x

Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı (Şamua) Bahar Yayınları

Bahar Yayınları
Ürün Kodu : 9789754500356
Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı (Şamua) Bahar Yayınları
64,90 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı
  Yazar Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi
  Tercüme Ahmet Faik Arslanoğlu
  Yayınevi Bahar Yayınları
  Kağıt - Cilt 1.Hamur sarı şamua, Ciltli
  Sayfa - Ebat 560 sayfa, 17x24 cm
  Yayın Yılı 2015
  ISBN 9789754500355

  Ayet-i Kerime ve Duaların Arapçası, Türkçe Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

  Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi tarafından, seçkin insanların devamlı okudukları dualar ve tesbihatın toplandığı, güvenilir ve sağlam kaynaklı bu dua kitabını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz..

  Bu kitabı kredi kartı, banka havalesi, posta çeki veya kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz. Tüm banka kredi kartları geçerlidir.

  Bahar Yayınevi tarafından hazırlanan Mecmuatul Ahzab Büyük Dua kitabını incelemektesiniz. Büyük Dua Kitabı Mecmuatu’l Ahzab kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


  Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


  Mecmuatul Ahzab Büyük Dua Kitabı

  ÖNSÖZ

  İslam dininde en fazla yapılan ibadetlerden birisi de duadır. Duada hem şükür ve hem de hamdetmek manası vardır. Maddi ve manevi sahada Allahü Zülcelal’a yapılan bir sığınma ve yalvarmadır. Aynı zamanda dünya ve ahret için bir vasıtadır.

  Dua aynı zamanda acziyetimizi ortaya koyan ve Allah’ın kudret ve azametini izhar eden ilahi bir buyruktur.

  İnsan, her sıkıntı ve genişlik anında Allah’a sarılır, ona güvenir ve ondan isterse, yaratılış gayesini anlamış ve görevini yapmış demektir. Bunu da ancak dua vesilesiyle yapmış olur. Onun için dua bütün dileklerimizin tercümanı sayılmıştır. Amellerin içinde riyanın karışmadığı bir husus varsa, o da dua dır. Onun için Allah dua eden kuluna değer veriyor, dua etmeyenin değeri nazarımda hiçbir diyor. Bu hususta Furkan suresinin son ayeti kesin olarak açıklanmaktadır.

  Dua eden etmiyenden Allah’ın rahmetine daha yakındır. Dua yalnız beş vakit namazların arkasından olmaz, bunlardan hariç her yerde dua yapılır ve o dua, şartlarına riayet edilerek yapılırsa muhakkak kabüldür.

  Duanın kabulüne ait şartlar vardır. Onlar bu kitabın muhtelif yerlerinde açıklanmıştır. Çok sesli bir şekilde, gösteriş vaziyetinde yapılan dualar kabul değil ve o şekil dua yapandan da Mevla razı değildir. Dua yapmak için alim olmak ta şart değildir. İnsanın gönlünde bulunan istekleri şüphesiz Allah bilmektedir, rızasına uygun ise onları kabul buyuracak, değil ise red edecektir. Öyle ise yapacağımız duaların çok sade ve ihlaslı bir haldi olmaları lazımdır.

  İşte şu elinize aldığınız kitap, bir dua kılavuzu ve seçme dualar mecmuası dır. Bu kitabın ana kaynağı, merhum ve mağfur Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Mecmuatül Ahzab isimli dua kitap-larından seçilmiş ve alınmıştır.

  Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi Hazretleri, topladı-ğı ve meydana getirdiği Mecmuatul Ahzab isimli iki bin sahifeye yakın külliyatı, dikkatle gözden geçirmiş ve her bir duayı teker teker talebele-rine de okutmuştur.

  Bu hizbler dikkat ve itina ile düzeltilmiş ve her bir duanın ismi ayrı ayrı yazılmıştır. Mesela: Hizb-i Bahr, yani Denizde Okunacak Hizb, Hizb-i Nasr: Yardım İçin Okunacak Hizb. Hizb-i Ekber, Hizb-i Bahiye, Kenz-i A'zam, Hizb-i Nevevi, Hizb-i Konevi, Hizb-i Ebissuud, Hizb-i Mevlana, Hizb-i Suhreverdi, Hizb-i Masfun, Hizb-i İbni Meşiş gibi. Bazıları tarikatta muteber olan kitaplardan mübarek duaları bu kitaba eklemiştir. Bazı duaları da büyük alimlerin evlatlarından isteye-rek bu dualara eklemiş ve topyekün iki bin sahifeyi aşkın bir dua hazi-nesi hazırlamıştır.

  Gümüşhaneli Merhum birçok şeyhlerin evradını da bu kitaplara toplamış ve en muteber olan virdlerini yazmıştır. Mesela: Şeyh Vefa, Şeyh Bekri ve Halveti. Onların çeşitli münacatlarını yazıp almıştır. Bü-tün bu dualar Peygamberimiz'in hadis-i şerifleriyle takviye edilmiştir. Bu hadislerin birçoğu Hz. Enes tarafından rivayet edilmiştir.

  Gavs-i Geylaniye, Mevleviye, Bedeviye, Rufaiye, Dusükiye, Kübreviye, Ekberiye, Halvetiye, Celvetiye, Sadiye, Gazaliye, Melami-ye, Vahşiye. Suhreverdiye, Hamzeviye, Şabaniye, Gülşeniye, Sünbü-liye, Uşşakiye, Gavsiye, Şazeliye ve Kaside-i Celcelütiye gibi önemli kaynaklar bu kitapta mevcuttur. Kaside-i Celcelütiye'yi Hz. Ali yazmış ve onda birçok hikmetler konulmuştur.

  Birçok alimlerin ve bilhassa meşayihin (büyüklerin) virdleri bu kitapta toplanmıştır. Üstün bilginler tarafından hazırlanan manalı dua-lar üç ciltlik kitapta yazılmıştır.

  İşte bu kitapların bir tanesini Hasan eş-Şazeli hazırladı, ikincisini Muhiddin-i Arabi, üçüncüsünü de mübarek Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi hazırlamıştır.

  Ben de iki bin sahifeyi aşan Mecmûatul-Ahzab isimli dua kitap-larının içinden özlü ve seçkin duaları inceleyerek ayırdım ve şu eliniz-deki kitapta önünüze koydum.

  Sıraladığımız ve seçtiğimiz dualar, diğer dualar içerisinden seçil-miş ve öylece alınmıştır. Bu dualar ihlasla ve tam bir itikatla okunursa, mutlaka faydaları umulacak ve arzu edilen niyetlere inşallah kavuşula-caktır.

  Kusur ve hata kuldan, bağışlama Mevla'dandır. Tevfik ve hida-yet de O'ndandır. Merhumun himmetini dilerken, din kardeşlerimin de bol bol faydalanmalarını dilerim. ( Mecmuatül ahzab dua kitabı, mecmutul ahzab seçme dualar, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi, mecmuatül ahzab türkçe, mecmuatul ahzab tercümesi, bahar yayınları, mucmuatül ahzap, büyük dua kitabı, mecmuatül ahzab duaları )

  1 Recep 1407 Hicri
  Ahmet Faik Arslantürkoğlu


  Gümüşhanevi Merhumun Önemli Bir Vasiyetnamesi

  Bu büyük zat, bütün insanlığa şu canlı öğütlen veriyor:

  Ey insan, eğer sana yapacağım şu vasiyetlere kulak asar ve ken-din aynısını yaparsan, dünyan ve ahiretin mesut olur, çünkü bunlar güzel ahlakın en önemli hususlarıdır:
  Asla kafirlerden dost edinme, müminlerden de düşmanın olma-sın.
  Dünyada sermayen takva olsun. Nefsini de ölülerden say.
  Allah'ı ve Resûlullah'ı an ki, her tehlikeden kurtulmuş olasın.
  "Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere ve hayır ile şerre inandım." de. Çünkü biz, hiçbir peygamberi ayırmayız, hepsine iman ederiz. Müminler: "işittik ve itaat ettik ve Senden af dileriz, çün-kü Sana geleceğiz Allah'ım." derler.
  Eğer bu sayılanlara riayet edersen, Yüce Allah (celle ve âlâ) sana dört şey ihsan eder: Dördü dünyada, dördü de ahirette.
  Dünyada verilecek olanlar: 1. Sözde Doğruluk, 2. Amelde İhlas, 3. Rızıkta Kanaat, 4. Kötülüklerden Korunmak.
  Ahirettekiler: 1. Büyük Bir Bağışlama, 2. Hakk'a Yaklaşma, 3. Me'va Cenneti'ne Girme. 4. Yüce Makamlara Ulaşma...
  Sözünde doğruluk istersen, Innâ enzelnâhu (Kadir) Suresi'ne devam et.
  Eğer rızkının yağmur gibi helalinden gelmesini istersen, Felâk Suresi ni okumaya devam et.
  İnsanların şerrinden emin olmak istersen. Kul eûzü bi-Rabbinnasa (Nas Suresi'ne) devam et.


  Eğer bir iş yapmaya ve helal kazanmaya talip isen şu duayı oku "BismillâhirRahmânirRahîm, el-Melikül-Hakkül-Mübîn. ni'mel-Mevla ve ni'men-Nasîr." (Esirgeyici ve Bağışlayıcı olan Allah'ın adıyla, Apacık Hak ve Melik Olan Allah, bizim Velimiz ve Yardımcı'mız Sen'sin.)
  Yâsîn Suresi ile Vakıa Suresi'ni de oku; rızkın yağmur gibi gelir.

  Eğer her sıkıntının önlenmesini ister ve her darlığını yok etmek istersen, istiğfara (tevbeye) devam et, günde en az yüz defa istiğfar et.
  Eğer binlerce dertten kurtulmak istersen. "Lâ havle velâ kuvveti illâ billâhil aliyyil azîm"e (Yüceler Yücesi olan Allah'tan başka gerçek güç ve kudret sahibi yoktur.) devam et.

  Eğer sana gelen musibeti kaldırmak istersen İnnâ lillâhi ve inna ileyhi râciun'a (Şüphesiz biz Allah içiniz ve yine O'na döneceğiz.) devam et.
  Eğer huşu istersen, fuzuli bakışlarını terk et. Eğer hikmete kavuşmayı istersen, fuzuli konuşmayı bırak.
  Eğer ibadetin tadını almak istersen, gündüz oruç tut ve geceleyin ibadet et.
  Eğer nefsinin ayıplarını kapatmak istersen, insanların ayıpların aramaktan vazgeç.
  Eğer Allah korkusunu yaşamak istersen, vesveseyi bırak.
  Her kötülükten korunmak istesen, kötü zan yapmayı bırak.
  Kalbinin öldürülmesini istemezsen, günde kırk defa "Yâ Hayyu yâ Kayyûmü lâ ilahe illâ ente'' (Ey Diri ve Ey Sürekli Olan, Senden başka tanrı yoktur.) duasına devam et.

  Eğer kıyamette Peygamberimiz'i görmek istersen, Küvviret (Tekvir), İnfitâr ve İnşikâk surelerine devam et.
  Eğer kıyamette yüzünün berraklığını istersen, Gece Namazı'na devam et.
  Eğer kıyametteki susuzluktan kurtulmak istersen, Oruç'a devam et.
  Kabir azabından kurtulmak istersen, pisliklerden sakın ve haram rızık yemekten kaçın.
  İnsanların en zengini olmak istersen, kanaat ehli ol.
  İnsanların en abidi olmak istersen, Resûlullah'ın sünnetlerine ya-pış. Çünkü Resülullah Efendimiz bu hususta şöyle buyurdu:
  "Haramlardan kaçın ki en iyi ibadet edenlerden olasın. Allah'ın taksimine razı ol 'ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyilikte bu-lun ki mümin olasın, insanları sev ki, Müslüman olasın. Çok fazla gülme; çünkü fazla gülmek kalbi öldürür."
  İyi Müslümanlardan olmak istersen, Allah'ı görür gibi ibadet edeceksin, her ne kadar sen O'nu göremez isen de O seni görmekte-dir.
  İmanını olgunlaştırmak istersen, ahlakını güzelleştireceksin. Allah'ın sevgisini kazanmak istersen, insanların işlerini görecek-sin.
  Alnın açık Allah'a kavuşmak istersen, cenabetlikten yıkanacak-sın.
  Kıyamet gününde nurlandırılmak istersen, hiçbir kimseye zul-metmeyeceksin. İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen, Allah'a tevek-kül edeceksin. Allah'ın gazabından emin olmak istersen, Allah'ın kulla-rına buğzetmeyeceksin (kin tutmayacaksın, nefret etmeyeceksin).
  Duanın kabulünü istersen, faiz yemeyi, haram yemeyi bıraka-caksın.

  Kıyamette rezil rüsvay olmayayım dersen, şehvet ahlaklarından vazgeçeceksin.
  Büyük günahlardan korunmak istersen, çirkin ahlaklarından vazgeçeceksin.
  Allah'ın gazabından kurtulmak istersen, verdiğin sadakayı gizli yapacaksın ve sıla-i rahmi (yakın akrabaları ziyareti) ihmal etmeyecek-sin, akrabanı yoklayacaksın.
  Eğer kalbini din üzerine sabit kılmak istersen, şu duayı okuya-caksın: "Allâhümme sebbit kalbi alâ dînike." (Allah'ım, kalbimi Senin dinin üzerine sabit kıl.) diyeceksin.

  İşte Aziz Okurlarım, yukarıdan beri sıralanan hadis-i şeriflerin bi-rer sızıntısı olan bu tavsiyeler bize, Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi tarafından yapılmıştır.

  Dua kitaplarının içinden alın-mıştır. Arapça ifadelerden tercüme edilmiş ve sizlere sunulmuştur. O büyük insanın ruhu şad olsun. Bizlere de şefaatçi olmasını Mevlâ nasip buyursun. Amin.


  İçindekiler

  Önsöz
  Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Özgeçmişi
  Onun Ölümü İle Şeyhlik Makamına Geçenler
  Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Feyiz Halkası
  Gümüşhanevi Merhum'un Eserleri
  Bu Büyük Şeyhin Kerameti
  Gümüşhaneli Merhum'dan Sekiz Seçme Dua
  Hz. Adem'in Üç Duası

  1.BÖLÜM
  DU ve Acirc; İLE İLGİLİ MESELELER

  Duanın Kabulüne Ait Sebepler
  Vakitlerin Dua Hakkındaki Tesirleri
  Kıymetli Mekanların Duanın Kabulüne Vesile Olması
  Duanın Özelliği Bakımından Kabulüne Sebep Olması

  2.BÖLÜM
  DU ve Acirc; ve Acirc;YETLERİ

  Duâ ile İlgili ve Acirc;yet-i Kerimeler

  3.BÖLÜM
  DU ve Acirc; HUSUSUNDA BAZI HADİSLER

  Duâ İle İlgili Hadis-i Şerifler
  Bir Mukayese
  Dua İçin Şerefli Vakitler

  4.Bölüm
  BÖLÜM ABDEST İLE İLGİLİ DUALAR

  Helaya Girerken Okunacak Dua
  Heladan Çıkınca Okunacak Dua
  Abdest Hakkında Kısa Bilgi
  Abdestin Fazileti
  Abdeste Başlama Duası
  Ağıza Su Verirken Okunacak Dua
  Misvak Kullanırken Okunacak Dua
  Buruna Su Verirken Okunacak Dua
  Yüzü Yıkarken Okunacak Dua
  Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua
  Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua
  Başı Meshederken Okunacak Dua
  Kulakları Meshederken Okunacak Dua
  Boynumuzu Meshederken Okunacak Dua
  Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua
  Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua
  Abdest Alındıktan Sonra Okunan Dua
  Hamama Girerken Okunacak Dua
  Hamama Girdikten Sonra Okunacak Dua
  Hamamdan Çıktıktan Sonra Okunacak Dua
  Aynaya Bakarken Okunacak Dua

  5.BÖLÜM
  İMAN İLE İLGİLİ DUALAR

  İman ile İlgili Dualar
  İman Duası
  İmanla Can Verme Duası
  Nurlanma Duası
  İman Tazeleme Duası
  Hidayet İsteme Duası
  Tevhid Duası
  Hz. Muaz İbn-i Cebel'in Yaptığı Dua
  İmam-ı Taberâni'nin Tevhid Hakkındaki Duası
  Şeytan'dan Korunma Duası
  Nur Duası
  İsm-i Azam Duası
  Şirkten Korunma Duası
  İmanı Muhafaza Duası
  Küfürden Korunma Duası
  Hasbiye Duası
  Hay ve Kayyum Duası
  İmam-ı Azam Duası
  Hz. Enes İbn-i Malik'in Duası
  İman Duası
  Azalarımızın Nurlanması İçin Okunacak Dua
  İmanı Zinetlendirme Duası
  Sığınma Duası
  İmanı Kuvvetlendirme Duası
  Emn-ü İman İsteme Duası

  6. BÖLÜM
  NAMAZ İLE İLGİLİ DUALAR

  Namaz Hakkında Kısa Bir Bilgi
  Camiye Girerken Okunacak Dua
  Sabah Namazı'nın Sünnetinden Sonra Okunacak Dua
  Sabah Namazı'nın Farzından Sonra Okunacak Dua
  Sabah Namazı'ndan Sonra Okunacak Dua
  Her Sabah Namazdan Sonra Okunacak Dua
  Öğle Namazı'ndan Sonra Okunacak Dua
  İkindi'den Sonra Okunacak Dua
  Akşam Namazı'ndan Sonra Okunacak Dua
  Yatsı Namazı'ndan Sonra Okunacak Dua
  Camiden Çıkarken Okunacak Dua
  Namazdan Sonra Okunacak Dua
  Namaz İçindeki Dualar
  Sübhâneke
  Ettehiyyâtü
  Allâhumme Salli
  Allâhumme Bârik
  Rabbena Atina
  Kunut Duaları
  Rükuda Okunacak Dualar
  Secde Teşbihi
  ve Acirc;yetel-Kürsi
  Namazın Arkasında Okunacak Dua
  Hacet Namazı İçin Dua
  Cenaze Namazı İçin Dua

  7. BÖLÜM
  ZEK ve Acirc;T İLE İLGİLİ DUALAR

  Zekât İle İlgili Kısa Bir Bilgi
  Zekat, Servet ve Mala Ait Dualar
  Servet İsteme Duası
  Cimrilik ve Korkaklıktan Kurtulma Duası
  Helal Mala Kavuşma Duası
  Mürüvvet İsteme Duası
  Nimetin Kadrini Bilme Duası
  Çirkin Ahlaktan Korunma Duası
  Rızık İstemek İçin Okunacak Dua
  Evlat İstemek İçin Okunacak Dua
  İzzet ve Şeref İçin Okunacak Dua
  Sihiri Bozmak İçin Okunacak Dua
  Kazancın Fitne Olmasından Kurtuluş Duası
  Fakirlikten Kurtulma Duası
  Fakirlikten Emin Olma Duası

  8. BÖLÜM
  ORUÇ İLE İLGİLİ DUALAR

  Oruç Hakkında Kısa Bir Bilgi
  İftar Duası
  İftar Davetindeki Dua

  9. BÖLÜM
  HAC İLE İLGİLİ DUALAR

  Hac Hakkında Kısa Bilgi
  Mikat Yerinde Okunacak Dua
  Kabe Görüldüğünde Okunacak Dua
  Hacerül-Esved'in Karşısında Okunacak Dua
  Kabe Karşısında Okunacak Dua
  Hacerül-Esved Öpüldükten Sonra Okunacak Dua
  Kabe Tavaf Olunurken Okunacak Dua
  Rükn-i Irâki'de Okunacak Dua
  Rükn-i Yemâni'de Okunacak Dua
  Rükn-i Sami'de Okunacak Dua
  Altın Oluk Karşısında Okunacak Dua
  Tavaf Yapıldıktan Sonra Okunacak Dua
  Safa Tepesi'nde Okunacak Dua
  Cebel-i Rahmet Görülünce Okunacak Dua
  Arafat'a Giderken Okunacak Dua
  Arafat'ta Okunacak Dualar
  Zemzem Suyunu İçerken Okunacak Dua
  Safa ve Merve Arasında Okunacak Dua
  Tıraş Olmadan Okunacak Dua
  Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua
  Kurban Kesilirken Okunacak Dua
  Kurban Kesildikten Sonra Okunacak Dua
  Kurban Bayramı Günlerinde Okunacak Dua
  Bayram Namazlarına Giderken Getirilen Tekbirler
  Peygamberimiz'i Ziyaret Ederken Okunacak Dua
  Hz. Ebu Bekir'in Kabri Başında Okunacak Dua
  Hz. Ömer'in Kabri Başında Okunacak Dua
  Peygamberimiz'e Veda Ederken Okunacak Dua
  Medine-i Münevvere'den Ayrılırken Okunacak Dua
  Hacıların Okuyacağı Dua

  10. BÖLÜM
  SIKINTIYA KARŞI OKUNACAK DUALAR

  Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua
  Bu Dua Günde On Defa Okunacaktır
  Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua
  Her Sabah Okunması Gereken Dua
  Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua
  Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua
  Rızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Dua
  Cuma'dan Sonra Okunacak Rızık Duası
  Cinlerden Korunma Duası
  Belaları Önleme Duası
  Belanın Defi İçin Okunacak Dua
  Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua
  Hz. Adem'in Seçme Duaları
  Peygamberimiz'in Bir Duası
  Peygamberimiz'in Hicret Sırasında Mağaradaki Duası
  Hz. Hamza'nın Duası
  Hz. Ali Efendimiz'in Duası
  Câfer-i Sâdık'ın Duası
  Çok Müessir Bir Dua
  Kim Bu Duayı Okursa Büyüklerin Gözünde Sevimli Olur
  Hz. Hasan'ın Duası
  Muhiddin-i Arabi'nin Duası
  Şifa İçin Okunacak Dua
  Düşman Şerrinden Halas (Kurtulmak) İçin Okunacak Dua
  Câfer-i Sâdık'ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası
  Çirkin Rüya Görmeme Duası
  Doğumu Kolaylaştırma Duası
  Yağmur Duası İçin Atın Alnına Asılacak Dua

  11.BÖLÜM
  HASTALAR İLE İLGİLİ DUALAR

  Hastaya Okunacak Dua
  Hasta İçin Şifa Duası
  Hastalığı Önleme Duası
  Şu Duayı Hasta Okursa Şifa Bulur
  Çocuğun Ağlamaması İçin Okunacak Dua
  Veba ve Kolera Hastalığını Önleme Duası
  Şu Ayetler Şifa İçin Hastalara Okunur
  Göz Ağrısı İçin Okunacak Dua
  Çeşitli Hastalıklar İçin Okunacak Dua
  Hakk'a Sığınma Duası
  Korkudan Emin Olma Duası
  Hastanın Okuyacağı Dua
  Nazar İçin Okunacak Dua

  12.BÖLÜM
  ÖLÜM VE CENAZE İLE İLGİLİ DUALAR

  Ölünün Gözü Kapanınca Okunacak Dua
  Din Düşmanı Öldüğünde Bu Dua Okunur
  Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua
  Ölüm Haberi Anında Okunacak Dua
  Kocası Öldüğünde Kadının Okuyacağı Dua
  Ölen Kişiye Karşı Okunacak Dua
  Cenaze Gören Kişinin Okuyacağı Dua
  Cenazeyi Mezara Koyan Kişinin Yapacağı Dua
  Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua
  Ölünün Arkasında Okunacak Dua
  Ölüm Sarhoşluğu İçin Okunacak Dua
  Ölen Çocuksa Şu Dua Okunur
  Ölü Kabre Konulurken Bu Dua Okunur
  Kabire Konduktan Sonra Telkin Duası
  Şu Dua Ölünün Göğsüne Konur

  13.BÖLÜM
  UYUMAK VE RÜYA İLE İLGİLİ DUALAR

  Uykuya Yatacak Olan Kimsenin Yapacağı Dua
  Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
  Uyku Duası
  Güzel Rüya Görmek İçin Okunacak Dua
  Gece Yarısında Uyanıp Tekrar Yatarken Okunacak Dua
  Bir Türlü Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
  Uykuda Korkutulan Kimsenin Okuyacağı Dua
  Kendisine Rüya Anlatılan Kişinin Okuyacağı Dua

  14.BÖLÜM
  MÜBAREK GÜNLERDE OKUNACAK DUALAR

  Receb Ayında Her Gün Okunması Gereken Dua
  Kadir Gecesi'nde Okunacak Dua
  Berat Gecesi'nde Okunacak Dua
  Aşure Günü Duası
  İstihare Duası
  Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua
  Ay Görüldüğünde Okunacak Dua
  Gök Gürlediği Zaman Okunacak Dua
  Şiddetli Rüzgar Estiğinde Okunacak Dua
  Rabiatu'l-Adeviyye'nin Seherdeki Münâcatı
  Hafız Cemiyetinde Okunacak Dua

  15. BÖLÜM
  YOLCULUK İLE İLGİLİ DUALAR

  Evimize Girerken Okuyacağımız Dua
  Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua
  Bir Şehre Girildiğinde Okunacak Dua
  Arabaya Binerken Okunacak Dua ,
  Gemiye Binildiğinde Okunacak Dua
  Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua
  Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır
  Akşam Üzeri Yolculuk Yapılırken Okunacak Dua
  Harpten Geri Gelen Yaralıya Yapılan Dua

  16.BÖLÜM
  SAVAŞ İLE İLGİLİ DUALAR

  Savaş Hakkında Kısa Bir Bilgi
  Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Dua
  Savaş Anında Yapılacak Dua
  Düşmandan Çekinildiği An Okunacak Dua
  Harp Arasında Okunacak Dua
  Düşmanın Karşısında Şu Dua Okunur
  Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dua
  Düşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duası

  17.BÖLÜM
  GÜNLÜK HAYAT İLE İLGİLİ DUALAR

  Elbise Giymek İçin Okunacak Dua
  Musibete Karşı Okunacak Dua
  Vesveseyi Önleme Duası
  Çok Önemli Bir Dua
  Nikah Duası
  Hz. Ali'nin Haftalık Duası
  1-Cuma Günü Okunacak Dua
  2-Cumartesi Günü Okunacak Dua
  3-Pazar Günü Okunacak Dua
  4-Pazartesi Günü Okunacak Dua
  5-Salı Günü Okunacak Dua
  6-Çarşamba Günü Okunacak Dua
  7-Perşembe Günü Okunacak Dua
  Makam Sahibinin Makamına Oturduğu Anda Okuyacağı Dua
  Peygamberimiz'in Bir Duası
  Veysel Karani'nin Duası
  Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua
  Sıkıntıları Defetme Duası
  Yatağa Yatarken Okunacak Dua
  Her Sabah Okunacak Dua
  Uyku İçin Okunacak Dua
  Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua
  Uykudan Uyanmada Okunacak Dua
  Su İçildikten Sonra Okunacak Dua
  Su İçerken Arada Okunacak Dua
  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
  Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
  Birlikte Yiyen Kimselerin Yapacağı Dua
  Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Dua
  Eve Girildiğinde Okunacak Dua
  Evden Çıkarken Okunacak Dua
  Gece Korkulduğu Vakit Okunacak Dua
  Münâcat
  Bir Hamd-ü Sena

  18. BÖLÜM
  TEŞBİH İLE İLGİLİ ve Acirc;YETLER

  Tesbih İle İlgili ve Acirc;yetler
  Tesbih İle İlgili Dualar
  Tesbihin Önemini Beyan Eden Hadis-i Şerifler
  Tesbih Çeşitleri
  Peygamberlerin Teşbihi
  Nuh Aleyhisselam'ın Teşbihi
  İbrahim Aleyhisselam'ın Teşbihi
  İsmail Aleyhisselam'ın Teşbihi
  İshak Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Eyyüb Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Salih Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Yunus Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Yakub Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Yusuf Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Yahya Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Musa Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Harun Aleyhisselam'ın Teşbihi
  İsa Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Muhammed Aleyhisselam'ın Teşbihi
  Resûlullah'ın Diğer Bir Teşbihi
  Resûlullah Efendimiz'in 99 İsimleriyle Yapılacak Dua
  Ummet-i Muhammed'in Bağışlanma Duası
  Bu Dua Günde Bin Defa Okunursa, Bütün İstekler Hallolur
  Bir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Dua
  Bütün Dileklerin Halli İçin Okunacak Dualar
  İmam-ı Azam'ın Münâcatı
  İmam-ı Şafiî'nin Münâcatı
  İbrahim İbn-i Ethem'in Münâcatı

  19. BÖLÜM
  İSTİĞFAR İLE İLGİLİ DUALAR

  İstiğfarın Önemi
  İstiğfar İle İlgili Ayetler
  İstiğfar İle İlgili Hadis-i Şerifler
  Tevbenin Kabulü
  Tevbenin Çeşitleri
  Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua
  İstiğfar Duası

  20.BÖLÜM
  TEVEKKÜL İLE İLGİLİ DUALAR

  Tevekkül ile İlgili Dualar
  Büyüklerin ve Şeytan'm Şerrinden Korunma Duası
  İyilerden Sayılma Duası
  Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Dualar
  Ebussuud Hazretleri'nin Münâcatı

  21.BÖLÜM
  TEHLİL İLE İLGİLİ DUALAR

  Tehlil İle İlgili Bazı ve Acirc;yetler
  Tehlil Hakkında Çeşitli Dualar

  22.BÖLÜM
  ÇEŞİTLİ KONULARA AİT DUALAR

  Bâtıldan Kaçınma ve Hakkı Arama Duası
  Kötü Komşudan Kurtulma Duası
  İrade Kuvvetliliği İçin Okunacak Dua
  Belaları Önleme Duası
  İlim Meclisine Giderken Okunacak Dua
  Hüznü Giderme Duası
  Hz. Hamza'nın Duası

  23.BÖLÜM
  ZİKİR İLE İLGİLİ DUALAR

  Zikrin Önemi
  Zikir İle İlgili Ayetler
  Zikrin Önemini Beyan Eden Hadis-i Şerifler

  24.BÖLÜM
  SEL ve Acirc;M İLE İLGİLİ DUALAR

  Selâm ile İlgili Dualar
  Selam Alıp Vermenin Fazileti
  Devletin ve Nimetin Yok Olmaması İçin Dua
  Azgın Nefsi Islah Etme Duası
  Nurlanma Duası
  Gönlün Ferahlanması İçin Dua

  25.BÖLÜM
  SAL ve Acirc;T-Ü SEL ve Acirc;M VE SALAV ve Acirc;T-I ŞERÎFELER

  Salât-ü Selâm ve Salavât-ı Şerîfeler
  Salât ve Selâm Örnekleri
  Peygamber'e Bir Medhiye
  Salât ve Selâma Çok Evvelden Başlanmıştır
  Cenab-ı Hakk'ın Salâtı İle İlgili ve Acirc;yetler
  Meleklerin Salât ve Selâmları
  İnsanların ve Cinlerin Salâtı
  Peygamberimiz'in Bize Salât ve Selâmı
  Faziletli Salât ve Selâmlar
  Salâten-Nâriye Duası
  Dört Büyük Halife'nin Salât ve Selâm Duası
  Abdülkâdir Geylâni'nin Salât ve Selâmı
  Salât ve Selâmlar
  Salât-ı Ümmiye
  Fethiye Salâtı
  Salât-ı Münciye

  26. BÖLÜM
  ESM ve Acirc;'ÜL-HÜSN ve Acirc;

  Esmâ'ül-Hüsnâ
  Esmâ'ül-Hüsnâ'nm Açıklaması
  İsmullâhil Azam Duası
  Maneviyat Takviyesi İçin Dua

  27. BÖLÜM
  KURANI KERİM İLE İLGİLİ DUALAR

  Kur'an-ı Kerim ile İlgili Dualar
  Kur'an'ın Üstünlüğü
  Kur'an-ı Kerim'in Fazileti ile İlgili Hadisler
  Kur'an Okunurken Okunacak Dua
  Kur'an'ı Hıfzetmenin Duası
  Tilavet Secdesinden Sonra Okunacak Dua
  ve Acirc;mene'r-Resûlü
  Haşr Suresi'nin Son Ayetleri
  Yâsîn-i Şerif
  Yâsîn-i Şerifin Fazileti
  Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua
  Duhan Suresi
  Duhan Suresi'nden Sonra Okunacak Dua
  Mülk Suresi
  ve Acirc;yetel-Kürsî'nin Fazileti
  Fâtihâ-i Şerife'nin Fazileti
  Kevser Suresi'nin Fazileti
  Kâfirûn Suresi'nin Fazileti
  Nasr Suresi'nin Fazileti
  İhlâs Suresi'nin Fazileti
  İhlas Okuduktan Sonra Okunacak Dua
  Felâk Suresi'nin Fazileti
  Nâs Suresi'nin Fazileti
  "Hasbünallâhu ve ni'mel-vekîl" Ayetinin Özellikleri
  Berâe (Tevbe) Suresi'nin Sonunu Okumanın Fazileti
  Kur'an'daki Secde Ayetlerinin Fazileti
  Ezan ve Kamet'in Okunuşu ve Faziletleri
  Ezan

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.