delâil-i Hayrât’ın ulu müellifi Şeyh Abdullah Muhammed Cezûlî hakkında kitabının ön sözünde tatlı efsanelerle karışık geniş bilgiler vermektedir. Şimdi sözü Kara Davûd Efendiye bırakıyor, eserini daha asırlar boyu okunmak üzere tertemiz bir Türkçeye aktararak din kardeşlerimize sunuyoruz.

  İÇİNDEKİLER
  Şerh-i Delân-i Hayrat yazarı merhum Kara Davûd Efendi 7
  Kara Davûd Efendinin Önsözü 9
  Ebû Abdullah Muhammed Cezûlî Hazretleri kimdir? 10
  Bir kuyu başı hikâyesi 10
  Şeyh Abdullah eî-Fasî’nin karısının hikâyesi 11
  İslâm Ansiklopedisinde Seyyid Muhammed bin Süleyman Cezûlî Hazretleri 14
  Besmele-i şerif bahsi 17
  Besmele-i şerifin hassaları 17
  Besmele-i şerife cinlerin gözüne perde indirir 19
  Besmele-i şeriften Muhammed (S.A.V.) in ümmetine ikramı 19
  Kara DavudDelâil-i Hayrat 21
  Arş’m gövdesi üzerine yazılan bazı haberler 55
  Hazret-i Muhammed (S.A.V.) in mübarek isimleri 77
  1 - Muhammedün (S.A.V.) 79
  2 - Ahmedün (S.A.V.) 83
  3 - Hâmidün (S.A.V.) 85
  4 - Mahmûdün (S.A.V.) 85
  5 - Ahyedü (S.A.V.) 86
  6 - Vahidün (S.A.V.) 86
  7 - Mâhin (S.A.V.) 87
  8 - Hâşirün (S.A.V.) 87
  9 - Akıbün (S.A.V.) 88
  10 - Tâ Hâ (S.A.V.) 88
  11 - Yâsîn (S.A.V.) 90
  12 - Tâhirün (S.A.V.) 90
  13 - Mutahharün (S.A.V.) 92
  14 - Tayyibün (S.A.V.) 93
  15 - Seyyidün (S.A.V.) 94
  16 - Resûlün (S.A.V.) 98
  17 - Nebiyyün (S.A.V.) 98
  18 - Resûlür Rahmeti (S.A.V.) 99
  19 - Kayyimün (S.A.V.) 100
  20 - Câmi’ün (S.A.V.) 101
  21 - Muktefin (S.A.V.) 101
  22 - Mukaffl (S A.V.) 102
  23 - Aesûlül Melâhim (S.A.V.) 103
  24 - Resulür Rahati (S.A.V.) 104
  25 - Kâmilün (S.A.V.) 104
  26 - îklilün (S.A.V.) 105
  27 - Müddessirün (S.A.V.) 105
  28 - Müzzemmilün (S.A.V.) 106
  29 - Abdullah! (S.A.V.) 107
  30 - Habibullahi (S.A.V.) 109
  31 - Safiyullah (S.A.V.) 109
  32 - Neciyyullahi (S.A.V.) 111
  33 - Kelimullahi (S.A.V.) 111
  34 - Hâtemül Enbiyâi (S.A.V.) 111
  35 - Hâtemür Rüsûli (S.A.V.) 111
  36 - Muhyin (S.A.V.) 113
  37 - Müncin veya Müneccin (S.A.V.) 115
  38 - Müzekkirün (S.A.V.) 116
  39 - Nâsirün (S.A.V.) 116
  40 - Mansûrün (S.A.V.) 118
  41 - Nebiyvür Rahmeti (S.A.V.) 119
  42 - Nebiyyüt Tevbeti (S.A.V.) 120
  43 - Harisün aleyküm (S.A.V.) 121
  44 - Mâlûmün (S.A.V.) 122
  45 - Şehirlin (S.A.V.) 122
  46 - Şâhidün (S.A.V.) 123
  47 - Şehîdün (S.A.V.) 124
  48 - Meşhûdün (S.A.V.) 124
  49 - Beşîrün (S.A.V.) 125
  50 - Mübeşşirün (S.A.V.) 125
  51 - Nezirün (S.A.V.) 126
  52 - Münzirün (S.A.V.) 126
  53 - Nûrün (S.A.V.) 126
  Hazret-i Muhammed (S.A.V.) in ruhanî doğuşu 127
  Esmâ-yi Hüsnâ (Allahü Teâlânın yüce isimleri) 132
  Hazret-i Muhammed (S.A.V.) in cismânî doğumları 136
  Hazret-i ve Acirc;dem (A.S.) m yaradılışı 137
  Hazret-i Muhammed (S.A.V.) in doğuşu 167
  54 - Siracün (S.A.V.) 184
  55 - Misbâhün (S.A.V.) 185
  56 - Hüden (S.A.V.) 185
  57 - Mühdin (S.A.V.) 185
  58 - Münirün (S.A.V.) 186
  59 - Dâin (S.A.V.) 186
  60 - Med’uvün (SA.V.) 187
  61 - Mücîbün (S.A.V.) 188
  62 - Mücâbün (S.A.V.) 189
  63 - Hafiyyün (S.A.V.) 189
  64 - Afüvvün (S.A.V.) 190
  65 - Veliyyün (S.A.V.) 191
  66 - Hakkun (S.A.V.) 192
  67 - Kaviyyün (SA.V.) 192
  68 - Emînün (SA.V.) 193
  69 - Me’mûnün (S.A.V.) 194
  70 - Kerîmün (S.A.V.) 194
  71 - Mükerremün (S.A.V.) 195
  72 - Mekînün (S.A.V.) 195
  73 - Metînün (S.A.V.) 197
  74 - Mübînün (S.A.V.) 197
  75 - Müemmilün (S.A.V.) 198
  76 - Vesûlün (S.A.V.) 199
  77 - Zûkuvvetin (S.A.V.) 199
  78 - Zûhürmetin (S.A.V.) 199
  79 - Zûmekânetin (S.A.V.) 199
  80 - Zûizzetin (S.A.V.) 200
  81 - Zûfadlin (SA.V.) 200
  82 - Mutâin (S.A.V.) 200
  83 - Mutîün (SA.V.) 201
  84 - Kademü Sıdkın (S.A.V.) 201
  85 - Rahmeten (SA.V.) 202
  86 - Büşrâ (S.A.V.) 203
  87 - Gavsün (SA.V.) 204
  88 - Gaysün (S.A.V.) 204
  89 - Giyâsün (S.A.V.) 204
  90 - Ni’metullahi (S.A.V.) 205
  91 - Hediyetullah (S.A.V.) 206
  92 - Urvetün Vüska (S.A.V.) 206
  93 - Sırâtullahi (S.A.V.) 207
  94 - Sırâtı Müstakim (S.A.V.) 207
  95 - Zikrullahi (S.A.V.) 207
  96 - Seyfullah (S.A.V.) 209
  97 - Hizbullahi (S.A.V.) 209
  98 - Ennecmüs Sâkıbü (S.A.V.) 210
  99 - Mustafa (S.A.V.) 211
  100 - Mücteben (SA.V.) 211
  101 - Jünteka (S.A.V.) 212
  102 - Ümmiyyün (S.A.V.) 212
  103 - Muhtârün (S.A.V.) 214
  104 - Ecîrün (S.A.V.) 215
  105 - Cebbârün (S.A.V.) 215
  106 - Ebûikasımi (S.A.V.) 216
  107 - Ebûttâhir (S.A.V.) 216
  108 - Ebûttâyyib (S.A.V.) 217
  109 - Ebû İbrahime (S.A.V.) 217
  110 - Müşeffa’ün (SA.V.) 217
  111 - Şefî’ün (S.A.V.) 218
  112 - Sâlihün (S A.V.) 218
  113 - Muslihün (S.A.V.) 219
  114 - Müheymin (S.A.V.) 219
  115 - Sâdıkun (S.A.V.) 220
  116 - Musaddekun (S.A.V.) 220
  117 - Sıdkun (SA.V.) 221
  118 - Seyyidül Mürselîne (S.A.V.) 221
  119 - İmamül Müttakıyne (S.A.V.) 222
  120 - Kaaidil Gurril Muhacceline (S.A.V.) 223
  121 - Halilür Rahmani (S.A.V.) 225
  122 - Berrün (S.A.V.) 226
  123 - Meberrün (S.A.V.) 226
  124 - Vecîhün (S.A.V.) 227
  125 - Nasîhün (S.A.V.) 227
  126 - Nâsihün (S.A.V.) 227
  127 - Vekîlün (S.A.V.) 228
  128 - Mütevekkillin (S.A.V.) 228
  129 - Kefîlün (S.A.V.) 228
  130 - Şefîkun (S.A.V.) 229
  131 - Mukıymüs sünneti (S.A.V.) 229
  132 - Mukaddesün (S.A.V.) 230'
  133 - Ruhil Kudüsi (S.A.V.) 230
  134 - Rûhil Hakkı (SA.V.) 231
  135 - RûKU Kıstı (S.A.V.) 231
  136 - Kâfin (S.A.V.) 231
  137 - Müktefin (S.A.V.) 232
  138 - Bâligün (S.A.V.) 232
  139 - Mubelligün (S.A.V.) 232
  140 - Şâfin (S.A.V.) 233
  141 - Vâsılün (S.A.V.) 233
  142 - Mevsûlin (S.A.V.) 234
  143 - Sâbıkun (S.A.V.) 234
  144 - Sâikun (S.A.V.) 235
  145 -Hâdin (S.A.V.) 235
  146 - Mühdin (S.A.V.) 235
  147 - Mukaddemûn (S.A.V.) 236
  148 - Azîzün (S.A.V.) 236
  149 - Fâdılün (S.A.V.) 237
  150 - Mufaddalün (S.A.V.) 237
  151 - Fâtihün(S.A.V.) 238
  152 - Miftâhün (S.A.V.) 238
  153 - Miftâhür Rahmeti (S.A.V.) 238
  154 - Miftâhül Cenneti (S.A.V.) 239
  155 - AlemüMmâni (S.A.V.) 245
  156 - Alemül Yakıyni (S.A.V.) 245
  157 - Delilül Hayrâti (S.A.V.) 246
  158 - Musahhihül Hasenâti (S.A.V.) 246
  159 - Mukıylül Aserâti (S.A.V.) 246
  160 - SafûhünAnizzellâti (S.A.V.) 247
  161 - Sâhibuş Şefaati (S.A.V.) 247
  162 - Sâhibül Makam (S.A.V.) 252
  163 - Sâhibül Kademü (S.A.V.) 253
  164 - Mahsûsun Bikizzi (S.A.V.) 253
  165 - Mahsûsun Bilmecdi (S.A.V.) 254
  166- Mahsûsun Bişşerefi (S.A.V.) 254
  167 - Sâhibül Vesile (S.A.V.) 254
  168 - Sâhibüs Seyfi (S.A.V.) 255
  169 - Sâhibül Fazileti (S.A.V.) 257
  170 - Sâhibül İzari (S.A.V.) 257
  171 - Sâhibül Hücceti (S.A.V.) 258
  172 - Sâhibüs Sultani (S.A.V.) 258
  173 - Sâhibür Ridâi (S.A.V.) 259
  174 - Sâhibüd Derecetir Refîati (S.A.V.) 259
  175 - Sâhibüt Tâc (S.A.V.) 259
  176 - Sâhibül Miğferi (S.A.V.) 260
  177 - Sâhibül Livâ (S.A.V.) 260
  178 - Sâhibül Mi’rac (S.A.V.) 261
  Birinci göğe varış 285
  ve Acirc;dem Aleyhisselâm 287
  Horoz suretindeki melek 289
  İkinci kat gök 292
  Üçüncü gök katı 296
  Dördüncü gökte 305
  Beşinci gökte 308
  Altıncı gökte 310
  Yedinci gökte 318
  Sidretil Münteha317
  Dört Cennet ırmağı 320
  Arş-ı ve Acirc;zam 327
  Hazret-i Muhammed (S.A.V.) Hazretlerinin Cemalullah ni’meti ile ikram olunması 329
  Hazret-i Muahmmed (S.A.V.) Hazretleri Allah'ın cemâlini görüyor 330
  Mi’racdan dönüş ve cennetleri görüş 345
  Tûba ağacı ve Kevser suyu 351
  Kevser ırmağı 352
  179 - Sâhibül Kadîbi (S.A.V.) 358
  180 - Sâhibül Burak (S.A.V.) 358
  181 - Sâhibül Hât

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.