x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi


  Ürün Özellikleri :


  Sayfa sayısı: 360
  Cilt Durumu: Ciltsiz
  Kitap Kapağı : Karton Kapak
  Boyut: 13.5 x 19.5 cm
  Sayfa Kalitesi :İthal Kağıt
  Ağırlık :266 gr


  Bismillahirrahmanirrahim


  Elhamdü Lillahi RabbiVâlemin. Vessalâtü ves- selâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi vel Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
  Hamd, Alemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
  Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz. ve emsp;
  Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
  Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi o sanoğlunun Allah’a halis kul olması, O’nun lerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçmakla olur.
  İnsana düşen görev; dünya hayatının için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş tesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder s Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir I mete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzuJ cek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber (s.a.v.)’in sünnetidir. Bu hiçbir zaman da de' yecektir.
  Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün har davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah- malıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min i"' ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatd natı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muh: (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderi miş olmaktadır. Müslüman; yaşamı boyunca hayat düsturlarını Kur’an ve sünnetten almalıdır.
  Ey Mü’minler! Yaşayışın boyunca Allah'ın peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulü vefat etmeden önce şöyle buyuruyor:
  "Ben size iki şey bırakıyorum. Ona uyar, tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz. Ona tâbi olmazsanız delalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir."
  Yine Allah (c.c): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız." buyurmuştur.
  Evet, Allah’ın yaratmış olduğu mahlûkatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur:
  "Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Alla ve not;hın ipine (Kuran’a) sımsıkı sarılınız." buyuruyor.
  Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
  İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi adlı eseri sunmuş bulunmaktayım.
  Bu eserin içinde bulunan Allahu Teâlâya kul olmanın prensipleri bulunmaktadır. Bunlarda ayetlere ve hadislere dayamaktadır. Bu ayetleri ve kelâmullah maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın tuzaklarından muhafaza buyursun. ( ve Acirc;min)
  H. Mustafa VARLI
  2011 Sefer ayı 10.1432
  İÇİNDEKİLER
  Önsöz 5
  Mütercimin Önsözü 9
  Muhyiddin îbni Arabi’nin Hızır’la Buluşması 27
  Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri ’nin İslâm ve Acirc;lemindeki
  Gezileri 36
  Kudsi Yere Doğru 39
  Kâbe-i Muazzama’da 42
  Müellifin Önsözü 45
  Birinci Bölüm: Bu Kitap Hakkında Kısaca Açıklama 57
  İkinci Bölüm: Meleklerin Evliyaların Kalbine İnişi 64
  Üçüncü Bölüm: Buyruğu Verenle Buyruğu Alan Kul (Mükellif ile Mükellef) 65
  Dördüncü Bölüm: Teklif Nedir? 69
  Beşinci Bölüm: İlâhî Yol - Şeriat 73
  Altıncı Bölüm 78
  Yedinci Bölüm: Elçilik Makamıyla Risalet Makamı 83
  Sekizinci Bölüm: İlâhî Haberlerin Alınışı - Hüküm ve Şartlan 87
  Dokuzuncu Bölüm: İkinci Kez Peygamberden Veraset Yolu ile Alman 89
  Onuncu Bölüm: Başka İbadetlere Değinmeden Yalnız Bu
  Beş Vakit Farz Kılınan Namazlar Hakkında 93
  On Birinci Bölüm: Beş Vakit Namazın Adlamda Bulunan Hikmetler 97
  On İkinci Bölüm: Namaz Kıldıran İmamda Bulunan Şartlar 104
  On Üçüncü Bölüm: Namazda İmamı İzleyenlerin Bağlı
  Olduğu Şartlar Hakkında Bilgiler 106
  On Dördüncü Bölüm: Taharetin (Temizliğin) Farz Olmasının Sebebi 108
  On Beşinci Bölüm: Cenabetlikten Temizlenmenin Yaygınlaşması 111
  On Altıncı Bölüm: Niyetin Ne Olduğu 113
  On Yedinci Bölüm: Namaz Abdesdi Alırken Ellerin
  Üç Kez Yıkamanın Gizliliği 118
  On Sekizinci Bölüm: Ellerin Temizliğinde Sol Elin
  Sağ Ele Su Dökmesindeki Gizlilik 123
  On Dokuzuncu Bölüm: îstincadaki, Yani Necasetten
  Arınmadaki Gizlilik 125
  Yirminci Bölüm: (İstinkâ) Necaseti Taşla Temizlemekteki
  Gizlilikler 127
  Yirmi Birinci Bölüm: Ağzı Su İle Çalkalamadaki Gizlilik
  (Mazmaa) 129
  Yirmi İkinci Bölüm: İstinşak - Buruna Su Çekme ve
  Burundakileri Dışarı Atmanın Gizlilikleri 133
  Yirmi Üçüncü Bölüm: Abdest Almada Yüzün Yıkanmasındaki
  Gizlilikler 138
  Yirmi Dördüncü Bölüm: İki Elin Dirseklere Kadar
  Yıkanmasndaki Gizlilikler 142
  Yirmi Beşinci Bölüm: Başa Mes Etmedeki Gizlilik Hakkında
  Açıklamalar 146
  Yirmi Altncı Bölüm: Kulaklara Mes Etmedeki Gizlilik
  Hakkında Açıklama 147
  Yirmi Yedinci Bölüm: Ayakların Yıkanmasndaki Gizlilikler
  Hakkında Bilgiler 149
  Yirmi Sekizinci Bölüm: Abdesti Aldıktan Sonra Getirilen
  Kelime-i Şehadetteki Gizlilikler Hakkında Bilgiler 151
  Yirmi Dokuzuncu Bölüm: Abdest Aldıktan Sonra Namaz
  Yerine Gidişteki Gizlilikler Hakkında Bilgiler 153
  Otuzuncu Bölüm: Seccade ile Elbiselerimizin Temiz
  Tutulmasındaki Gizlilikler Hakkında Bilgiler 156
  Otuz Birinci Bölüm: Namaz Vaktini Bildiren Ezanın
  Gizlilikleri Hakkında Bilgiler 159
  Otuz İkinci Bölüm: Namaz Esnasında Getirilen Tekbirlerdeki
  Gizlilikler Hakkında Açıklamalar 166
  Otuz Üçüncü Bölüm: Namaz Başlangıcında Tekbir Getirirken,
  Elleri Kulaklara Kadar Kaldırmanın Gizliliği Hakkında 171
  Otuz Dördüncü Bölüm: Namazda Yüce Allah’a Yönelmekteki
  Gizlilikler Hakknda Açıklamalar 174
  Otuz Beşinci Bölüm: Namazda Ayakta Durup, Okumanın
  Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar 176
  Otuz Altıncı Bölüm: Fatiha Sûresiyle Diğer Sûreler Arasındaki
  Farklar ve Bunlarda Bulunan Gizlilikler 178
  Otuz Yedinci Bölüm: Namazın Rükudaki Gizlilikler ve
  Teşbihler Hakkında Açıklamalar 190
  Otuz Sekizinci Bölüm: Rükuudan Sonra Doğrulmanın Gizliliği
  Hakkında Açıklamalar 193
  Otuz Dokuzuncu Bölüm: Secdeye Varmadaki Gizlilikler
  Hakkında Açıklamalar 195
  Kırkıncı Bölüm: Secdede ve Secde Halinde Yapılan Dualardaki
  Gizlilikler Hakkında Açıklamalar 198
  Kırk Birinci Bölüm: Secdeden Kalkıştaki Gizlilikler
  Hakkında Açıklamalar 201
  Kırk İkinci Bölüm: Tahiyyatta Namazda Oturmanın Gizliliği
  Hakkında Açıklamalar 205
  Kırk Üçüncü Bölüm: Namaz Esnasında Getirilen Şehadetin
  Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar 207
  Kırk Dördüncü Bölüm: Namaz Sonunda Sağa ve Sola Selâmın
  Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar 210
  Kırk Beşinci Bölün: Secde-i Sehvin Yapılmasındaki Nedenler
  Hakkında Açıklamalar 212
  Kırk Altıncı Bölüm: Pazar Gününün İmamı Kimdir; Özelliği,
  O Gün Yapılması Gereken İşler Nelerdir? 215
  Kırk Yedinci Bölüm: Pazartesi Gününde İmamı İzleyeceklerin
  Özellikleri, Yapılan İşlerden Doğacak Gizli Sonuçlar 234
  İlâhî Kat Dairesinde İşaretler Hakknda Açıklamalar 245
  Mutlular Hatibi 250
  Mutsuzların Hatibi 252
  Mü’minler Topluluğunun Mutlu Hatibi 256
  Mü’minler Topluluğunun Mutsuzlar Hatibi 262
  Kürsüler Ehlinin Mutlu Hatibi 264
  Ateşteki, Kürsi Ehlinin Mutsuz Hatibi 267
  Cennetteki Yüksek Mertebeler Ehlinin Mutlu Hatibi 269
  Ateşteki Süfli Basamaklarda Bulunanların Mutsuz
  Hatibi 271
  Kırk Sekizinci Bölüm: Salı Günü Akşam Namazının Özelliği 301
  Kırk Dokuzuncu Bölüm: Çarşamba Gününün Öğle Namazının Özelliği 308
  Ellinci Bölüm: Perşembe Günü Akşam Namazının Özelliği 319
  Elli Birinci Bölüm: Cuma Günü Akşam Namazının Özelliği 328
  Elli İkinci Bölüm: Cumartesi Günü Sabah Namazının
  Özellikleri 335
  Elli Üçüncü Bölüm: Sonsuzluk veya Ebed Günü Adını Alan
  Cumartesi Gününün Değişiklikler Günü Olduğu 346
  Elli Dördüncü Bölüm: Salâtül Vüstanın (Orta Namazın) Hangi
  Namaz Olduğu 350
  Elli Beşinci Bölüm: Kur’ân-ı Kerim’in el-Mearic Sûresinin
  23. ve Acirc;yetinin Taşıdığı Anlam Hakkında Açıklamalar 353
  Mütercimin Son Sözü 355

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.