x

Şemsül Maârifül Kübra - İmam Ahmet Bin Ali El Buni - 4 Cilt

Esma Yayınları
Ürün Kodu : 9789756354674

Yazan: İmam Ahmet Bin Ali El-Buni

Türkçeleştiren: H. Mustafa VARLI

Esma Yayınları - MUSTAFA HOCA KİTABEVİ
1.675,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Şemsül Maârifül Kübra - İmam Ahmet Bin Ali El Buni - 4 Cilt

  Yazan: İmam Ahmet Bin Ali El-Buni

  Türkçeleştiren: H. Mustafa VARLI

  Esma Yayınları - MUSTAFA HOCA KİTABEVİ
  • Yazar: İmam Ahmet Bin Ali El-Buni
  • Türkçeleştiren: H. Mustafa VARLI
  • Yayın Tarihi: 2017
  • Baskı Sayısı: 1. Baskı
  • Dil: Türkçe, Arapça
  • Sayfa Sayısı: 2236
  • Cilt Tipi: Ciltli
  • Kağıt Cinsi: 3. Hamur Kağıt
  • Boyut: 17 x 24 cm

  ÖNSÖZ

  Bismillahirrahmanirralıim
  Elhamdü Lillahi Rabbi'âlemin. Vesselâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâil vel Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi-ecmaîn.
  Hamd, ve Acirc;lemlerin rabbi olan Allah'a. Salât ve selâm, Peygamberlerin Sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (S.A.V.)'e ve O'nun aile efrâdı ile bütün ashabına. Ve bütün ona tabi olanlara olsun.
  Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında toprağın altında bulunanların hepsi Allah'ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalmaz.
  Sözü açıkta söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikarı da iyi bilendir.
  Mahlukatın (Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması için O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
  İnsan’a düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi iktibâi Kur’ana uymamız ve yüce önder sevgili peygamber efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek İlahi nizam Kur'an-ı Kerim dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
  Bütün insanlık, hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur'an ve Sünneti Rasülullahtan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mümin inandım ve teslim oldum dediği zaman Ya Rab! Senden başka ilâh senden başka (Kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin sevgili resulün Muhammed (S.A.V.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir, demiş olmaktadır.
  Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstürünü Kur'an ve Sünnetten almalıdır. Ey Mümin! Yaşamın boyunca Allah'ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V.)'e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum, Ona uyar ona tâbi olursanız
  kurtuluşa ererseniz. O’na tâbi olmazsanız delalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’andır. Diğeri ise benim sünnetimdir."
  Yine Allah (C.C.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız. buyurmuştur. Evet Allah'ın yaratmış olduğu mahlukata da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunlan inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yolar açılmış ve bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıflan hayat vasıflan haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralanndaki sorunları çözmek için Kur'an ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilafa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur'an) sarılınız." buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü bir alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte bende sizlere elinizde bulunan İmamı Ahmet bin Ali el-Buni Kaddes Allahü Sırrahû hazretlerinin Şems'ül Marif Güneşler güneşi isimli bu eseri sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimlerinde siz saygı değer okurlarıma harf ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım. Bugüne kadar bu konu ile ilgili birçok eserler çıkmış olup bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka birşey olmadğı sizlercede malum olup kendi tarafından sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir. Bu dev eserin faydalı şifalı yararlı yönleri olduğu gibi manevi zararlı yönleri olduğunuda hatırlatmak isterim. Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulunmaktadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hazimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. (Amin.)
  H. Mustafa VARLI

  GİRİŞ

  Allah'ın güzel isimlferi vardır, Onu bu (güzel isimlerle) anın, zikredin.
  Birçok bilginler, alimler ezelî ve ebedi olan şehadetin nuruna dalarak anlamak istemişler ve bu şehadetin verdiği mutluluğu yaşamak istemişlerdir. Birbirine bitişik olan bu zikredilen iki şehadet; büyük meleklerle ilim erbabını birbirine bağladığından (Allah'ın yarattığı bütün varlıklarda ilahi tecelliyi müşahede edebildikleri ve Allah'ın yüceliğini devamlı olarak tesbih ettikleri için) buna ebedi şehadet denir.
  Bu zikredilen iki şehadetin gizli yönlerini sırlarını anlamaya idrak etmeye çalışanlar,
  Her iki alemdeki gizlilikleri, sırları (Kur'ani bilgilerin öncülüğünde) ve o alemlerle olan gizli sırların irtibatını görmeye, anlamaya çalışmış olacağı gibi, bir taraftan da insanları (akıl sahiplerini) bu gizliliklere, sırlar hikmetine bağlamıştır, (bağlamaktadır, bağlayacaktır.)
  Ezelden ebede (Hayyul Kayyum) kaim ve baki, hazır ve nazır olan yüce Rabbimden dileğim şudur; İki elimin arasında tuttuğum ve bana Cenab-ı Hakk tarafından verilmiş olan bilgileri, benim için makbul, geçerli bir sadaka olarak vermiş olsun. Bunun huzur ve rahatlığı (mutluluğu) ruhi değişmelerinde (psikolojik) dahi benden ayrılmasın. Cenab-ı Hak'tan duam, niyazım sizlerle birlikte yürüyeceğimiz nurlu yolu bizlere göstersin.
  Beni ve sizleri yalnızca gerçek nur ile aydınlatmış olsun. Çünkü bu ilahi rahmettir berekettir, Güneş nasıl gittiği her yeri aydınlatıyor ise, her biri güneş gibi olan ariflerin, Allah dostlarının gösterdiği ve yürüdüğü yol da aydınlıktır, rahmettir. Bütün alemlerin Rabbı olan Allah (c.c.)'nın (yarattığı varlıklar eşyalar, tabiat v.s.) güç ve oteritesini idrak ederek, her şeyin mutlak hakimi Rabbu'l-erbab olan Allah'ın, insanların içinden seçkin kişiler olan alim ve salih (arif)lere vereceği huzur, mutluluk, refah ve rızık bolluğu yönünden onun yüce armağanıdır. Çünkü Allah'ın eğittiği ve terbiye ettiği Peygamberlerin izinden gitmektedir. Kısaca o yüce peygamberin varisidirler, onun için Cenab-ı Hak onlara rahmeti bereketi ve rızkı bol vermektedir.
  Büyüklerin en büyüğü, sevgililerin en sevgilisi, gizli sırların kaldırıcısı, sonradan yaratılmışların, şekillerine ve şemaillerine benzemekten ezeli ve ebedi değişimden uzak ve münezzeh (tenzih edilmiş) olan, daima güzel söz ve sıfatlarla zikredilen (anılan) ezelden beri varlığı daim ve kaim olandır. Kendi güç ve kudretiyle hikmetleri, yükseklikleri ye yücelikleri var edip, aşağı, süfli alemleri de yayıp genişletendir. Hicab nurları arkasında o kendi varlığını gizleyen ve örten, varlığında ilahi tek olan azametli Allah'tır.
  O azametli Allah ki gözle görülemeyen nice varlıkları kendisine örtü edinmiş, fakat bütün olanları, hareketleri, varlıkları görendir. Ezelde ilk olan Odur. Ebedde de son O'dur. Ezelde ve Ebedde kendi varlığını gizleyen en büyük ve tek olan alemlerin Rabbidir.
  Kendisinin (Allah'ın) sıfatları sonsuzluğu içinde bilinen, kendini ve gizliliklerini o güzel isimleri bildirip açıklayandır. Sonsuzluğu içinde bütün yarattığı varlıklar ile izini ve kudretini gösteren O'dur. Ezelde ilk ve sonsuzlukta ebedî olan O’dur. Uzun karanlık gecelerde kendi kudret ve varlığını her an hissettiren O'dur. Herşeyi gören hiç birşeyden yüz çevirmeyen, yarattıkları üzerinde geniş tasarruf hakkı olan, mevcuduyeti, varlığı hiçbir yöne ve yere sığmayan O'dur. Bütün zaman ve devirlerin hareketini, gece ve gündüzlerin değişimini düzenleyen, kısaca herşeyi bir ölçü içinde idare eden O'dur. Görünen ve görünmeyen âlemlerin Rabbi olan yüce Allah (c.c.) hamdu senalar olsun.
  Ondan başka Allah olmadığına hiçbir ortağı bulunmadığına ve vahdaniyetine (bir oluşuna) şahadet ederim. Yine O Yüce Allah'ın (varlık) berzah aleminde ruhların dostu ve (yaratıcısı) idarecisi olduğuna şahadet ederim. Yine şahadet ederim ki, yaratmış olduğu, yarattığı ve yaratacağı bütün varlıklara hayat veren, öldüren, rızıklarını belli bir ölçüde veren geçmiş ve geleceği bilen, ölüleri dirilten O'dur.
  Bütün insanlığın güneşi olan ve bütün insanlığı, şirk dalalet ve sapıklıktan, aşağılık duygusu ve zilletten kurtaran sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in O Yüce Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şebadet ederim. O Peygamber Muhammed (s.a.v.) ki insanlığa yaptığı davetle tevhid âlemi dönmeye başlamış. Onun hikmet ve bilgisi heryeri aydınlatmış, sapıklık yıldızlan O Yüce (Peygamberin) varlığı karşısında silinip yok olmuş, bütün kainat onun tevhid mutluluğu ile çalkalanmış, bütün gönüller nûrlanıp ferahlamış, bütün insanlığa ilahı rahmet nurunu saçmış (ve bu nuru saçmakta kıyamete kadar devam edecek olan) yüce Peygamberimize, onun al ve ashabına tabilerine salât ve selam olsun.
  Yine samimi, ihlaslı araştırmalardan Allah razı olsun, ayrıca bütün müminlerden Cenab-ı Allah razı olsun ve duamızı yüksek mertebe ve derecelere ulaştırsın. Hakkın şu âlemdeki Rabbani izleri, hakikatin düzenli oluşu ve ahenkli bir yaşam tarzı oluşturması, ilahi anlayıştada ruhların varlığı ve bir manası vardır. İnsanların sevdiğine yaklaşmayı bütün zaman diliminde ister ve arzu duyar. Bu gönül bağı ve yakınlık duyma isteği insana verilen ilahi bağış, güç ve kudret ölçüsünde tecelli eder, gösterir. İnsanoğlunun mutluluğa, olgunluğa ve kemale ancak madde ve mana âlemi ile birlikte ulaşması gerekir. İnsan ancak ilahi öğretilerle kişiliğine, kimliğine kavuşur.

  Ebedi hayır ve mutluluk ancak ve ancak Allah'ın şeriatı sayesinde mümkün olur. Bu insana hem ilahi bir bağışdır, hem de ilahi hayat prensipleri çerçevesinde yükseliştir. Sonra dünyâda yaşam tarzları ve salih amelleri ile varmış olanların yeridir. İnsanın daha yüksek basamaklara varması hidayet ve gerçeklik yolunu izlemesi şarttır.
  Allah (c'c.) katında faydasız ve yararı olmayan yer ve basamak düşünmek mümkün değildir, insanın faydasız ve yararsız bir yaşam düsturu düşünülemez.
  Mutlu bir hayat düşüncesinden uzak olanlar, milletin hükümlerine (törelerine, örf ve adetlerine hor bakanlarla, kıble ehlinden gerçekçi ve araştırıcıların şartlarım bozmaya çalışanlardır.
  Ben- alimlerin hikmetli sözlerinin eskiden beridir yaygınlaştığını gördüm. Hatta bu sözler fakirleştikleri birçok ülkelerde hayırlara, bereketlere vesile olmuşlardır. Öyleki ilahi sıfatların ve isimlerin (esmai hüsnalann) üzerine bir çok eserler yazmışlardır. Yazılan bu eserlerde, harflerde ki gizlilikleri izaha çalışmışlar, böylelikle ilahi zikir ve daveti yaparak gönül mutluluğuna ulaşmışlardır.
  Bu ilahi zikir ve daveti yapanları görenler, benimle dostluğu olan kimseler- eski alimler tarafından yazılan, eser ve yazıların daha açık ve anlaşılır bir şekilde açıklanmasını ve bunlardan inanç sahiplerinin faydalanmasını benden ısrarla istediler. Fakat ben onlara bu bilginlerin yazmış olduklarının amaç ve hikmetlerini izah etmekten aciz olduğunu bildirmekle beraber kendilerini bu yolda tatmin edecek çalışmalarım olacağını bildirdim.
  Cenab-ı Allah’a karşı bilmeyerek veya unütarak meydana gelen kusurlarımı itiraf ederek af talebinde bulundum. Bana bu yolda ulvi âlemdeki ruhlardan bir bağışta bulunmasını doğru bir dil ve kalbi bir ikrarla yardımcı olmasını ezeli ve ebedi olan yüce Rabbimden niyaz ettim. Onun sonsuz ilhamı, yardımı ve bağışı ile ona tevekkül ederek bu eseri yazmış oldum.
  Yazmış olduğum bu kitabın muhtevası Cenab-ı Hak Teala- nın şerefli isimlerini öğrenip bilmek ve bu isimlerde gizli bulunan İlahî güzelliklerin hikmetlerinin ne olduğunu tesbite çalıştım. Bu isimlerin yerine göre kullanılmasını süre ve ayetlerdeki harflerle bir kimsenin ilahi huzur çevresine rahatlıkla yorulmadan varabilmesi için ilahi davetin nasıl yapılacağını öğrenmesidir.
  Kitabı kısımlara ayırdım. Yazdığım her kısım, bildiğim ve seçdiğim derin ve ince anlamlı ilmin özünü açıklayarak hazırlamaya çalıştım. Böylece kişi dünyada arzu ettiği ve 13 edeceği şeye varabilmiş ve elde edebilmiş olsun. Bu nedenle bu eserin adını (Şemsül-Maarif ve Letaiful-Avarif) olarak vermiş oldum. Bu eserim güzel, yön ve istekleri kapsadığı gibi, anlayış ve kavrayış üzerinde de oldukça etkisi olacağına inanıyorum.
  Şunuda belirtmemizde çok büyük faydalar vardır. Bu kitabı elinde bulunduranlardan kötüye ve haram yollara kullanan ve kullanmak isteyenleri şiddetle kınarım. Ehlinden gayri kimseler, usul ve tavsiyem dışında kullananlara bu kitabım haram olsun derim. Zira bu kitabımı kötüye kullanmak isteyenlerde her türlü hayır ve bereket kalkmış olur. Cenab-ı Hak bu durumda bu tür davrananlar ve davranmak isteyenleri kötü duruma sokar.
  Bizim eserimizden faydalanmak isteyenler abdest ve taharetlenmiş olarak, yani abdestli iken eline almalı ve Allah'ın adını sürekli zikretmelidir.Kısaca zikir ehli olmalıdır.Böylece Allah'ın rızasını kazanmak suretiyle bu kitaptaki başarıya ulaşa- bilirsin.Ayrıca bu kitaptaki bilgileri Allah'ın rızasına taalluk eden meselelerde kullanmak şarttır.Çünkü ben bu kitabı salih, arif, itaatli her yönüyle Allah'a bağlı kısaca her yönüyle İslamm şartlarını prensiplerini yaşayanlar için yazmış bulunuyorum. Kitabım kısaca İslamm bütün vecibelerini yerine getirenler içindir.
  Bu kitaptan ne az, nede çok isteklerde bulunma. Güven ve inancın doğru olmalıdır. Kitabın içindeki gerçeklere inanmalısın. Çünkü bütün ameller niyetlerle başlar, önce samimiyet ve ihlastır. Esas temel de budur. Allah Rasulu ameller niyetlere göredir buyurmuştur. Onun için her insan niyetinin meyvesini ameliyle elde etmiş olur.
  Bir kimse herhangi bir işi tasarlayıp düşünmeden önce niyet etmesi gerekir. Yapacağı iş konusunda inanmalı ve sağlıklı bir şekilde azimle yürümelidir. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: "Bir kimse Allah (c.c.)'dan samimi bir şekilde, halis bir niyetle isterse, Allah'ın kendisine icabet edeceğini, bildiriyor" insanların buna inancı olmadan Al- lah’dan dua ve istekte bulunmamalıdır. Amelini doğru islamm emrettiği şekilde yapmalıdır.
  Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Eğer bir kimse Allah (c.c.)'dan bir istekte bulunmak isterse, bu istek ve arzusuna inançlı, azimli ve kararlı olmalıdır. Böylece İlahi icabeti beklemeli, sabırlı olmalı, yılmadan amelini samimi ve doğru yapmalıdır.
  Bir insan sabırlı olupta acele etmediği takdirde ilahi iltifata mazhar olur. İnsan; Ben Allah'a dua ettim, fakat bu duama cevap verilmedi dememelidir. İnsan ilahi icabetin geç kalacağına inanmamalıdır. Daima onu beklemeli ve ümidini kesmemeli- dir, (tabi şartlarını yerine getirmek suretiyle olur bütün bunlar).
  Bu eserimiz kırk fasıldan oluşmaktadır. (Biz bunu kısım yapacağız) Bunlar genellikle gizli-açık bir çok işaretler, rumuzlar ihtiva etmektedir. Bunları insanların anlayabileceği bir şekilde bjr düzene koymak gerekir, çokça üzerinde düşünmek şarttır.
  Bu kısımları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Noktalı harfler ve bu harflerin anlamındaki gizli sırlar.
  2. Kırmak, saymak ve yaymak gibi davranışları, yerine göre vakit ve zamanında düzene sokmak.
  3. Ay'ın uydusunda bulunan 28 yerdeki felekler ve gezegenlerin durumları.
  4. 12 Gök burcunun etkisi hükümleri ve bunlarla olan bağ ve ilişkiler.
  5. Besmeledeki gizli sırları bilinmeyen yön ve bereketli özellikleri
  6. Halvet ve itikaf erbabının İlahî yüksekliklere çıkışı, irtibatı
  7. Allah'ın selamı üzerine olsun, Hz. İsa'nın ölüleri diriltmek için kullanmış olduğu güzel isimler.
  8. Dört doğru prensiplerin çevresinde dönenler.
  9. Ayetlerin açıklamaları ve Kur'an'ın başlangıcının hususiyetleri, sırları.
  10. Fatiha suresinin esrarı, Fatiha ile yapılan dualar ve özellikleri.
  11. İlahi (Rahmani) nurlar ve bundan doğacak olan ihtiralar
  12. Azametli olan Yüce Allah'ın ismi ve bundaki önemin gizli yönleri.
  13. Fatiha suresinin doğuştan (yaradılıştan) noksan olanlara etkisi ve bu hususta yapılacak uygun dualar.
  14. İlahî zikir; Allah'ın kullarına icabet edeceği (makbul) dualar
  15. Başlangıçta birbirinden aşağı olmayan yaradılışı (mizacı) zor ve sert olan bazı kimseler için tavsiyeler.
  16. Allah'ın güzel isimlerinin uygulanması ve denenmesi.
  17. Kur'an-ı Kerim'deki sûresinin başlangıç kelimesindeki Rabbani ve kudsi harflerin özellikleri, gizli yönleri.
  18. Ayete'l-Kursi'nin içindeki bereketli ve gizli yönleri.
  19. Bazı tılsım ve yazılardaki bereketli ve gizli yönler.
  20. Yasin sûresindeki Allah (c.c.)'ın kabul edeceği dua ve gizli yönler.
  21. Allah (c.c.)'ın güzel isimleri ve bu isimlerin delalet ettiği yollar. Bu ilahi isimlerle yapılacak ve Allah katında kabul olunacak dualar.
  22. îkinci nevi; İlâhi isimlerle yapılacak dualar ve faydaları.
  23. Üçüncü nevi; kısım güzel isimlerin ne gibi sonsuz sıfatlara delalet edeceği hususlar.
  24. Dördüncü nevi güzel isimlerin Rabbani yaradılışındaki gizli yönleri.
  25. Beşinci nevi ilahî-güzel isimlerin seçilmiş özellikleri.
  26. Altıncı nevi; güzel isimlerin özellikleri ve gizlilikleri, bunlarla istek ve işlerin nasıl yapılacağı.
  27. Yedinci nevi; güzel isimlerin bereketli ve yararlı yönleri
  28. Sekizinci nevi; Allah (c.c.) isimlerinin gizli yönleri.
  29. Dokuzuncu Allah'ın güzel isimlerindeki etkileri ve yönleri
  30. Onuncu nevi; Allah'ın güzel isimlerinden yararlı ve gizli yönleri.
  31. Arapça harflerin kevkeplerle bağlantısı, ona hizmet edenlerle ilişkisi ve boşlukları.
  32. Manevi arşların keşif ve gizlilikleri
  33. Çevreyi kuşatan dairedeki gizlilikler ve bilgiler.
  34. Harflerin, bilinen burç ve tartıların aslını, kaynağını bilmek.
  35. Cifir kaidelerinde bulunan harflerin gizli yönleri.
  36. Rabbani feyz ve nur, kerametli taş ve bilgilerdeki özellikleri
  37. Kimyadaki işler ve bunun için söylenmiş sözler.
  38. Cümle ve harflerin aralarındaki boşlukların kullanılması bununla, ilgili açıklamalar.
  39. Esmau'l-Hüsna'nın mana ve şerhleri, izah yollan.
  40. Belirli olmayan bazı gecelerde ve vakitlerde yapılacak münferid dualar, niyazlar.

  İÇİNDEKİLER

  Kitabın ismi Cilt 1
  Önsöz
  Kitaba Giriş
  BİRİNCİ KISIM
  Noktalı Harfler ve Bu Harflerin Anlamındaki Gizli Sırlar
  Azametli Bir Tablo
  Ateşli Hastalıklarda Kullanılan İki Tablo
  Hertürlü Korku İçin
  İKİNCİ KISIM
  Kırmak, Saymak, (Toplayıp) Yaymak, Gibi Davranışları Yerine Göre Vakit ve Zamanında Düzenlemek
  Durakların İnsanlar Üzerindeki Etkileri
  Yeryüzünde İnsana Mutluluk ve Mutsuzluk (Uğursuzluk) Veren, Hayır ve Şer İşlemek İçin Uygun Olan Zamanlar
  Yapılacak İşleri Etkileyen ve Sonuç Bildiren Ebced Harflerindeki Gizli Melaike Hakkında Bilgiler
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Ay'ın Uydusunda (Gökyüzünde) Bulunan 28 Durak Yeri Olan Feleklerin, Gezegenlerin Hükümleri
  Ay'ın Duraklan (Konaklan) Hakkında Konuşmalar ve Bunlarla Bağlantılı Hükümler
  Ay'ın Duraklarının Burçlara Dağıtımı, Her Burca İsabet Eden Konak (Durak)lar 87
  Ay'ın Durak Yerleri ve Bunların Nasıl Bulunacağı
  Ay'ın Durak Yerlerinin Başlangıç ve Çıkış Yerleri Hakkındaki Hükümleri
  Ay’ın Duraklarının Mevsimlere Bölünmesi ve Her Mevsime Düşen Konaklar (Duraklar)
  Arapların Bu Ay Duraklan Hakkında Geçmiş Zamanlardan Gelen Kafiyeli Sözler
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  12. Burcun İş ve İşaretleri, Bağlantıları
  Dünyadaki Memleketler (Beldeler) Hangi Burca Tabidir?
  Zamanın Dört Mevsime Ayrılması ve Bunlann Başlangıç Süreleri
  Rüzgarlar Hakkında Düşünceler
  Sema'daki (Gök Yüzündeki) Katlar Arasında Bulunan Uzaklık ve İzleri
  Güneşin Faydaları
  Ay ve Benzeri Uydularda Ne Gibi Meseleler (Şeyler) Bulunur
  Dört Yıldızın İşaretleri ve İçinde Bulundukları Düzen
  Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Büyükleri ve Bunlara Ait Özellikleri
  Güneş Sistemine Bağlı Gezegenlerin Yedi Kut Gökyüzünü Aşma Süreleri
  Gezegenlerin Burçlara Göre Şeref Yerleri
  Gezegenlerin Birbirleriyle Çiftleşmesi ve Birleşmesi
  Gezegenlerin Yaradılışı Sıfat ve Tabiatları
  BEŞİNCİ KISIM
  Besmelenin Gizlilikleri, Bunun Varlığındaki Bilinmeyen Bereketleri Yönleri
  ALTINCI KISIM
  Ulvi Yüceliklere Varlak İçin İtikaf Sahiplerinin İnziva ve Halvet Yönünden Özellikleri
  YEDİNCİ KISIM
  Hz. İsa (a.s)ın Ölüleri Canlandırdığı Mucizesini Gerçekleştiren İlahi Ad'lar
  SEKİZİNCİ KISIM
  Dörtlü Tevafık ve Değişen Mevsimlere Göre Bağlantısı
  Dört Yön ve Dört Mevsimi İdare Eden Melekler
  Dört Mevsim ve Dört Yön Meleklerinin Yardımcı Melekleri
  Rahman esmasının Vevki
  Rahim Esmasının Vevki
  Selam Esması
  Nur Harfi Esması
  DOKUZUNCU KISIM
  Kur'am Kerim'deki Bazı Surelerin Başlangıç Ayetlerindeki Gizlilikler ve Mûhkem Ayetler
  Harf Olarak Başlayan Ayeti Kerimeler
  Allah Lafzının İzahı ve İnsanın Düşüncesi
  ONUNCU KISIM
  Fatiha Suresinin Sırları ve Meşhur Dualar
  Hastalara Yararlı Tavsiyeler
  Her Türlü Bela ve Musibete Karşı Okunacak Hicab Duası
  Dört Büyük Meleğin Daveti (a.s.)
  ONBİRİNCİ KISIM
  Esirgeyen Bağışlayan Allahü Teala'nın Kesif ve Kainattaki Gizli sırlarından Meydana Gelen Nurlar
  ONİKİNCİ BÖLÜM
  Allah'ın Azametli İsmi ve İhtiva Ettiği Sırlar
  İnsana Arız Olan Her Türlü Hastalıklara Karşı Koruyucu Yazı
  Körler Duası Olarak Bilinen Görmeyen Gözleri Açan Allah'ın Azametli Adı İle Anılan Önemli Bir Dua
  ONÜÇÜNCÜ KISIM
  Fatiha Suresinden Düşürülen Harfler Bu Harflerin Vıfıkları ve Duaları
  ONDÖRDÜNCÜ KISIM
  Allah'ın İcabet Edeceği Zikir ve Dualar
  Hacetleri Gidermek İçin Bereketli ve Faydalı Öğütler
  Rızık Celbi İçin Denenmiş Ayetler
  ONBEŞİNCİ KISIM
  Allah Teala’nın İcabet Edeceği Zikirler ve Dualar
  İnsanları Korku ve Şerlerden Uzaklaştıracak Şerefli Ayeti Celilenin Duası
  Ayete'l Kürsi’nin Rızık ve Hacetleri İstemek İçin Dua
  Ayetel Kürsi'nin Yemin (And) Etmek Duası
  Ayetel Kürsi'ye Ait Olan Allah'ın İcabet Edeceği Bir Dua
  Enam Suresinin Duası
  RİYAZAT BÖLÜMÜ
  Kul Uhiye îsimli Sure
  (Allah'ın); Ya Kerim, Ya Rahim İsimlerini Zikrederek Yapılacak Dua ve Riyazatlar
  Allah'ın Ya Kerim Ya Rahim İsimlerinin Zikir ve Riyazattaki Diğer Yönleri
  Kehf Suresi ile Yapılan Zikir ve Davet
  Vakıa Suresinin Gizilik ve Özellikleri
  Allah'ı (Ya Hafız, Ya Basit, Ya Velid, Ya Mubin) İsimleri ile Zikir ve Riyazatın Faydaları
  Allah Allah Diyerek Halvet ve Riyazat Halinde Allah'ı Zikir
  Allah'ın (Latif) İsmi İle Yapılacak Zikir ve Dua
  Evradı Şerif İle Yapılacak Dua ve Riyazatın Yararları
  Allahu Teala'nın Ya Hayyu Ya Kayyum İle Zikir ve Duanın Yararları
  Allah'ın Latif İsmi İle Yapılan Faydalı Dualar
  Sıkıntı ve Korku Gidermesi, Rızık Celbi İçin Yapılan Duadır
  Mülk Suresi ile Yapılacak Yemin ve Duanın Faydaları
  İnşiraf Suresinin Zikir ve Duası
  Yararlı ve Faydalı Bir Öğüt
  Kerametli Dairenin İçindeki Azametli Gizlilikler ye Zikirler
  İhlas Suresi İle Riyazat ve Zikrin Yararları
  Hümeze Suresi’nin Okunuşunun Gizlilik ve Yararları
  Bir Başka Dua İle İhlas Suresi'nin Okunuşundaki Faydalar
  Yararlı Bir Öğüt
  Başlangıç ve Sonuçta Birbirinden Farklı Fakat Gerekli Şartlar
  (La ilahe illellah) Zikrinin Diğer Kelimelerden Üstün Tutulması
  Al-i İmran Suresinin 18.ci Ayetindeki Özellikler ve Gizlilikler
  Allah Teala'nın Kendi Zatı Üzerine Olan Şehadetinin Gerçek Tevhid Şehadeti Olduğunun İsbatı
  Denenmiş Hayır ve Rızık Duası
  ONALTINCI KISIM
  Allahu Teala’nın Güzel İsimleri ve Faydalı Vıfkları
  Cenabı Hakkın "Allah" İsmi Hakkında Açıklamalar
  Allahu Teala’nın "Rahman" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın 3. İsmi Olan "Rahim İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın 4. Adı Olan "Melik" İsmi
  Allah’ın Beşinci Adı "Kuddus" İsmi Şerifi
  Cenabı Allah’ın 6. İsmi Olan "Selam" İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın Yedinci İsmi "Mümin" İsmi Şerifidir
  Hak Teala’nın Sekizinci îsmi Olan "Muheymin" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakk'ın "Aziz" İsmi Şerifi
  Allah Teala'nın "Cebar" îsmi Şerifi
  Aîlahu Teala'nın "Mütekebbir" ismi Şerifi
  Hak Teala'nın "Halik" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Bari" İsmi Şerifi
  Hak Teala'nın "Kâhhar" İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın "Vehhab" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Er-Rezzak" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Kafi" İsmi Şerifi
  Allahı Teala'nın "Fettah" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Alim" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Gabıd" İsmi Şerifi
  Cenabı Allah'ın "Basıt ismi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Hafız" İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın "Rafı'" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Muızzü" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Müzıll" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Basir" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Hakem" İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın "Adi" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Latif' İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Habir" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Halim" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Azim" İsmi Şerifi
  Allah'ın "Gafur"İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın "Şekur" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Aliyy" îsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Kebir" İsmi Şerifi
  Allah Teala'nın "El Hafız" îsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Mukit" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Hasib" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Çelil" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Kerim" İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın "Rakib" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Mücib" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Vasi" İsmi Şerifi
  Cenabı Allah’ın "Hakim" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Vedüd" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Mecid" îsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Bais" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Şehid" îsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Hak" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Vekil" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Kavi" îsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Metin" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Veli" îsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Hamid" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Muhsi" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Mübdi’" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Muid" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Muhyı" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Mümit" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "H'ayy" İsmi Şerifi
  Hak Teala'nın "Kayyum" İsmi Şerifi
  Allahu Tela'nın "Vacid" Adının Açıklanışı
  Cenabı Hakkın "Macid" îsmi Şerifi
  Allah’ın "Vahid" İsmi Şerifi
  Cenabı Allah'ın "Samed" İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın "Kadir" İsmi Şerifi
  Allah'ın "Muktedir" İsmi Şerifi
  Allah Teala'nın "Mukaddem" İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın "Muahhar" İsmi Şerifi
  Allah (cc)ın "Evvel" İsmi Şerifi
  Cenabı Allah'ın "Ahir" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Zahir" İsmi Şerifi
  Allah Teala'nın "Batın" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Vali" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Müteal" İsmi Şerifi
  Alahu Teala’nın "El-Birr" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Tevvab" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Müntakim" İsmi Şerifi
  Hak Teala’nın "Afuvv" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Rauf' İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Meliku'l-Mülk" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Zü'l-Celali Ve'l-İkram"İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Muksıt" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Cami''" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Gani" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Muğnî" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Mâni" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Dar" Zarar Verici Manasına Gelen İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Nafı " İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Nur" İsmi Şerifi
  Hak Teala'nın "Hadî" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Bedi" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Bakî" İsmi Şerifi
  Cenabı Hakkın "Varis" İsmi Şerifi
  Allahu Teala’nın "Reşid" İsmi Şerifi
  Allahu Teala'nın "Sabur" İsmi Şerifi
  17. KISIM
  Yüce Kuranın Besmele ve Fatiha Suresinin Gizli Özelikleri
  Kalpleri Yakınlaştırma ve Birleştirme
  Karı Koca Arasını Bulmak
  Süleyman Peygamberin Mührü
  Hz. Süleyman'ın Mührü ve Hz. Adem'in kalbi
  ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
  Ayetel Kürsi; Bereketleri Havas ve Esrarı (Özellikleri)
  Göz Ağnsının Şifası Üzerine
  Göz Kızarması ve İltihabı ile İlgili
  Sürekli Ağlayan Çocuklann Sakinleşmesi
  Kötü Dileri Bağlamak
  Zalim ve Düşmana Karşı
  Önemli ve Zaruri İhtiyaç İçin Dua
  Makam Sahiplerine İş Gördürmek İçin
  İhtiyaç İçin Dua
  Nefretin Kalkması ve Dostluğun Gelişmesi İçin Yapılacak Dua
  Bir İhtiyaç İçin Yapılacak Dua
  Bir İşin Hayırlı mı Şerli mi Olduğu
  Korkunun Giderilmesi
  Ayetel Kürsi'yi Yazarak Üzerine Taşımak
  İbretli Bir Öğüt
  Yolculukta Okunacak Dua
  Dünya ve Ahirette Haceti İstemek
  ONDOKUZÜNCU KISIM
  Bazı Vıfkların Hususiyetleri, Denenmiş Tılsımlar ve Vıfkların Yararları
  Bir Kimsenin Niyetini Öğrenmek
  Zalim Bir Kişiden Kurtulmak
  Sevgi ve İtaat Hususunda Okuncak Ayetler
  Düşmanı Susturmaya, Saldırıları Önlemeye Yararlı Ayetler
  Atıcılık - Avcılık
  Sevgi Muhabbet
  Kayıp Olmuş veya Sevdiğin Bir Kimseyi Getirmek
  Yusuf Aleyhisselamın Elbisesi Üzerinde Yazılı Mübarek Adlar
  Rızık İçin
  Yolculuğu Kolayca Yapabilmek
  Rızık Yönünden Fazlaca Darlık Çekenlerin Kurtulması İçin
  Rızık Darlığının Giderilmesi
  Yasin-i Şerifin 58. Ayeti ile Riyazat Nasıl Yapılır
  Pazar Günü Yapılacak Dua
  Pazartesi Günü Papılacak Dua
  Salı Günü İçin Özel Dua
  Çarşamba Gününün Duası
  Perşembe Gününün Duası
  Cuma Gününün Duası
  Cumartesi Gününün Duası
  YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
  Allah'ın Güzel Adları
  Allah'ın Güzel İsimleri İle İlgili Takibedilecek Birinci Uslub
  Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim Adlan ve Özellikleri
  Allah'ın El-Melik ve El-Kuddüs Adlan ve Özellikleri
  Allah'ın Es-Selam ve El-Mü'min İsimleri ve Özellikleri
  El-Aziz Adının Özellikleri
  El-Cebbar; el-Şekur İsimleri ve Özellikleri
  El-Halik El-Bari El-Musavvır İsimleri ve Özellikleri
  B- Esmaü'l-Hüsna'nın Açıklanması Hakkında
  Er-Rahman İsmi Şerifinin Özellikleri
  Rahim İsmi Şerifi ve Özellikleri
  El Melik Adının Özellikleri
  El-Kuddus Adının Özellikleri
  Es-Selam İsminin Özellikleri
  El-Mü'min İsminin Özellikleri
  El-Müheymin İsmi Şerifi ve Özellikleri
  El-Aziz Adının Özellikleri
  El-Cebbar’ul-Mütekebbir Adının Özellikleri
  YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
  Allahı Tealanın Bağışlayıcı İsmi Şerifleri İzlenecek İkinci Yol
  El-Gaffar Eş-Şekur El-Gafir İsimlerinin Özellikleri
  Allah'ın Et-Tevvab el-Hamid İsimlerinin Özellikleri
  Es-Semi ve El-Basir Adlarının Özellikleri
  El-Vedud ve Eş-Şakir Adlarının Özellikleri
  El-Mütekebbir Adının Özellikleri
  El-Halık Adının Özellikleri
  El-Bariü Adının Özellikleri
  El-Musavvir Adının Özellikleri
  El-Gaffar İsminin Özellikleri
  El-Kahhar Adının Özellikleri
  El-Vehhab Adının Özellikleri
  El-Rezzak Adının Özellikleri
  El-Fettah Adının Özellikleri
  El-Alim Adının Özellikleri
  YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM
  Allah'ın Yardımcı Sıfatlarım Gösteren Üçüncü Uslub El-Hakim El-Alim Adlarının Özellikleri
  El-Basit ve Allamül Guyub Adlarının Özellikleri
  El-Kerim El-Vehhab Adlarının Özellikleri
  Et-Tevvab En-Nasır Adlarının Özellikleri
  El-Bedi, Allamül Guyub Adlarının Özellikleri
  El-Kabid Adının Özellikleri
  El-Basit İsminin Özellikleri
  El-Hafid Adının Özellikleri
  Er-Rafi’ İsmi Şerifinin Özellikleri
  El-Müiz Adının Özellikleri
  El-Muzil Adının Özellikleri
  Es-Semi’ İsminin Özellikleri
  El-Basir Adının Özellikleri
  El-Hakem Adının Özellikleri
  El-Adil Adının Özellikleri
  YİRMİDÖRDÜNCÜ KISIM
  Rabbani Gizlilikleri Gösteren Dördüncü Uslub
  El-Daim, El-Kadim, El-Ezeli
  El-Vahid, El-Ahad
  El-Samed
  El-Ferd, El-Mecid
  El-Mübdiü, El-Müidü
  Bu İsmi Şeriflerin Sayılmayacak Derece Olan Sırların Özellikleri
  El-Latif İsminin Özellileri
  El-Habir İsminin Özellikleri
  El-Halim Adının Özellikleri
  El-Azim Adının Özellikleri
  El-Gafur Adının Özellikleri
  El-Şekur Adının Özellikleri
  El-Aliy İsmi Şerifinin Özellikleri
  El-Kebir İsmi Şerifinin Özellikleri
  El-Hafiz İsminin Özellikleri
  El-Mukit İsminin Özellikleri
  YİRMİBEŞİNCİ KISIM
  Seçkin Gizlilikleri Kapsayan ve Allah'ın Güzel Adlarını Gösteren Beşinci Uslub
  El-Aliyyül Azim İsminin Özellikleri El-Cemil İsmi ve Özellikleri
  El Kebirül Müteal İsmi Şerifi ve Özellikleri
  El-Celil İsmi Şerifi ve Özellikleri
  El-Nürul Behiyİsmi Şerifi ve Özellikleri
  El-Müizve Zül Celali Vel İkram İsmi Şerifleri ve Özellikleri
  El-Hasib İsmi Şerifi ve Özellikleri
  El-Celil İsmi Şerifi ve Özelliği
  El-Kerim İsmi Şerifi ve Özelliği
  El-Rakib İsmi ve Özelliği
  El-Mücib İsmi Şerifi ve Özelliği
  El-Vasi İsmi ve Özellikleri
  El-Hakim İsmi Şerifi ve Özelliği
  El-Vedud İsmi Şerifi ve Özelliği
  El-Mecid İsmi Şerifi ve Özelliği
  El-Bais İsmi Şerifi
  YİRMİALTINCI KISIM
  Lüzumlu Eşyada Bulunan Sırlar ve Bunda İzlenece Altına Uslub
  El-Gani ve Eş-Şekür İsmi Şerifleri
  El-Muğni İsmi Şerifi
  El-Şekür İsmi Şerifi
  El-Muğni, El-Rezzak, El-Fettah İsmi Şerifleri
  El-Hasib, El-Vekr İsmi Şerifleri
  El-Muti, El-Muğis İsmi Şerifleri
  El-Şehid İsmi Şerifi
  El-Hak İsmi Şerifi
  El-Vekil İsmi Şerifi
  El-Kaviyyün İsmi Şerifi
  El-Metin İsmi Şerifi
  El-Veliy İsmi Şerifi
  El-Hamid İsmi Şerifi
  YİRMİYEDİNCİ KISIM
  Allahu Tealanın İsimlerinde Bulunan Bereket ve Gizlilikleriyle îzlenecek Yedinci Metod
  El-Hakim - Er-Rauf İsmi Şerifleri
  El-Vedud - El Gafur İsimleri
  El-Hannan İsmi Şerifi
  El-Latif İsmi Şerifi
  El-Hafiz İsmi Şerifi
  El-Rakıb İsmi Şerifi
  El-Birr İsmi Şerifi
  Eş-Şafi İsmi Şerifi
  El-Muhsi İsmi Şerifi
  El-Mubdiu İsmi Şerifi
  El-Müid İsmi Şerifi
  El-Mühyi İsmi Şerifi
  El-Mumit İsmi Şerifi
  El-Hayy İsmi Şerifi
  El-Kayyum İsmi Şerifi
  El-Vacid İsmi Şerifi
  El-Macid İsmi Şerifi
  El-Vahid İsmi Şerifi
  YİRMİSEKİNCİ KISIM
  Allahın Güzel Adlarındaki Yararlı Gizlilikleri ve Bununla İzlenecek Sekizinci Uslub
  El-Kahhar ve Eş-Şedid İsmi Şerifleri
  El Müntekim - El Müzil İsmi Şerifleri
  El-Mümit İsmi Şerifi
  El-Kavi ve El-Kadir İsmi Şerifleri
  Zül-Batşı'ş-Şedid ve El-Muktedir İsmi Şerifleri
  El-Ahad İsmi Şerifi
  El-Ferd İsmi Şerifi
  Es-Samed İsmi Şerifi
  El-Kadir İsmi Şerifi
  El-Muktedir İsmi Şerifi
  El-Mukaddim İsmi Şerifi
  El-Muahhar İsmi Şerifi
  El-Evvelü İsmi Şerifi
  El-Ahiru İsmi Şerifi
  El-Zahiri İsmi Şerifi
  El-Batm İsmi Şerifi
  El-Veli İsmi Şerifi
  El-Müteal İsmi Şerifi
  El-Birru İsmi Şerifi
  YİRMİDOKUZUNCÜ KISIM
  Allah'ın Güzel Adlarının Sırlan Bu İsimlerin Tutarlı ve Geçeri Yönleri ve İzlenmesi Gereken Dokuzuncu Uslub
  El-Munim - El Mütefaddiz
  El-Muhsin El-Cevad İsmi Şerifleri
  El-Rafîü - El Basitu İsmi Şerifleri
  El Gafir - El Mücib - El Semiu İsmi Şerifleri
  El-Tevvab İsmi Şerifi
  El-Muntekim İsmi Şerifi
  El-Afuv İsmi Şerifi
  El-Rauf İsmi Şerifi
  Melikül Mülkü Zül Celali Vel İkram
  El-Muksıt İsmi Şerifi
  El-Camiü İsmi Şerifi
  El-Ganiş İsmi Şerifi
  El-Muğniy İsmi Şerifi
  El-Maniü İsmi Şerifi
  El Dar İsmi Şerifi
  OTUZUNCU KISIM
  Allahu Tealanın Güzel Adlarının Kapsadığı Yararlı Sırlar ve İzlenmesi Gereken Onuncu Uslub
  El-Hak İsmi Şerifi, El-Mübin, El-Habir ve El-Hadi İsmi Şerifleri, El-Hayyu ve El-Kayyum İsmi Şerifleri, El-Evvelu, El-Ahir, El-Zkahir, El-Batın, El-Nafıü İsmi Şerifi, El-Nur İsmi Şerifi, El-Baki İsmi Şerifi, El-Varis İsmi Şerifi, El-Reşid İsmi Şerifi, El-Sabur İsmi Şerifi
  OTUZBİRİNCİ KISIM
  Arapça Harflerin Gizli Özellikleri
  Arapça Harflerin İhtiva Ettiği Gizlilikler
  OTUZİKİNCİ KISIM
  Manevi Arşların Keşfi
  Harflerin Güçlü Berzah İle Ulvi ve Süfli Katlarda Bulunan Melaikelere Taksimi
  Dünya Çevresindeki Boşlukta Dönen 7 Yıldızın Durumu
  Günün 12 Saatinin Harfleri İle Gerçek Sayı Toplamı
  Gündüz ve Gece İsimlerinin Harf Sayılan İle Gerçek Sayı Toplamları
  Dört Terazi, Adı, Harf Sayıları ile Harflerin Sayıca Kıymetleri
  Deniz Hayvanlarının Ölçü ve Terazisi
  Sulu Unsurların (Kaidelerin) Terazi ve Ölçüleri
  Topraklı Unsurun Terazisi
  8 Ana Harfte Toplanan ve Parlayan Bilgi Saklı Gizlilik Mertebeleri, Günleri, Melekleri, intisabı Olan Güzel Adları Hakkında Bilgiler
  Allahu Tealanın Doruk Adları ile Rabbani İsimleri
  Büyük Hizmet Meleklerinin Adları ve Durumları
  OTUZÜÇÜNCÜ KISIM
  Düzenli İnci Adı ile Anılan Azametli Sırları Açıklayan ve Gizliliklerle Sarılı Olan Daire
  Elif Harfinin Nevileri
  Noktaların Çeşitleri
  Hareket ve Gayelerin Nevileri
  Maksad İfade Eden Hareket Taşıyan Harfler
  Adların Besmeleden Çıkanlması Olayı
  İmam Cafer Sadık Hazretlerinin Cifri Hakkında Ariflerden Öğrendimiz İmam Cafer Sadık Hazretlerinin Cifir Hesapları
  OTUZDÖRDÜNCÜ KISIM
  Zayirce Bilimi İle Harflerin Burçların, Yerlerinin Nisbetini İstintak Etmek Bunların Gözle Görülen Dengelerinin Öğrenilmesi
  İkinci Kanun
  12 Burcun Veteri (Kirişi) Harfleri
  Dört Unsurun Düşürülmesi Keyfiyeti
  Harf ve Vefkleri Dile Getirmek Bunlardaki Özellikleri Açıklayan Gizlilikler
  Semavi Burcun Harflerini Kırıp Yaymak ve Bunların Delil Getirilmesi
  Yıldızlar Günler ve Saatların Konuşturulması
  28 Menzilin (Konağın) Dile Getirilmesi
  Hayvanlara ve Madenlere Tesir Etmenin Yolları
  Vaktin; Uzunmu Kısamı ve Ne Türlü Olacağı Durumu
  Tütsülerin Nelerden Çıkanlacağı Konusu
  Tartı ve Teraziler Hakkında Bazı Bilgiler
  OTUZBEŞİNCİ KISIM
  Cifir Kaidelerinde Bulunan Gizli Harfler
  Afitüreş İfanesiyle Söz Kapılan (Bölümleri)
  Yüsek Makam Sahibi Olan Davudoğlu Süleyman Peygamberin Kürsüsünün Heykeli
  Sonu Başa Getirilmiş ve Çevrilmiş Altı Harfle Allah'ın İsimlerinin Öğrenilmesi
  OTUZALTINCI KISIM
  Rabbani Feyz, Aydınlatıcı Nur, Kerametli Taş, Canlı Bitkiler ve Bunlara Bağlı Özel Sırlar (Gizlilik) ve İşaretler
  Sanatın Faziletleri ve Yararları (Faydaları)
  Kerametli Taşın Özellik ve Gizlilikleri, Bu Taştaki İz ve İşaretleri
  Bir Filozofun Kerametli Taşın Ne Olduğu Sorusunu Soran Talebesine Yazdığı Cevabı
  Önceki Mevzunun Uzun Açıklaması
  Merih Yıldızının Bu Yola İnmesi Şekli
  Zühre Yıldızının Gölgesinin Kesilmesi
  Üç Türlü İlaç
  OTUZYEDİNCİ KISIM
  Kimya İlmi ve Bu İlim Hakkında Araştırmalar
  Hallacın Tesbit Ettiği Makaleler
  OTUZ SEKİZİNCİ KISIM
  Harflerin Kullanılması, Bundaki Halvet ve Riyazet (Günleri) İle Gizlilikleri (Sırları)
  Elif Harfinin Gizlilikleri (Esrarı)
  Elif Harfinin Özelliklerinden Biri de Bir Şeyi Gizleme Örtme Fiilidir
  Bu Harfin Özelliklerinden Biri de Kalbleri Dile Getirmektir
  Elif Harfinin Halvet ve Riyazat Şekil, Ba Harfinin Taşımış Olduğu Glizlilikler, Halvet ve Riyazatı, Cim Harfinin Özellikleri, Dal Harfinin Gizlilikleri, He Harfinin Gizlilikleri, Vav Harfinin Gizlilikleri, Zay Harfinin Gizlilikleri, Ha Harfinin Gizlilikleri, Ta Harfinin Gizlilikleri, Ya Harfinin Gizlilikleri, Kaf Harfinin Gizlilikleri, Lam Harfinin Gizlilikleri, Mim Harfinin Gizlilikleri, Nun Harfinin Gizlilikleri, Sin Harfinin Gizlilikleri, Ayn Harfinin Gizlilikleri, Fa Harfinin Gizlilikleri, Sad Harfinin Gizlilikleri, Kaf Harfinin Gizlilikleri, Ra Harfinin Gizlilikleri, Sin Harfinin Gizlilikleri, Te Harfinin Gizlilikleri, Sa Harfinin Gizlilikleri, Ha Harfinin Gizlilikleri, Zal Harfinin Gizlilikleri, Dad Harfinin Gizlilikleri, Za Harfinin Gizlilikleri, Ğayn Harfinin Gizlilikleri, Lamelif Harfinin Gizlilikleri
  Ebced Harflerinin Diğer Şekil ve Yolla Kullanılması
  Büyük ve Önemli Bir Kaide
  OTUZDOKUZUNCU KISIM
  Allahın Güzel Adlarının Şerhi
  Lafzatullah (Allah İsmi) Hakkında Bilgiler
  "Hüve" Kelimesinin Anlamı
  Allahu Tealanın "Rahman" İsmi Şerifi'nin Özellikleri
  Allahu Tealanın "Rahim" İsmi Şerifi ve Özellikleri
  Allahu Tealanın (El-Melik) İsmi Şerifinin Özellikleri
  Allahu Tealanın "Kuddüs" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Akılların Takdisine Geiince Fiili Olarak Üç Kısımdır
  Ruhların Takdisi de Üç Kısımdır
  Nefislerin Takdisi de Üç Kısımdır
  Kalblerin Takdisi de Üç Kısımdır
  Cismin Takdisi İse Üç Kısımdır
  Allahu Tealanın "Es-Selam" İsmi ve Özellikleri
  Müslüman Kime Derler?
  Allahu Tealanın "El-Mü’min" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El Müheymin" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Allahu Tealanın "El-Aziz" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Cebbar" Adının Özellikleri, Tesirleri ve Esrarı
  Allah'ın "El-Mütekebbir" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Halık" isminin Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Bariü" İsmi Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El Musavvir" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "Vehhab" ismi ve Özellikleri
  Allah'ın "Rezzak" İsminin Özelikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "Fettah" Adının özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "Alim" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah’ın "El-Kabz" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Basıt" İsminin Özelliği ve Tesirleri
  Allahu Tealanın "EI-Hafid ve Er-Rafi" İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
  Allahu Tealanın "El-Müiz ve El Müzil" İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "Es-Semiü" Adının Özellikleri ve Bu Adın Tesirleri, Hikmetleri
  Allah'ın "El-Basir" İsmi ve Özellikleri, Hikmetleri
  Allah'ın "El-Hakem" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Adl-Adil" İsminin Özelliği ve Tesirleri
  Allahın "El-Latif" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allahu Tealanın "El-Habir" İsminin Özeliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Halim" İsminin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Azim" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah’ın "El-Gafur" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allahu Tealanın "Eş-Şekur" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Aliyyu" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Kebir" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah’ın "El-Hafız" İsmi, Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Mukit" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Hasib" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Celil" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Kerim" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "Er-Rakib" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Mucib" Adının Özeliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Vasiü" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Hakim" Adının Özeliği ve Tesiri
  Allahu Teala'nın "El-Vedûd" Adının Özeliği ve Tesirleri
  Allah'ın "Ei-Mecid" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
  Allah'ın "El-Bais" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "Eş-Şehid" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "Ei-Hak" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah’ın "El-Vekil" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Kaviyyun" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Metin" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Veliy" Adının Özelliği ve Bunun Tesiri
  Allah'ın "El-Hamid" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Muhsiy" Adının Özeliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Mübdiu - el-Müid"-İsimlerinin Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Muhyi - El-Mumiti" İsimlerinin Özelikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Hay" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın El-Kayyum" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Vacid" Adının Özeliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Macid" İsminin Özelliği ve Bunun Tesiri
  Allah'ın "El-Vahid - El-Ahad" İsimlerinin Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Kadir - El-Muktedir" Adlarının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Mukaddim - El-Muahhir" Adlarının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Evvel - El-Ahir" Adlarının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "Ez-Zahir - El-Batın" Adlarının Özelliği ve Bu İki Adın Tesirleri
  Allah'ın "El-Veli - El-Müteal" Adlarının Özelliği ve Tesirleri
  Allah’ın "Et-Tevvab" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "EI-Müntekim" Adının Özelliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Afüvv" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah’ın "Er-Rauf" Adının Özeliği ve Bu Adın Tesiri
  Allah'ın "Maiikü'l-Mülk Zü'l-Celali Vel-İkram" Adının Özellikleri ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Muksıt" Adının Özelliği ve Bunun Tesiri
  Allah'ın "El-Camiü" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "El-Gani, El-Muğni" Adlarının Özeliği ve Tesirleri
  Allah'ın "El-Maniü" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "Ed-Dar, En-Nafiü" Adlarının Özelikleri ve Tesirleri
  Allahu Tealanın "En-Nur" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
  Allah'ın "El Hadi" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
  Allah'ın El-Bediü" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
  Allah'ın El-Baki" Adının Özeliği ve İsmin Tesiri
  Allah'ın "El-Varis" Adının Özelliği ve Tesiri
  Allah'ın "Er-Reşid" Adının Özelliği ve Bu Adın Tesiri
  Allah'ın "Es-Sabur" Adının Özelliği ve Bunun Tesiri
  KIRKINCI KISIM
  Değişik Vakitlerde İcabeti Olumlu Kılan Önemli Dualar ve Açıklamalar
  Beşeri Ruhlardaki Ruhaniyetin Gücü, Beşeri Cisimlerdeki İlahi Hikmetleri Gösteren Harflerin Gizli Sırları
  Allah'ın Rahmeti Üzerlerine Olsun Şeyhlerimizin İlim Yönünden Sened ve Kaynakları
  Şemsü'l-Maârif'e Ek Özel Bölüm
  Yazarın Okurlarına Hatırlatması
  Hastanın Ölüp Ölmeyeceği Hakkında Saatlerin Ölçü ve Nizamı
  Yapılacak İşlerin Saatleri
  Burçlar ve Saatler
  Said ve Nahis Vakitler Onlardan Hayır ve Şerre Muvaffak Olanlar
  Bunlar Gece Saatleri
  Son Dua

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.