x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Büyük Dua Mecmuası

  Sayfa Sayısı: 184

  Boyut: 13.5 x 19.5

  Cilt Durumu: Ciltsiz

  İslâmiyyet, iradeyi Allah’a teslim etmek, O'nun emirlerine sarılıp sevgisinde fani olmak demektir. O'na mutlak itaat ve in- kıyaddır.

  Gerçi bukâinatın hepsi, zerreden küreye kadar her şey, bil-sin veya bilmesin O’na doğru yol almakta, Allah’a koşmaktadır. Başlangıç O’ndandır, dönüş O’nadır. Ama asıl mu’teber olan, bi-lerek Allah’ı arzulamak, O'nun emirlerine şuurla boyun eğmek-tir. İslârnın teslimiyyeti şuursuz, körü körüne bir sürüklenme de-ğil, sevgiden ve her zerrede hükümran olan İlâhî azameti idrak-ten kaynağını alan bir aşk ve bağlılık teslimiyyetidir. Akıllara durgunluk veren şu kâinat kitabını okuyupyaratıcısının büyüklüğü karşısında huzur ve huşu ile secdeye varmak, başı yere koymak ve teslim olmak... Bütün işlerde sadece Allah'a güvenerek, her şeyi yapan ve yürütenin O olduğunu, varlık sahasında yalnız O'-nun hükmünün geçerli bulunduğunu düşünmek ve böylece yara-tıklara değil, Yaratana kul olmak en büyük mutluluk kaynağıdır.
  Allah’a bu denli bağlanış, çalışmalarımızı felce uğratan ve islâmiyyetle asla kabil i te’lif olmayan bir atâlet, bir tenbellik de-ğil yapmak istediğimiz meşru' işlerde daima Allah’ın yardımcı-mız olduğu düşüncesiyle bize güç veren bir enerji ve huzur men- baıdır. Zaten tevvekkül, ve laquo;Allah kerimdir, her şeyi yapar ve raquo; gibi fikirlerle pineklemek değil, sebeplerine yapıştıktan sonra asıl yapıcınınAllah olduğunu hatırlıyarak, bizi başarıya ulaştırması için Allah’a dayanmak, Ona yalvarıp manevî güç kazanmaktır.
  Bu anlamiyle tevekkül ve-fluâ, bizi tenbellikten kurtardığı gibi beşer ruhunu atçaltan iltimas ve rüşvetten de alıkor. Çünkü mü'min hakkı olmayan bir şeyi istemez. Hakkı olan şeylerin olması için de kimseye değil yalnız Allah’a güvenir, O'na duâ eder, O’n- dan ister; işin de sebeplerine sarılır. Böyle olunca artık neden kendisi gibi fanilere eğilip küçülsün, neden dünya menfaati için dalkavukluk,yaltaklanma gibi âdi şeylerle kula kul olsun?
  İnsan çalışacak, fakat işlerinde başarıya ulaşmak için mane-viyatını da Allah’a güveniyle dolduracaktır. Biz müslümanlar, her işe besmele çekip başlarız. Besmelede: ve laquo;Rahman ve Rahîm olan Allah’ın yardımına güvenerek başlıyorum ve raquo; deriz. İşte bu güvenle başlanan işin sonu elbette hayr ile biter. Sosyologlar,tarihte gelişen medeniyyetlerin hep imandan ve dinden çıktığını isbat etmişlerdir. Rönesansı doğuran dindir. Süleymaniyeleri, Selimiy- yeleri yaptıran, dinî aşk ve vecddir.
  Halisane Allah’a yalvarmak, O’na güvenmek, muhakkak ki en ümitsiz anlarda bile insanı selâmete ve başarıya götürür. Fakr-i Kâinat Efendimiz: ve laquo;Allah'a canü gönülden duâ edenleri Allah sever ve raquo; buyurmuştur. Yanık gönüllerden yükselen yakarış-lar derhal Allah’a kavuşur, rahmet olarak dönüp insanı mutlu-luğa ğark eder. Allah, bize bizden yakındır. O, şöyle diyor: ve laquo;Kul-larım, sana benden sorarlarsa söyle: ben onlara yakınım. Duâ edenin duâsını kabul ederim. Bana duâ etsin ve bana inansın-lar ki selâmete ereler. ve raquo;1 Şimdi biz duâ hususunda Peygamberi-mizin bazı sözlerini gözden geçirelim :

  Büyük Dua Mecmuası

  GİRİŞ :

  Duanın fazileti hakkında Hadisler 7

  Hangi vakitlerde duâ etmeli 10

  Duâ etim kabul edilmedi demek doğru değildir 11

  Bu ışığı altında duânın yararları ve âdabı 12

  BİRİNCİ BÖLÜM :

  Abdest Duâları 17

  Abdest nasıl alınır? 21

  Namaz ve Namaz duâları 22

  Ezân ve Kamet 23

  Namaz Niyyetlerl 24

  Namaz nasıl kılınır 30

  Namaz Sureleri 31

  Be? Vakit Namazın :

  1. Sabah namazı 41

  2. Öğle namazı 42

  3. İkindi namazı 42

  4. Akşam namazı 42

  5. Yatsı ve vitir namazı 42

  Büyük Dua Mecmuası

  Namazdan sonra okunacak duâ ve teşbihler 45

  Cuma namazı, birinci ve ikinci hutbe duâları 56

  Bayram namazı ve teşrik tekbirleri 59

  Kurban keserken okunacak duâ 61

  Reğâib namazlar: 61

  1 Tehîyyetu’l-mescid 62

  2 Kuşluk namazı 62

  3 Teheccüh namazı ve Hz. Peygamberin okuduğu teheccüd duâsı

  4 Reğaib gecesi namazı 64

  5 Mi’rac gecesi namazı ••• 64

  6 Berât gecesi namazı ve duâsı 65

  7 Kadir gecesi namazı ve duâsı 65

  8 Yolculuk namazı 65

  9 Teşbih namazı 65

  10 Tevbe namazı ve duâsı 66

  11 Hacet namazı ve duâsı 66

  12 İstihare namazı ve duâsı 68

  13 Yağmur namazı ve duâsı 70

  Cenaze namazı ve duâları 71

  Telkin ve ta'ziye 77

  Kabirleri ziyaret ve okunacak duâlar 81

  Oruç ve İftar Duâsı 83

  Hac ve Duâları 84

  Büyük Dua Mecmuası

  İKİNCİ BÖLÜM :

  Günlük Hareketlerimizde okunacak duâlar 98

  Yatarken okunacak duâ 99

  İyi rüya görmek için okunacak duâ 100

  Erken uyanmak için okunacak duâ 100

  Yemek duâsı 101

  Hacet duâsı 101

  Murat için diğer bir duâ 102

  Yine meşru’ dilek için okunacak duâ 103

  Sıkıntılı zamanlarda okunacak duâ 104

  İsm-i A'zam duâsı hakkındaki hadisler 104

  Şidetii zamanlarda okunacak duâ 111

  insanlardan felâketleri savan duâ 112

  Belânın defi için okunacak duâ ... 114

  Sahife

  Her murâd için okunacak Kur'an duâları 116

  Her murâd için okunacak Secde âyetleri hizbi 121

  Rızkın genişlemesi, fakirliğin gitmesi için yararlı duâ ... 124

  Borcun kolayca ödenmesine yararlı Suresi Duâsı 125

  Hastalıktan şifa bulmak için okunacak duâ 127

  Nazar değmesine karşı duâ 128

  Savaşa giderken okunacak duâ 129

  duâsı 131

  Türkçe Hatim duâsı 133

  Va'za başlarken okunacak Arapça Dua 136

  Va’za başlarken Türkçe duâ 137

  Sakal duası 137

  Nikâh duâsı 138

  Son nefeste imanla gitmek için okunacak duâ 141

  Tevbe ve istiğfar duâları 142

  Abdulkadir Geylânî Hazretlerinin istiğfar duâsı . 147

  İmam A'zam Hazretlerinin münâcâtı 149

  İbrahim Edhem Hazretlerinin Manzum münâcâtı . . 153

  9. Rabiye-i Adeviyye Hazretlerinin münâcâtı 154

  Çeşitli Duâlar 154

  Tilâvet secdesi ve duâsı 154

  Beraat Gecesi Duâsı 156

  Peygamberimize salât ve selâm getirmenin fazileti 160

  Peygamberimizden nakledilen salâvat-i şerîfeler 163

  Okunmasında çok sevap olan salâvati şerîfeler 165

  14 Salat-i Münciye 166

  15 iki salâvat-i şerife 166

  Yasin Suresi 168

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.