x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Resulullahın Dilinden Surelerin Fazileti

  Ürün Özellikleri :

  Kitap Adı: Resulullah'ın Dilinden Surelerin Fazileti (Dua-042/P16)
  Yazar:Arif Pamuk
  Yayınevi: Pamuk Yayıncılık
  Sayfa Sayısı: 272
  İlk Baskı Yılı: 2000
  Dil: Türkçe
  Ebat : 13 x 19.5 cm
  Kağıt Cinsi : 2.Hamur
  Ağırlık : 200 gr


  ÖNSÖZ
  Bana bu eseri hazırlama fırsatı veren Rabbim'e hamd eder, O'nun Resulü Zişan'ı Muhammed Aley- hisselam'a salât ü selam ederim.
  Kur'an-ı Kerim'i rızkın çoğalması için okumanın faydası tecrübelerle sabittir. Zira birçok insanların, hiçbir sebeb-i maişete malik olmadıkları halde Allah Teâlâ’nın rızası için Kelam-ı Kadim’ini çok okuduklarından refah ve saadet içinde yaşadıkları görülür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır:
  "Evinizde Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. İçinde Kur'an okunmayan evin hayır ve bereketi azalır, şerri çoğalır. Uğursuzluğundan içinde bulunanlara dar gelmeye başlar."
  Her Müslüman’ın Kur'an-ı Kerim'i senede en azından iki defa hatmetmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim'i hatmederek okumak daha hayırlıdır. O'nun her tarafı tesirli olduğu gibi bazı sure ve ayetlerinin tesiri daha fazladır. Biz bu eserde onları Sevgili Peygamberimiz (a.s.)'ın hadis-i şeriflerinin ışığı altında izah etmeye çalışacağız.
  Bu eser, aşağıdaki isimleri geçen eserlerden derlenerek meydana getirilmiş ve tercüme edilmiştir:
  1.Tefsir-i Kurtubî
  2.Tefsir-i İbn-i Kesir
  3.Et-Tâc’ül-Ehâdis
  4.Riyâzüs Sâlihıyn
  5.Levâhıku’l-Envâr
  6.Tezkiratü Ülü’l-Elbâb
  7.Basîratü’s-Sâlikîn
  8.Hazînetü’l-Esrâr
  9.Ed-Dürru’n-Nazıym
  10.Tefsîr-i Nişâbûrî
  11.Tefsir-i Savi
  12.Tefsir-i Fahr-i Râzî
  Arif Pamuk

  İÇİNDEKİLER
  -A-
  A’lâ Suresi’nin sırları 203
  A’râf Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler..104
  Abdülhâlık Gucdevanî Hazretleri’nin tavsiyeleri ..7
  Adiyât Suresi’nin faziletine dair hadisler 218
  Ağrıya karşı Besmele okunursa 47
  Ahkâf Suresi’nin sırları 201
  Al-i İmran Suresi’nin 154. ayetinin sırları 86
  Al-i İmran Suresi’nin faziletine dair hadisler 83
  Amener rasûlü’nün faziletine dair hadisler... 64
  Amme (Nebe) Suresi (Arapça) 190
  Amme (Nebe) Suresi (Okunuşu) 191
  Amme (Nebe) Suresi’nin manası 192
  Amme Suresi’nin faziletine dair hadisler 194
  Ansızın bela gelmez 44
  Asr Suresi’nin faziletine dair 223
  Ayet’el-Kürsi’nin esrarı 68
  Ayet’el-Kürsi’nin fazileti 70
  Ayet’el-Kürsi’nin faziletine dair hadisler 67
  Ayet’el-Kürsi’nin İsm-i A’zam olduğuna dair 76
  Ayet’el-Kürsi’nin sırları 80
  Ayet’el-Kürsi’yi okuyanların kalp gözü açılır 77
  Ayet’el-Kürsi’yi üzerinde taşırsa 78
  Ayet’el-Kürsi’yi yatarken okumak 82
  -B-
  Bakara Suresinin faziletine dair hadisler 62
  Baş ağrısına karşı 49
  Beled Suresi’nin sırları 204
  Bereketin çoğalması için 49
  Besmele yazılıp eve asılırsa 43
  Besmele’yi kim yazarsa 4^
  Besmeleyi okuyan mahşere geldiği vakit
  Besmele-i Şerife’nin fazileti 37
  Besmele-i Şerife’nin sırları 45
  Beyyine Suresi’nin faziletine dair hadisler......... 212
  Bişr-i Hafî’nin tevbesi
  Borçlu olan kimsenin duası 119
  Borçlu olanın duası 90
  Burûc Suresi’nin sırları 203
  Büyük günahları bağışlattıran dualar ...................256
  -C-
  Cehennemden azad olmak 40
  Cehennemden berat verileceğine dair 237
  Cennet ırmaklarının Besmele’den çıktığına dair 51
  Cennet vacip olur
  Cennette köşk verilir 235
  Cinin yanmasında Ayet’el-Kürsi 70
  -D-
  Dağlar harekete gelerek sallandı 42
  Dağlar taşlar teşbih eder 40
  Denize girse batmaz 43
  Dilek ve hacet için 49
  Dua reddolunmaz 42
  Duanın kabul edileceğine dair 149
  Duhâ namazı kılmanın faziletine dair 199
  Duhâ namazının fazileti 248
  Duhâ Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler.205
  Duhan Suresi (Arapça) 157
  Duhan Suresi (Okunuşu) 158
  Duhan Suresi’nin faziletine dair hadisler..... 164
  Duhan Suresi’nin meali 160
  Düşmanın silahı tesir etmez 50
  -E-
  En büyük ganimet 239
  En’âm Suresi’nin faziletine dair hadisler 101
  Enbiyâ Suresi’nin faziletine dair hadisler 121
  Enfâl ve Tevbe surelerinin faziletine dair hadisler 104
  Evden çıkarken Ayet’el-Kürsi 75
  Evden çıkarken 44
  -F-
  Farz namazlardan sonra Ayet’el-Kürsi 72
  ve mdash; 265 ve mdash;
  Fâtiha Suresi’nin faziletine dair hadisler 58
  Fâtiha-i Şerife’nin bazı sırları gj
  Fazileti çok büyük bir dua 73
  Fazileti çok yüce ayet-i kerimeler 87
  Felâk Suresi 241
  Felâk ve Nâs surelerinin faziletine dair hadisler....243 Fetih Suresi ni okumanın faziletine dair hadisler.. 195
  -G-
  Geceleyin istenilen saatte uyanmak için
  Günahları affettiren dualar...
  -H-
  Hacet mektubu
  Hacı Osman Efendi (k.s.)’nin Kufan’in"fazileti hak- kında dersleri
  Hadid Suresi’nin sırları 1qfi
  Hâkka Suresi’nin sırları 297
  Hapiste olanın kurtulması için 47
  Hastanın şifa bulacağına dair 244
  Hastanın şifa bulması için 43
  Hayatı boyunca fenalıktan emin 49
  Hazreti Ömer (r.a.)’ın ağlaması 35
  Her gün Ayet’el-Kürsi’yi okumaya dair 82
  Her harfi için dört bin sevap 33
  ^^’niokumanm fazMne
  Huvallahullezı nin fazileti 176
  Ihlâs Suresi eve girerken okunursa 233
  jhlâs Suresi hastalanınca okunursa 234
  Ihlâs Suresi yatarken okunursa 234
  Ihlâs Suresi’ni okuyanın günahı affedilir 232
  Ihlâs Suresi’nin fazileti 231
  İki cihanda mutluluk reçeteleri 9
  İki yüz defa okuyana Hızır mürşidlik eder 227
  İkindi namazının sünnetinin fazileti 247
  insanı tertemiz hale getiren ameller 249
  İnşirâh Suresi’nin faziletine dair hadisler 208
  İslam düşmanı münafığın helak olması 53
  Ism-iA’zam 239
  Isrâ Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler.... 110 İzzet ayeti n 1
  -K-
  Kadr Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler..210 Kâfirûn Suresi’nin faziletine dair hadisler 226
  Kehf Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler ..115 Kevser Suresi’nin faziletine dair hadisler 224
  Kırk gün Besmele okuyanın kalbi sırlarla dolar ....48 Kıyâme Suresi’nin sırları 202
  Kulillâhümme mâlikel mülk ayetinin sırları 85
  Kur’an okumanın faziletine dair hadis-i şerifler....30
  Kur an’ı başkalarından dinlemeye dair 34
  Kur’an’ın dostları ve trade;‘söieri.'.’.SS
  Kur’an K ayetl kerİme mealleri 28
  Kur an-ı Kerim 1 okumanın edepleri 22
  -L-
  Leyl Suresi’nin sırları....
  -M-
  Mahsulün çok olması için rn
  Melek vazifelendirilir. .J98
  Meryem Suresi’nin faziletine dair hadisler 120
  Muhammed Suresi’nin sulan ,!?
  Mutaffıfîn Suresi’nin sırları 7^
  Mu mın Suresi’nin faziletine dair hadisler’.’ 153
  Mücadele Suresi’nin sırları... 1
  Müddessir Suresi’nin sırları...
  Muzzemmil Suresi’nin sırları. 202
  -N-
  Namazdan evvel Ayet’el-Kürsi.. 71
  Nas Suresi
  Nasıl adam olduğunu KudanVlan sir'
  Nasr Suresi nı okumanın faziletine dair hadisler .'.229
  Nmetın gelmesi, mazarratın gitmesi 47
  Nisa Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler." 99
  Nuh Suresi nın sırları
  Nün Suresi’nin sırları
  -O-
  Ben ona azap etmeye hayâ ederim
  -o-
  Oğle namazının sünnetinin fazileti.. 43
  -P-
  Psikolojik rahatsızlıklarda
  150
  -R-
  Rûm Suresi’nin sırlan
  201
  -S-
  Sabah namazının sünnetinin fazileti
  Sabahlan Ayet’el-Kürsi’yi okumak
  Saffat Suresi’ni okumanın faziletine dair Sahabmin cinniyi mağlup etmesi
  Sara ve deliliğe karşı okunacak dua
  Secde Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler. 152
  -Ş-
  Şehidellâh.. ayetinin sırları 84
  Şems Suresi’nin sırları 204
  Şeytanın beli kırılır 37
  Şeytanla arasına üç yüz perde 38
  -T-
  Tahrim Suresi’nin sırları 199
  Târik Suresi’nin sırları 203
  Tebârake (Mülk) Suresi (Arapça) 181
  Tebârake (Mülk) Suresi (Okunuşu) 182
  Tebârake (Mülk) Suresi’nin meali 184
  Tebârake Suresi’nin faziletine dair hadisler 187
  Teheccüd namazı kılmanın faziletine dair 189
  Tehlike ile karşılaşınca 38
  Tekâsür Suresi’nin faziletine dair hadisler 220
  Tevbe namazının faziletine dair 200
  Tîn Suresi’nin sırları 228
  -U-
  Unutkanlığa karşı 48
  -V-
  Vâkıa Suresi (Arapça) 167
  Vâkıa Suresi (Okunuşu) 168
  Vâkıa Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler. 175 Velilerin duası 107
  Vitir namazının fazileti 248
  -Y-
  Yâsin Suresi (Arapça) ......130
  Yâsin Suresi (Okunuşu) 131
  Yâsin’de yirmi bereket vardır 148
  Yâsin’i Cuma geceleri okumanın fazileti 144
  Yâsin’i her gece okumanın faziletine dair 144
  Yâsin’i okuyan kimse Kıyamet günü şefaat eder.. 146
  Yâsin’i okuyana yirmi hac sevabı verilir 145
  Yâsin’i ölmekte olan bir kimse üzerine okumak...147
  Yâsin’i ölmüş bir kimsenin ruhu için okumak 147
  Yâsin’i sabah ve akşamları okumak 145
  Yâsin’in bazı sırları 150
  Yâsin-i Şerifin fazileti 143
  Yâsin-i Şerifin meali 135
  Yatarken kim Besmele okursa 47
  Yedi yüz senelik nafile ibadet sevabı 39
  Yolculuğa çıkarken İhlâs Suresi’ni okumak 238
  Yûsuf Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler. 110
  -Z-
  Zalime karşı Besmele okunursa 47
  Zilzâl Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler..216

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.