x

Tam Dua Kitabı (Dua Müminin Silahıdır) Gayem Yayınevi-1240

Gayem Yayın Dağıtım
Ürün Kodu : 9786056260216
Tam Dua Kitabı (DuA Müminin Silahıdır)
25,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Tam Dua Kitabı (Dua Müminin Silahıdır)

  • 480 Sayfa
  • Karton Kapak
  • 2. Hamur Kağıt

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz..........................................................................................................7

  Niyaz.........................................................................................................11

  Duânın Fazileti..........................................................................................12

  Resûl-i Ekrem'in Gece Namazında Ettiği Duâ..........................................17

  Herkes O'na Muhtaçtır..............................................................................20

  Her Lahza Boyun Bükmek.........................................................................26

  Duâya icabet..............................................................................................23

  Duânın ve Acirc;dâbı.............................................................................................32

  Ey Cebrail'in Rabbi.....................................................................................39

  Gece Edilen Duâlar....................................................................................41

  Beş Gece...................................................................................................46

  Helâl Lokma ve İç Temizliği..................................................................... 49

  Tevbe ve istiğfar.........................................................................................50

  Mübarek Mekânlar.....................................................................................51

  Gizli Yapılan Duâ.......................................................................................53

  Vesile Aramak............................................................................................54

  Gözyaşı ve Tazarru....................................................................................60

  İKİNCİ BÖLÜM
  Duâ ve Acirc;yetleri
  63
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  İman-İslâm-Sabah ve Akşam Duâları.......................................................79

  Uykudan Kalkınca Okunacak Duâ.............................................................82

  Günahları Mahveden İstiğfar......................................................................83

  Her Teşbih Sadakadır...............................................................................84

  Akşam ve Sabah Üç Kere Okunacak İsm-i Şerif.......................................88

  Üç Mübarek Sûre......................................................................................89

  Gece Uyanınca Okunacak Duâ.................................................................90

  Afiyet Duâsı................................................................................................92

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Temizlik ve Abdest Duâları.......................................................................95

  Heiâya Giderken Okunacak Duâ................................... 96

  Abdest Üç Nevidir.....................................................................................99

  Kadir Sûresi.............................................................................................102

  ve Acirc;mentü....................................................................................................103

  Ezan ve İkamet Duâları............................................................................105

  Vesile Duâsı.............................................................................................107

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Namaz Sûreleri.......................................................................................111

  Namazda Okunacak Duâlar.....................................................................124

  ve Acirc;yetü'l-Kürsî'nln Fazileti..........................................................................128

  Namazdan Sonra Okunacak Duâ............................................................131

  Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Duâ............................134

  Sabah Namazının Farzından Sonra Okunacak Duâ................................135

  Camiye Giderken Okunacak Duâ............................................................138

  Nafile Namazlar.......................................................................................140

  Hacet Namazı Duâsı .........................................................................140
  Tavafın İkinci Şavtında Okunacak Duâ...................................................172

  Tavafın Üçüncü Şavtında Okunacak Duâ...............................................172

  Tavafın Dördüncü Şavtında Okunacak Duâ............................................178

  Tavafın Beşinci Şavtında Okunacak Duâ................................................174

  Tavafın Altıncı Şavtında Okunacak Duâ..................................................175

  Tavafın Yedinci Şavtında Okunacak Duâ................................................175

  Rükn-ü Yemânî'de Okunacak Duâ...........................................................176

  Zemzem içilirken Okunacak Duâ.............................................................177

  Müitezemde Okunacak Duâ....................................................................177

  Hatimde Okunacak Duâ..........................................................................178

  Safâ ve Merve'de Okunacak Duâ............................................................179

  Sa'y Duâiârı.............................................................................................179

  Sa'yin Birinci Şavtında Okunacak Duâ.....................................................180

  Sa'yin İkinci Şavtında Okunacak Duâ......................................................182

  Sa'yin Üçüncü Şavtında Okunacak Duâ..................................................183

  Sa'yin Dördüncü Şavtında Okunacak Duâ..............................................185

  Sa'yin Beşinci Şavtında Okunacak Duâ...................................................186

  Sa'yin Aitıncı Şavtında Okunacak Duâ............... 188

  Sa'yin Yedinci Şavtında Okunacak Duâ...................................................189

  Herveie Esnasında Okunacak Duâ..........................................................191

  Arafat'a Çıkarken Okunacak Duâ................................................ 192

  Mina'dan Hareket Edince Okunacak Duâ................................................192

  Arafat'ta Okunacak Duâ...........................................................................193

  Müzdelife'ye Gelirken Okunacak Duâ......................................................196

  Mina'da Okunacak Duâ............................................................................198

  Şeytan Taşlarken Okunacak Duâ............................................................198

  Hac Kurbanı Kesildiğinde Okunacak Duâ ...................................198

  Tıraş Esnasında Okunacak Duâ.............................................................199

  Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Duâ.....................................................199

  Ziyaret Tavâfı Esnasında Okunacak Duâ...............................................200

  Vedâ Tavâfından Sonra Okunacak Duâ..................................................200

  Medine Ziyareti.........................................................................................202

  Efendim....................................................................................................202

  Mescid-i Nebeviye Girerken Okunacak Duâ............................................203
  istihare Namazı Duâsı..............................................................................141

  Teheccüd Namazı Duâsı..........................................................................143

  Tahiyyatü'l-Mescid Namazı.....................................................................144

  Evvabirı Namazı......................................................................................145

  Kuşluk Namazı.........................................................................................145

  Abdest Namazı.........................................................................................145

  Sefer Namazı...........................................................................................145

  Teşbih Namazı........................................................................................145

  Tevbe Namazı..........................................................................................146

  Camiye Girerken Okunacak Duâ............................................................146

  Mescitten Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................147

  Camide Okunacak Duâ...........................................................................147

  ALTINCI BÖLÜM

  Ölüm ve Cenaze Duâları.........................................................................151

  Ölüm Anında Okunacak Duâ..................................................................154

  Ölmek Üzere Olan Kimse İçin Okunacak Duâ.........................................155

  ölünün Çenesi Bağlanırken Okunacak Duâ............................................156

  Cenaze Namazında Okunacak Duâ.........................................................156

  Ölüm Haberi Duyunca Okunacak Duâ....................................................158

  Telkin Duası.............................................................................................160

  Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâ.............................................................162

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Hac ibadetiyle ilgili Duâlar........................................................................165

  Hacc-ı ifrat için Niyet...............................................................................167

  Kıran Haccı için Niyet..............................................................................167

  Telbiye.....................................................................................................168

  Mekke-i Mükerreme Görülünce Okunacak Duâ......................................168

  Tavaf Duâları................................................................... 171

  Tavafın Birinci Şavtında Okunacak Duâ.................................................171
  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Eve Girip Çıkarken Okunacak Duâlar.....................................................237

  İşe Giderken Okunacak Duâlar...............................................................241

  Çarşıya Çıkarken Okunacak Duâlar.........................................................242

  Sefer Duâsı.............................................................................................244

  yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................245

  Gemiye Binerken Okunacak Duâ.............................................................246

  Bir Şehir veya Köy Görüldüğünde Okunacak Duâ...................................247

  Yolculukta Akşam Olduğu Vakit Okunacak Duâ......................................248

  Seferden Dönünce Okunacak Duâ..........................................................249

  Giyinip Kuşanma ile Alâkalı Duâlar.........................................................251

  Gömlek, Cübbe ve Benzeri Şey Giyilirken Okunacak Duâ......................252

  Yeni Elbise Giyerken Okunacak Duâ......................................................252

  Elbiseyi Çıkarırken Okunacak Duâ.........................................................253

  Aynaya Bakınca Okunacak Duâ..............................................................254

  ONUNCU BÖLÜM

  Yiyecek ve İçecekle Alâkalı Duâlar.........................................................255

  Resûl-i Ekrem'in Yemek Duâları.............................................................258

  Yemek Sonunda Okunacak Duâ.............................................................258

  Toplu Halde Yemek Yenildiğinde Yapıiacak Duâ....................................259

  Süt ve Su İçilince Yapılacak Duâ............................................................260

  Su ve Süt İkram Eden Zâta Yapılacak Duâ..............................................261

  Turfanda Meyve Görülünce Yapılacak Duâ............................................262

  Görgü ve Muâşeretle İlgili Duâlar............................................................262

  Aksırana Karşı Okunacak Duâ.................................................................262

  Selâm Alıp Vermede Ölçü........................................................................263

  Evde Kimse Olmadığı Vakit Verilecek Selâm..........................................263

  Bir İş Yapılmak İstendiğinde Okunacak Duâ............................................264

  Bir Meclisten Kalkınca Okunacak Duâ....................................................264
  Kabri Şerifte Okunacak Duâ........................................................................

  Hazret-i Ebu Bekir'in Hizasında Okunacak Duâ.......................................205

  Hazret-i Ömer'in Hizasında Okunacak Duâ.............................................206

  Resûl-i Ekrem'e Vedâ Ederken Okunacak Duâ.......................................207

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Oruç-Zekâtve Kurban Duâları.................................................................209

  İftarda Okunacak Duâ........................................... 211

  İftar Davetinde Okunacak Duâ.................................................................211

  Yemek Yedirene Ediiecek Duâ................................................................212

  Zekat Verene Yapılacak Duâ...................................................................212

  Zekat Verme Esnasında Okunacak Duâ..................................................212

  Zenginiiğin ve Acirc;fetinden Korunmak için Duâ................................................213

  Kurban Duâiarı.........................................................................................213

  Arefe Günü Okunacak Duâ......................................................................214

  Bayramlarda Okunacak Duâ....................................................................215

  Bayram Namazlarına Gidiş Gelişte Tekbir..............................................215

  Teşrik Tekbirleri.......................................................................................216

  Mübârek Gün ve Gecelerde Okunacak Duâlar........................................216

  Cuma Sabahı Okunacak Duâ.................................................................217

  Cuma Hutbesi ve Duâları........................................................................219

  Birinci Hutbe................... 220

  Receb Ayı Girdiğinde Okunacak Duâ......................................................223

  Regâib Gecesi.........................................................................................223

  904

  Miraç Gecesi..........................................................................................."

  Berât Gecesi...........................................................................................

  Üç Aylarda Okunacak Teşbihler...............................................................228

  Kadir Gecesinde Okunacak Duâ..............................................................230

  932

  Muharrem Ayında Okunacak Duâ...........................................................

  934

  Aşura Günü Okunacak Duâ.....................................................................
  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Eve Girip Çıkarken Okunacak Duâlar.....................................................237

  İşe Giderken Okunacak Duâlar...............................................................241

  Çarşıya Çıkarken Okunacak Duâlar.........................................................242

  Sefer Duâsı.............................................................................................244

  Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................245

  Gemiye Binerken Okunacak Duâ.............................................................246

  Bir Şehir veya Köy Görüldüğünde Okunacak Duâ...................................247

  Yolculukta Akşam Olduğu Vakit Okunacak Duâ......................................248

  Seferden Dönünce Okunacak Duâ..........................................................249

  Giyinip Kuşanma ile Alâkalı Duâlar.........................................................251

  Gömlek, Cübbe ve Benzeri Şey Giyilirken Okunacak Duâ......................252

  Yeni Elbise Giyerken Okunacak Duâ......................................................252

  Elbiseyi Çıkarırken Okunacak Duâ.........................................................253

  Aynaya Bakınca Okunacak Duâ..............................................................254

  ONUNCU BÖLÜM

  Yiyecek ve içecekle Alâkalı Duâlar.........................................................255

  Resûl-i Ekrem'in Yemek Duâları.............................................................258

  Yemek Sonunda Okunacak Duâ.............................................................258

  Toplu Halde Yemek Yenildiğinde Yapıiacak Duâ....................................259

  Süt ve Su İçilince Yapılacak Duâ............................................................260

  Su ve Süt İkram Eden Zâta Yapılacak Duâ..............................................261

  Turfanda Meyve Görülünce Yapılacak Duâ............................................262

  Görgü ve Muâşeretle İlgili Duâlar............................................................262

  Aksırana Karşı Okunacak Duâ.................................................................262

  Selâm Alıp Vermede Ölçü........................................................................263

  Evde Kimse Olmadığı Vakit Verilecek Selâm..........................................263

  Bir iş Yapılmak İstendiğinde Okunacak Duâ............................................264

  Bir Meclisten Kalkınca Okunacak Duâ....................................................264
  Kabri Şerifte Okunacak Duâ........................................................................

  Hazret-i Ebu Bekir'in Hizasında Okunacak Duâ.......................................205

  Hazret-i Ömer'in Hizasında Okunacak Duâ.............................................206

  Resûl-i Ekrem'e Vedâ Ederken Okunacak Duâ.......................................207

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Oruç-Zekât ve Kurban Duâları.................................................................209

  İftarda Okunacak Duâ........................................... 211

  İftar Davetinde Okunacak Duâ.................................................................211

  Yemek Yedirene Ediiecek Duâ................................................................212

  Zekat Verene Yapılacak Duâ...................................................................212

  Zekat Verme Esnasında Okunacak Duâ..................................................212

  Zenginiiğin ve Acirc;fetinden Korunmak için Duâ................................................213

  Kurban Duâiarı.........................................................................................213

  Arefe Günü Okunacak Duâ......................................................................214

  Bayramlarda Okunacak Duâ....................................................................215

  Bayram Namazlarına Gidiş Gelişte Tekbir..............................................215

  Teşrik Tekbirleri.......................................................................................216

  Mübârek Gün ve Gecelerde Okunacak Duâlar........................................216

  Cuma Sabahı Okunacak Duâ.................................................................217

  Cuma Hutbesi ve Duâları........................................................................219

  Birinci Hutbe................... 228

  Receb Ayı Girdiğinde Okunacak Duâ......................................................223

  Regâib Gecesi.........................................................................................22

  004

  Miraç Gecesi...........................................................................................

  Berât Gecesi...........................................................................................

  Üç Aylarda Okunacak Teşbihler...............................................................23

  Kadir Gecesinde Okunacak Duâ..............................................................23 ve reg;

  932

  Muharrem Ayında Okunacak Duâ...........................................................

  234

  Aşura Günü Okunacak Duâ.....................................................................

  235
  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Eve Girip Çıkarken Okunacak Duâlar.....................................................237

  İşe Giderken Okunacak Duâlar...............................................................241

  Çarşıya Çıkarken Okunacak Duâlar.........................................................242

  Sefer Duâsı.............................................................................................244

  Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................245

  Gemiye Binerken Okunacak Duâ.............................................................246

  Bir Şehir veya Köy Görüldüğünde Okunacak Duâ...................................247

  Yolculukta Akşam Olduğu Vakit Okunacak Duâ......................................248

  Seferden Dönünce Okunacak Duâ..........................................................249

  Giyinip Kuşanma ile Alâkalı Duâlar.........................................................251

  Gömlek, Cübbe ve Benzeri Şey Giyilirken Okunacak Duâ......................252

  Yeni Elbise Giyerken Okunacak Duâ......................................................252

  Elbiseyi Çıkarırken Okunacak Duâ.........................................................253

  Aynaya Bakınca Okunacak Duâ..............................................................254

  ONUNCU BÖLÜM

  Yiyecek ve içecekle Alâkalı Duâlar.........................................................255

  Resûl-i Ekrem'in Yemek Duâları.............................................................258

  Yemek Sonunda Okunacak Duâ.............................................................258

  Toplu Halde Yemek Yenildiğinde Yapıiacak Duâ....................................259

  Süt ve Su İçilince Yapılacak Duâ............................................................260

  Su ve Süt İkram Eden Zâta Yapılacak Duâ..............................................261

  Turfanda Meyve Görülünce Yapılacak Duâ............................................262

  Görgü ve Muâşeretle İlgili Duâlar............................................................262

  Aksırana Karşı Okunacak Duâ.................................................................262

  Selâm Alıp Vermede Ölçü........................................................................263

  Evde Kimse Olmadığı Vakit Verilecek Selâm..........................................263

  Bir İş Yapılmak İstendiğinde Okunacak Duâ............................................264

  Bir Meclisten Kalkınca Okunacak Duâ....................................................264
  Kabri Şerifte Okunacak Duâ........................................................................

  Hazret-i Ebu Bekir'in Hizasında Okunacak Duâ..........................................

  Hazret-i Ömer'in Hizasında Okunacak Duâ.............................................206

  Resûl-i Ekrem'e Vedâ Ederken Okunacak Duâ.......................................207

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Oruç-Zekât ve Kurban Duâları.................................................................209

  İftarda Okunacak Duâ.............................................................................211

  İftar Davetinde Okunacak Duâ................................................................211

  Yemek Yedirene Ediiecek Duâ................................................................212

  Zekat Verene Yapılacak Duâ...................................................................212

  Zekat Verme Esnasında Okunacak Duâ..................................................212

  Zenginiiğin ve Acirc;fetinden Korunmak için Duâ................................................213

  Kurban Duâiarı.........................................................................................213

  Arefe Günü Okunacak Duâ......................................................................214

  Bayramlarda Okunacak Duâ....................................................................215

  Bayram Namazlarına Gidiş Gelişte Tekbir..............................................215

  Teşrik Tekbirleri.......................................................................................216

  Mübârek Gün ve Gecelerde Okunacak Duâlar........................................216

  Cuma Sabahı Okunacak Duâ.................................................................217

  Cuma Hutbesi ve Duâları........................................................................219

  Birinci Hutbe................... 22 ve reg;

  Receb Ayı Girdiğinde Okunacak Duâ......................................................22 ve reg;

  Regâib Gecesi.........................................................................................223

  Miraç Gecesi...........................................................................................224

  Berât Gecesi...........................................................................................225

  Üç Aylarda Okunacak Teşbihler...............................................................228

  oon

  Kadir Gecesinde Okunacak Duâ..............................................................c

  932

  Muharrem Ayında Okunacak Duâ...........................................................

  234

  Aşura Günü Okunacak Duâ.....................................................................

  235
  Türkçe Mevlid Duâsı...............................................................................296

  Sünnet Cemiyetinde Okunacak Duâ........................................................299

  Sakal Duâsı..............................................................................................300

  Sakal-ı Şerif Ziyaretinde Okunacak Duâ.................................................302

  Bir Mecliste Okunacak Duâ......................................................................303

  Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Duâ............................................304

  Savaş Esnasında Okunacak Duâ...........................................................304

  Tehiike ve Acirc;nında Okunacak Duâ................................................................305

  ve Acirc;fetlerden Korunmak İçin Okunacak Duâ............................. 306

  Yangın Görüldüğünde Okunacak Duâ.....................................................306

  ONİKİNCİ BÖLÜM

  Semâvî Hâdiseler, Maddî ve Mânevî Sıkıntılarda Okunacak Duâlar. 309

  Gökyüzüne Nazar Edince Okunacak Duâ................................................311

  Hilâl Görüldüğünde Okunacak Duâ..........................................................311

  Gök Gürlediği Zaman Okunacak Duâ......................................................312

  Yağmur Duâsı..........................................................................................312

  Yağmur Esnasında Okunacak Duâ..........................................................313

  Rüzgâr Estiği Zaman Okunacak Duâ.......................................................314

  Geçim Sıkıntılarında Okunacak Duâ........................................................314

  Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ....................................................315

  Çok Sıkıntı ve Acirc;nında Okunacak Duâ.........................................................316

  Dünya ve Acirc;hiret Sıkıntılarından Kurtulmak İçin Okunacak Duâ....................316

  Üzüntüyü İzâle İçin Duâ.......................................................................... 317

  Cibril Aleyhisselâm'ın Şifa Duâsı..............................................................318

  Bir Şeyi Zayi Edince Okunacak Duâ.................................................... 319

  Şerden Korunmak İçin Okunacak Duâ.....................................................319

  Gecenin ve Gündüzün Şükrünü Edâ İçin Okunacak Duâ........................320

  Rızkın Bereketlenmesi İçin Okunacak Duâ..............................................320

  ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  İstiğfar-Esmâ-İ Hüsna, Zikir ve Salât-ü Selâm Örnekleri.........................323
  Hastayı Görünce Okunacak Duâ..................................................

  ...

  Hastaya Okunacak Duâ......................................................... 2ap

  Kulak Çınladığı Zaman Okunacak Duâ............................................ 2^

  Uyku Tutmayınca Okunacak Duâ....................................................... gg-

  Korkulu Rüyadan Sonra Okunacak Duâ............................................_ ggL

  iyi ve Güzel Rüyadan Sonar Okunacak Duâ......................................... 2ee

  Vesveseye Karşı Okunacak Duâ............................................................266

  Öfkeyi izâle İçin Okunacak Duâ..............................................................269

  Baş Ağrısı İçin Okunacak Duâ.................................................................270

  Çıban, Sivilce ve Bu Gibi Hastalıklara Karşı Okunacak Duâ...................270

  Sıhhat ve Afiyet İçin Okunacak Duâ.........................................................271

  Nefsin Şerrinden Korunmak İçin.............................................................272

  Tehlike ve Acirc;nında Okunacak Duâ...............................................................272

  Bir Şeyi Unutmamak İçin Okunacak Duâ................................................273

  Cimrilikten Korunmak için Duâ.................................................................273

  Kötü Huydan Korunmak için Okunacak Duâ............................................273

  Kabir Azabından Korunmak İçin Okunacak Duâ......................................274

  Cehennem Azabından Korunmak İçin Okunacak Duâ.............................274

  İslâm Fıtratı Üzere Ölmek İçin Yapılacak Duâ.........................................275

  ONBİRİNCİ BÖLÜM

  Nikâh-Düğün ve Sünnet Cemiyetlerinde Okunacak Duâlar.....................278

  Nikâh Hutbesi..........................................................................................280

  Nikâh Kıyılışı............................................................................................281

  Nikâh Duâsı..............................................................................................283

  Evlenen Kişiye Yapılacak Duâ................................................................284

  Halvette Ailesinin Yanına Girince Okunacak Duâ....................................284

  Zevcesine Yaklaşmak İsteyen Kimsenin Okuyacağı Duâ.......................285

  Doğum Sancısı Çeken Kadına Okunacak Duâ........................................285

  Yeni Çocuğu Olan Kimseye Okunacak Duâ...........................................287

  Çocuğun Kulağına Okunacak Duâ...........................................................287

  Hz. Fâtıma'ya Öğretilen Duâ....................................................................287

  Hatim Duâsı............................................................................................2 ve reg; ve deg;
  Nebilerin Duâları......................................................................................375

  ve Acirc;dem Aleyhisselâm’ın Duâsı....................................................................375

  Dâvud Aleyhisselâm'ın Duâsı..................................................................376

  İbrahim Aleyhisselâm'ın Duâsı................................................................376

  Isâ Aleyhisselâm'ın Duâsı........................................................................377

  Hızır Aleyhisselâm'ın Duâsı.....................................................................378

  Nebiler Sultanının Duâsı..........................................................................378

  Cihan Sıddîk-ı Hz. Ebû Bekir'in Duâsı......................................................380

  Hazret-i Ali'nin Duâsı................................................................................381

  Hazret-i Fatıma'nın Duâsı........................................... 381

  Hazret-i ve Acirc;işe'nin Duâsı................ 382

  Büreyde Hazretlerinin Duâsı....................................................................383

  Kabisa bin Muharik'in Duâsı.....................................................................384

  Ebü'd-Derdâ Hazretlerinin Duâsı..............................................................385

  Veysel Karanı Hazretlerinin Duâsı...........................................................387

  Utbetü'l-Gulâm'ın Duâsı...........................................................................389

  Mâruf-ı Kerhi Hazretleri'nin Teşbihi..........................................................390

  İmam Azam Hazretlerinin Duâ ve Teşbihi...............................................391

  imam-ı Şafii Hazretlerinin Duâsı..............................................................392

  İbrahim bin Edhem Hazretlerinin Duâsı...................................................393

  Hasan-ı Şazelî Hazretlerinin Duâsı..........................................................395

  Rabiatü'l-Adeviyye’nin Münâcâtı..............................................................396

  Ebû Süleyman Dârânî'nin Duâsı..............................................................398

  Hazret-i Mevlânâ'nın Duâsı......................................................................399

  Yunus Emre'nin Münâcâtı.................................. 400

  imam Gazâlî Hazretleri'nin Duâsı............................................................404

  Fuzûlî'nin Münâcâtı..................................................................................405

  Feridüddin-i Attar’ın Duâsı........................................................................406

  Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Münâcâtı.................................................... ve raquo;...406

  Sultan Murad Hüdâvendigâr'ın Münâcâtı.................................................407

  ONBEŞİNCİ BÖLÜM

  Kur'an-ı Kerim'in Fazileti..........................................................................411
  ve Acirc;yet i ilenmeler...............................................................

  ...

  Hadîs-i Şerifler................................................................................ ’ a

  Seyyidü’l-İstiğfar.....................................................................................' 2 ve reg;

  Günahları Mahveden İstiğfar............................................................. 32g

  ve Acirc;dem Aleyhisselâm'ın İstiğfarı.............................................................. gg,.

  Hazret-i ve Acirc;dem'in Bir Başka Niyazı........................................................ gg-

  Nebiyy-i Zişan Efendimizin istiğfarı....................................................... 333

  Hazret-i Ebu Bekir'in İstiğfarı ve Duâsı........................................................

  Esmâ-i Hüsnâ..............................................................................................

  Güzel İsimlerin Kısa Mânâları.....................................................................

  Zikrin Fazileti ve Tehlil Çeşitleri...............................................................340

  Hadsiz Sevap Kazandıran Tevhid...........................................................35-j

  Allah'ın Sevdiği İki Cümle.........................................................................352

  Mizanı Dolduran Teşbih..........................................................................352

  Bedeviye Öğretilen Duâ...........................................................................353

  Günahı Mahveden Teşbih........................................................................354

  Bin Hasene Kazandıran Teşbih...............................................................354

  En Büyük İsim..........................................................................................355

  Lâ Havle Demenin Fazileti.......................................................................357

  Salevât-ı Şerifenin Fazileti.......................................................................359

  Esselâm, ey Nur-i Hüdâ...........................................................................359

  Cibril'in Müjdesi........................................................................................360

  Günlerin Efendisi................................................................... 361

  Salevât-ı Şerife Örnekleri........................................................................363

  Salât-ı Ümmiye........................................................................................364

  Salât-ı Münciye.......................................................................................365

  Salât-ı Fethiye..........................................................................................366

  Salât-ı Tefriciye........................................................................................387

  Salât-ı Melevan......................................................................................3678

  Resûl-i Ekrem Efendimizin İsimleri...........................................................373

  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Büyüklerin Yaptıkları Duâlar.....................................................................373
  Alfabetik Fihrist

  A

  Abdest Namazı.......................................................... 145

  Abdest Üç Nevidir.................................................................................................99

  ve Acirc;dem Aleyhisselâm'ın Duâsı...............................................................................375

  ve Acirc;dem Aleyhisselâm’ın İstiğfarı.............................................................................331

  ve Acirc;fetlerden Korunmak için Okunacak Duâ............................................................306

  ve Acirc;fiyet Duâsı............................................................................................................92

  Aksırana Karşı Okunacak Duâ .................................................................262

  Akşam ve Sabah Üç Kere Okunacak ism-i Şerif...................................................88

  ve Acirc;l-i imran Sûresi'nin Fazileti.................................................................................423

  Allah'ın Sevdiği iki Cümle.....................................................................................352

  ve Acirc;mentü................................................................................................................103

  Arafat'a Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................................192

  Arafat'ta Okunacak Duâ.......................................................................................193

  Arefe Günü Okunacak Duâ..................................................................................214

  ve Acirc;şura Günü Okunacak Duâ........................................................................... 234

  ve Acirc;yet-i Kerîmeler..................................................................................................325

  ve Acirc;yetü'l-Kürsî'nin Fazileti......................................................................................128

  ve Acirc;yetü'l-Kürsî'ninn Fazileti............................................................................. 421

  Aynaya Bakınca Okunacak Duâ..........................................................................254

  B

  Bakara Sûresi'nin Son iki ve Acirc;yetinin Fazileti............................................. 421

  Bakara Sûresinin Fazileti.....................................................................................420

  Baş Ağrısı için Okunacak Duâ.............................................................................270

  Bayram Namazlarına Gidiş Gelişte Tekbir..........................................................215

  Bayramlarda Okunacak Duâ................................................................................215

  Bedeviye Öğretilen Duâ.......................................................................................353

  Berât Gecesi................................................................................... 225

  Beş Gece...............................................................................................................46

  Bin Hasene Kazandıran Teşbih...........................................................................354

  Bir iş Yapılmak istendiğinde Okunacak Duâ........................................................264

  Bir Mecliste Okunacak Duâ.................................................................................303
  Hadis-i Şerifler..........................................................................................411

  Resûl-i Ekrem Efendimizin Duâsı............................................................416

  Kur’an-ı Kerim Tilâvetinden Önce Okunacak Duâ....................................417

  Kur*ân'ı Hıfz Etme Duâsı..........................................................................418

  Sûrelerin Fazileti......................................................................................419

  Bakara Sûresinin Fazileti.........................................................................420

  ve Acirc;yetü'l-Kürsî'ninn Fazileti.........................................................................421

  Bakara Sûresi’nin Son İki ve Acirc;yetinin Fazileti...............................................421

  ve Acirc;l-i İmran Sûresi'nin Faziieti.....................................................................423

  En'am Sûresinin Fazileti...........................................................................425

  Kehf Sûresi'nin Fazileti.............................................................................427

  Tâ Hâ Sûresinin Fazileti..........................................................................429

  Mü'minûn Sûresinin Fazileti.....................................................................430

  Secde Sûresinin Fazileti..........................................................................431

  Yasin Sûresinin Fazileti...........................................................................432

  Dühan Sûresinin Fazileti.........................................................................445

  Haşr Sûresinin Sonunu Okumanın Fazileti..............................................446

  Mülk Sûresinin Fazileti.............................................................................448

  Zilzâl Sûresinin Fazileti............................................................................449

  Tekâsür Sûresinin Faziieti.......................................................................450

  Kâfirûn Sûresinin Fazileti.........................................................................451

  ihlâs Sûresinin Fazileti.............................................................................452

  Kul Eûzü'lerin Fazileti...............................................................................453

  Secde ve Acirc;yetleri..........................................................................................456

  Hâtime ve Duâ.........................................................................................460
  En'am Sûresinin Fazileti.......................................................................................425

  Esmâ-i Hûsnâ.......................................................................................................335

  Esselâm, ey Nur-i Hüdâ.......................................................................................359

  Evde Kimse Olmadığı Vakit Verilecek Selâm......................................................263

  Eve Girip Çıkarken Okunacak Duâlar.................................................................237

  Evlenen Kişiye Yapılacak Duâ............................................................................284

  Evvabin Namazı..................................................................................................145

  Ey Cebrail'in Rabbi.................................................................................................39

  Ezan ve İkamet Duâları........................................................................................105

  F

  Feridüddin-i Attar'ın Duâsı.................................... 406

  Fuzûlî'nin Münâcâtı..............................................................................................405

  G

  Gece Edilen Duâlar................................................................................................41

  Gece Uyanınca Okunacak Duâ.............................................................................90

  Gecenin ve Gündüzün Şükrünü Edâ için Okunacak Duâ....................................320

  Geçim Sıkıntılarında Okunacak Duâ...................................................................314

  Gemiye Binerken Okunacak Duâ.........................................................................246

  Giyinip Kuşanma ile Alâkalı Duâlar.....................................................................251

  Gizli Yapılan Duâ .............................................................................................53

  Gök Gürlediği Zaman Okunacak Duâ..................................................................312

  Gökyüzüne Nazar Edince Okunacak Duâ............................................................311

  Gömlek, Cübbe ve Benzeri Şey Giyilirken Okunacak Duâ..................................252

  Görgü ve Muâşeretle ilgili Duâlar........................................................................262

  Gözyaşı ve Tazarru................................................................................................60

  Günahı Mahveden Teşbih....................................................................................354

  Günahları Mahveden istiğfar..................................................................................83

  Günahları Mahveden istiğfar................................................................................329

  Günlerin Efendisi..................................................................................................361

  Güzel isimlerin Kısa Mânâları..............................................................................338

  H

  Hac İbadetiyle İlgili Duâlar....................................................................................165

  Hac Kurbanı Kesildiğinde Okunacak Duâ............................................................198

  Hafcc-t ifrat İçin Niyet...........................................................................................167

  Hacet Namazı Duâsı...........................................................................................140

  Hadîs-i Şerifler....!................................................................................................326

  Hadis i Şerifler......................................................................................................411

  Hadsiz Sevap Kazandıran Tevhid .........................................................351

  Halvette Ailesinin Yanına Girince Okunacak Duâ................................................284

  Hasan-ı Şazelî Hazretlerinin Duâsı......................................................................395

  Hastaya Okunacak Duâ......................................................................................265

  Hastayı Görünce Okunacak Duâ........................................................................265

  Haşr Sûresinin Sonunu Okumanın Fazileti..........................................................446
  Bir Meclisten Kalkınca Okunacak Duâ................................................................264

  Bir Şehir veya Köy Görüldüğünde Okunacak Duâ...............................................247

  Bir Şeyi Unutmamak İçin Okunacak Duâ............................................................273

  Bir Şeyi Zayi Edince Okunacak Duâ....................................................................319

  Birinci Hutbe........................................................................................................220

  Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ................................................................315

  Büreyde Hazretlerinin Duâsı ......................................................................383

  Büyüklerin Yaptıkları Duâlar.................................................................................373

  C

  Camide Okunacak Duâ..................... 147

  Camiye Giderken Okunacak Duâ........................................................................138

  Camiye Girerken Okunacak Duâ.................................................. ve mdash; 146

  Cehennem Azabından Korunmak için Okunacak Duâ.........................................274

  Cenaze Namazında Okunacak Duâ.....................................................................156

  Cibril Aleyhisselâm’ın Şifa Duâsı.........................................................................318

  Cibril'in Müjdesi....................................................................................................360

  Cihan Sıddîk-ı Hz. Ebû Bekir'in Duâsı.................................................................380

  Cimrilikten Korunmak için Duâ.............................................................................273

  Cuma Hutbesi ve Duâları....................................................................................219

  Cuma Sabahı Okunacak Duâ.............................................................................217

  ç

  Çarşıya Çıkarken Okunacak Duâlar.....................................................................242

  Çıban, Sivilce ve Bu Gibi Hastalıklara Karşı Okunacak Duâ...............................270

  Çocuğun Kulağına Okunacak Duâ.......................................................................287

  Çok Sıkıntı ve Acirc;nında Okunacak Duâ.....................................................................316

  D

  Dâvud Aleyhisselâm’ın Duâsı.............................................................................376

  Doğum Sancısı Çeken Kadına Okunacak Duâ....................................................285

  Duâ ve Acirc;yetleri............................................................................................................63

  Duânın ve Acirc;dâbı.........................................................................................................32

  Duânın Fazileti......................................................................................................12

  Duâya icabet..........................................................................................................28

  Dühan Süresinin Fazileti.....................................................................................445

  Dünya ve Acirc;hiret Sıkıntılanndan Kurtulmak için Okunacak Duâ................................316

  Düşmana Galip Gelmek için Okunacak Duâ........................................................304

  E

  Ebû Süleyman Dârânî'nin Duâsı..........................................................................398

  Ebü'd-Derdâ Hazretlerinin Duâsı.........................................................................385

  Efendim................................................................................................................202

  Elbiseyi Çıkan rken Okunacak Duâ.....................................................................253

  Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Münâcâtı.......................................... 406

  En Büyük isim................. ,....................................................355
  Kehf Sûresi'nin Fazileti.........................................................................................427

  Kıran Haccı için Niyet..........................................................................................167

  Korkulu Rüyadan Sonra Okunacak Duâ..............................................................267

  Kötü Huydan Korunmak İçin Okunacak Duâ........................................................273

  Kul Eûzü'lerin Fazileti...........................................................................................453

  Kulak Çınladığı Zaman Okunacak Duâ...............................................................266

  Kur'ân'ı Hıfz Etme Duâsı ..................................................................................418

  Kur'an-ı Kerim Tilâvetinden Önce Okunacak Duâ...............................................417

  Kur'an-ı Kerim’in Fazileti................................................................. 411

  Kurban Duâları.....................................................................................................213

  Kuşluk Namazı.....................................................................................................145

  Lâ Havle Demenin Fazileti...................................................................................357

  M

  Mâruf-ı Kerhi Hazretleri'nin Teşbihi......................................................................390

  Medine Ziyareti.....................................................................................................202

  Mekke-i Mükerreme Görülünce Okunacak Duâ..................................................168

  Mescid-i Nebeviye Girerken Okunacak Duâ........................................................203

  Mescitten Çıkarken Okunacak Duâ.....................................................................147

  Mina'da Okunacak Duâ........................................................................................198

  Mina'dan Hareket Edince Okunacak Duâ............................................................192

  Miraç Gecesi.......................................................................................................224

  Mizanı Dolduran Teşbih......................................................................................352

  Muharrem Ayında Okunacak Duâ.......................................................................232

  Mü'minûn Sûresinin Fazileti.................................................................................430

  Mübarek Mekânlar.................................................................................................51

  Mubârek Gün ve Gecelerde Okunacak Duâlar....................................................216

  Mülk Sûresinin Fazileti............................................................................

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.