x

Kenzü'l Esrar Fi'l Havas Ve'l Ezkar Kitabı-1239

Esma Yayınları
Ürün Kodu : 9799756354253
Kenzü'l Esrar Fi'l Havas Ve'l Ezkar Kitabı
35,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Kenzü'l Esrar Fi'l Havas Ve'l Ezkar Kitabı

  Ürün Özellikleri :


  • Ebat : 13,5x19,5 cm
  • Sayfa Sayısı : 348
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Kağıt Kalitesi : 2.Hamur Kağıt
  • Dili : Türkçe
  • Ağırlık :260 gr

  ÖNSÖZ

  Bismillahirrahmanirrahim

  Elhamdii Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedirı Hâtemil- Enbiyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
  Hamd, ve Acirc;lemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (S.A.V.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
  Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah'ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalamaz.
  Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
  Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O'nun emir-lerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
  İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V.) nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm’dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
  Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min inandım ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (S.A.V.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir" demiş olmaktadır.
  Müslüman; yaşamı boyunca hayat düsturlarını Kur’ân ve Sünnetten almalıdır.
  Ey Mü’minler! Yaşayışın boyunca Allah’ın son peygamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V.)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resûlü vefat etmeden önce şöyle buyuruyor:
  "Ben size iki şey bırakıyorum. Ona uyar, tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz. Ona tâbi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah'ın Kitabı Kur ’ân ’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir. "
  Yine Allah (C.C.): "Peygamber size neyi em-rediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız. " buyurmuştur.
  Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını aç-mayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’ân ve sün-net ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak Mecburiyetin-dedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur:
  "Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân’a) sarılınız." buyuruyor.
  Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken gü-naha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan 1332- 1344 Hicrî, 1916 Milâdî yılında Osmanlıca baskısı esas alınarak Kenzil Esrar Seyyid Süleyman el-Hüseyni isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.
  Bu eserde Esmail Hüsna’yı Sübhaniye ile Ayet-i Celile’yi, Kur’âniyye ile Evliyayı Azam ve Meşayihı Kiram Hazretlerinden Menkûl Ezkar-ı Celilenin Mücerrep Kat-i Havvasından bahis mukim bir eseridir.
  Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulun-maktadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hazimete götürür. Cenab-i Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. (Amin)

  Kenz'ül Esrar ve Havvas, bir zaman aşımından sonra, bizi yoktan vareden yüce Rabbimin Lütfi inayeti ile noktalamış bulunmaktayım.
  Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan anlayıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba gösterip, bir şeyler elde edemeden beyinsel ve maddesel düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kendisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileceğini bu defada günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deneylerine bir müddet kendisi bir kez de onun avare edici yol alamayan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder. İşte bu gibi insanlara yegâne tavsiyem, kendilerini can-ı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hâk ile Hâk olmadan geçer. Bu insanlara âcizane tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğrenmenin ana temeli sabır, teslimiyet, hakkaniyet ile en latif şekilde kedisini sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü ile tenzih etmek.
  Kitabımızın içerisinde bulunan vefk ve ebced hesaplarında kullanılan esma ve ayet-i celileleri Kur'ân-ı Kerimde konularla ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlamış bulunmaktayım. Yapacağınız bir konu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mevzuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursunuz.
  Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilmeyerek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınızda, Yüce Rabbimden ve siz saygı değer okurlarımdan bizleri bağışlayarak hoş görünüze sığınır, Cenab-ı Allah (C.C.) bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgili habibinin gösterdiği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cenneti ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin.
  ve Acirc;min bihürmeti seyyidi'l-mürseliyn. Velhamdüliİlahi Rabbil-âlemin.
  H. Mustafa VARLI

  15/11/2005

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5
  Mukaddime-i Kitap 9
  Havasul Esrâr’ın Özü 23
  Şifa İçin 52
  Şirin Gözükmek İçin 53
  Sevgi İçin 53
  Dargını Barıştırmak İçin 57
  Koruma İçin 58
  Seyyid Süleyman el-Hüseyni Kitabın Münderecâtına
  Dair Biraz İzahat 64
  Buhur ve Tütsü 68
  İstihzarat 69
  Münasib Vakitler 70
  Seyrakat-ı Seb’a 70
  Burûc-ı Asliyye yahut Menâzil-i Şems 72
  Burçların Şerhi 73
  Menazil-i Kamer 74
  Menazil-i Kamer’in On İki Burca Tabsili 76
  Kamerin On İki Burçla Münasebeti 77
  Usul-i Müracaat 77
  Kenz-ül Esrâr Fi-1 Havas ve-1 Ezkâr 78
  Said ve Nahs Vakitler, Onlardan Hayır ve Şerre
  Muvaffak Olanlar 79
  Menazil-i Kamer’in Fusul-i Erbaa’ya Taksimi 105
  Şeref-i Kevâkib 105
  Günlerin Seyyarata Nisbeti 106
  îktıran-ı Kevâkib 106
  Ba’zı Tabiat-ı Mahsuse 107
  Esma-i Kamre 107
  Huruf-i Hecânın Anasıra İnkısamı 108
  İhtar-ı Mahsuse 108
  BİRİNCİ FASIL 111
  Besmele-i Mübarekenin Azimesi 112
  Besmele-i Şerife’nin Havvası 112
  Hayrı Getirmek, Şerri Gidermek 113
  Belâ ve Afatlardan Emin Olmak İçin 113
  Zalimin Şerrinden Emin Olmak İçin 114
  Rızıklanmak İçin 114
  Sevgi ve Muhabbet İçin 115
  Zihni Açmak ve Unutkanlığı Gidermek İçin 115
  Anlaşılması Güç Olan Şeylerin Anlaşılır Olması İçin. 116
  Çevresinde Saygınlık Kazanmak İçin 116
  Darlık, Sıkıntıdan ve Borçtan Kurtulmak İçin 117
  Şifa ve Afiyet Bulmak İçin 118
  Cin ve Şeytanın Musallatından Kurtulmak İçin 119
  Fenalığa ve Belaya Uğramamak İçin 119
  Çocuğu Olmayan veya Çocuk Düşüren Kadın İçin 119
  Çocuğu Yaşamayan İçin 120
  Tarlanın Mahsulünün Bereketli Olması İçin 120
  Fİ’L HAVAS VE’L EZK ve Acirc;R • •- 345
  Balık Avı Yapanlar İçin 121
  Malının Bereketli Olması İçin 121
  Zalimin Şerrinden Korunmak İçin 121
  Kutsi Ruhlardan Haber Almak İçin 122
  Heybetli ve İtibarlı Görünmek İçin 122
  Refah ve Saadet İçinde Olmak İçin 123
  Düşmanını Perişan Etmek İçin 124
  Bir Hacet İçin 127
  Baş ve Diş Ağrıları İçin 128
  BİRİNCİ KISIM
  Besmele-i Şerife’nin Bazı Havası Beyanındadır 129
  Hacet İçin 130
  Her Hacet İçin 136
  Fakirlik ve İhtiyaçtan Kurtulmak İçin 137
  Maksat ve Murat İçin 137
  Allah’ın Lutfiına Mazhar Olur 140
  Ervahi Ruhaniyeye Sahip Olur 140
  Zulmedene Karşı 141
  ve Acirc;lî Derecesi Olması İçin 144
  19 Haneli Vefki Şerif. 146
  Havası Adîde ve Celileyi Cami’ 151
  İKİNCİ FASIL
  Esma-ı Hüsna-yı Cenab-ı Perverdigâr 153
  Esma’ul Hüsna’nın Üç Yönden Değerleri 155
  Kabir Azabından Kurtulmak İçin 157
  Hayırlı Bir Maksat İçin 157
  Gece ve Gündüz Şerden Halas İçin 158
  Hayır ve Selamet İçin 158
  Arabaya ve Taşıta Takmak İçin 159
  Lâfza-i Celâl yani "Allah" İsmi Şerifesinin Havassı... 166
  Lâfza-i Celâlin Halvet ve Riyazeti 174
  İsm-i A’zam Azimeti 176
  Teşfıye-i Emraz 194
  Celp ve Teshir 195
  İlkayı Muhabbet 196
  Te’lif-i Beyin 198
  Tevsi’i-Rızk ve Def’i Fakir ve İhtiyaç 200
  Hıfs-ı Nefis ve Mal 201
  Selâmet-i Sefer 204
  Halas-ı Hapis ve Esir 205
  Te’min-i Galebe ve Zafer, Akd-i 207
  Terfi’ ve Terakki, İhraz-ı Rütbe ve Mansab 208
  Tezyid-i Kesb ve Kâr 210
  Tervic-i Meram ve Husul-i Maksat 212
  Kahir ve Tedmir 214
  Tahrib-i Beyt 215
  Ta’til-i Ticaret 217
  Teslit-i Cin ve Emraz 218
  İsm-i A’zam Dairesi 220
  Havas Çelilesi 223
  Hüsnü Kabul ve İsa’f-i Rica 223
  İ’tilâf-ı Beyin 223
  Teshil-i Vaz’ ve Hıfz-ı Cenin 223
  Teşfıye-i Emraz 224
  Sihr Bozmak ve Sihirden Muhafaza 224
  Tezyid-i Bereket ve İdame-i Saadet 224
  İhraz-ı Zafer ve Galebe 224
  Fİ’L HAVAS VE’L EZK ve Acirc;R ve mdash; 347
  Afattan Muhafaza 225
  İsm-i A’zam Dairesinin Halveti 225
  Lafza-i Celâl’in Kısmı ve Azimeti 229
  Rahman İsm-i Şerifi 233
  Rahim İsm-i Şerifi 237
  Melik İsm-i Celili 240
  Aziz İsm-i Celili 244
  Cebbar İsm-i Şerifi 246
  Razzak İsm-i Celili 252
  Fettah İsm-i Şerifi 255
  Lâtif İsm-i Celili 258
  Hafız İsm-i Celili 273
  Vedud İsm-i Celili 277
  El-Hayy, El-Kayyûm Esma-i Şerifesi 283
  Müntekim İsm-i Celili 287
  Kahir ve İntikam İçin 288
  Hasis ve Düşmandan Korunmak İçin 289
  Bu Vefki Taşıyan Kimseye Cin ve
  İnsan Zarar Vermez 289
  Sara Tutana 291
  Nazara İyi Gelir 292
  Malik-ül Mülk Zü’l Celal-i Ve’l İkrâm 293
  Zalim Zulum Edemez 297
  Düşman Dili Bağlama 297
  İş ve Bereket İçin 298
  Çocuk Zayi İçin 298
  Sevgi ve Muhabbet İçin 298
  Mahfu Helak İçin 299
  Kız ve Kadının Kısmeti Açılması İçin 299
  Her İşin Asan Olması İçin 300
  El-Cami’ İsm-i Şerifi 302
  Kaçanı ve Cariyeyi Döndürmek İçin 303
  Dünya ve Ahirette İhsan Eder 305
  El-Ganî ve El-Muğnî İsm-i Şerifleri 306
  El-Kahhar İsm-i Celili 310
  Nefsin Şerrinden Korunmak İçin 314
  Bir Şeyi Kazanmak İçin 315
  Oğlu ve Kızı Olmayana Oku, İçir 316
  İçki ve Kumar Kötü Huy 320
  Bir Kimseyi Getirmek İçin 321
  Muhabbet İçin 322
  Sakar Günler 323
  İçki ve Kötü Huydan Kurtarmak İçin 324
  Korku Namazı 326
  Çocuğun Kulağına Ezan Okumak 327
  Nazar ve Sihir Bozma ve Her Niyet İçin 327
  Görünmezlik Formülü 328
  Bayılan Bir Kimse İçin / Sara 329
  Hastalar İçin Mücerreb Şifa Formülü 330
  Muhabbet ve Sevgi İçin 332
  Kara Sevda İçin 332
  Sihir İptali İçin 333
  Azametli Vefkin Kullanımı 334
  Büyü Var mı, Yok mu Öğrenmek İçin 336
  Her Türlü Haber Alma 336
  Hırsızı Görmek İçin 337
  Allah’a Son Dua 339

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.