x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • BÜYÜKLERİN DUALARI

  • Cilt Durumu        :              Ciltsiz
  • Basım Tarihi :              2011
  • Basım Yeri :              Türkiye / İstanbul
  • Boyutlar :              14,00 x 21,00 cm
  • Basım Dili :              Türkçe
  • Kağıt Tipi :              Hamur
  • Sayfa Sayısı :              187
  • Barkod :              9786056147050

  Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an secde anıdır. Çünkü secde anı tam bir teslimiyetle iç alemin Rabbe arzıdır, teslimiyetidir. Yani duadır.

  Dua bir çıkıştır. Dua bir rahatlamadır. Dua bir teslimiyettir. Dua bir mahviyettir. Dua yanlızlığı paylaşmadır. Dua Râb ile beraber olduğunun ilânıdır. Dua şeytanla bütün köprüleri yıkmaktır. Dua nefse bir çeki düzen vermektir. Dua namazdır, çünkü namaz duadır. Dua bir hac dır, dua Mekke’yi görmedir, Dua Medine’de Efendiler Sultanını ziyarettir. Dua ondört asırlık bir ilmin zekatıdır. En güzel ve en özlü ifade ile duamız olmasaydı neye yarardık...
  Bu çalışmamızda büyük alimlerin yakarışlarına yer vermeye çalıştım onların temiz dudaklarından dökülen sözler sağlam bir imanın, saadetin, tevbenin, İhlasın, ilmin bir yansımasıdır. Tevekkülün, teslimiyetin, rızanın ilanıdır. Gayriden vazgeçişin, Allah ile yakınlığının secdede ifadesidir. Büyük zâtlar böyle yalvarmışlar, böyle ağlamışlar. Seherlerde göz yaşlarını avuçlarına dökmüşler. Hiçbirimizin aklına, ufkuna ulaşmayan yakarışlarla ona yol bulmaya çalışmışlar. Onlar bilenlerdi, görenlerdi, duyan, hissedenlerdi. Onların yakarışı ile bizden birimizin yakarışı, daha doğrusu dua ufku bir olabilir mi? Sanırım çoğumuz evet diyemeyiz. Rabbim bizi bu zirve insanlardan ders alanlardan eylesin.

  Hiç şüphe yok ki en güzel dua içten gelen, yapmacıksız, hesapsız olandır. Ama en güzel dua fiili duadır. Allah’a teslimiyet ve ibadettir, ibadetle bezenmiş bir duadan daha güzel, daha rahatlatıcı ne olabilir ki...

  Dua ile kalın ve lütfen duanıza bizleri de ortak edin.

  BÜYÜKLERİN DUALARI

  Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

  İçindekiler

  Önsöz 15

  Peygamber Duaları 17

  Uhud Savaşı Sonrası Peygamberimiz (s.a.v)’in Duâsı 17

  Taif Dönüşü Duâ 18

  Allah Resulünün Hicret Öncesi Duâsı 18

  Hz.Peygamber’in Rüyada Öğrettiği Duâ 19

  Hz. Peygamberimiz’in Duâsı 19

  Hz. Peygamberler’in Teşbihi ı 20

  Peygamberimiz’in Hz. Ebubekir e Öğrettiği Duâ 20

  Peygamberimiz’in Kâfire Duâsı 20

  Hz. İbrahim’in Duâsı 21

  Hz. İbrahim’in Duâsı 21

  Hz. İbrahim (a.s.)’in Teşbihi 21

  Hz. İbrahim’in Duâsı 21

  Hz. İbrahim’in Duâsı 21

  Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duâsı 22

  Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duâsı 22

  Hz. İbrahim’in Duâsı 22

  Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duâsı 22

  Hz. İbrahim’in Dualarından 22

  Kıyamet Gününün Dehşetinden Korunmak İçin Okunacak Duâ 23

  Kötülüklerin Yayıldığı Dönemlerde Esenlik İçin Okunacak Duâ 23

  Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Duâları23

  Hz. İsa’nın Duâsı 23

  Hz. İsa’nın Duâsı 24

  Hz. İsa (a.s.)’nın Teşbihi 24

  Hz. İsa’nın Duâsı 24

  Hz. İsa’nın Havarileri İçin Yaptığı Duâ 24

  Hz. Hızır’ın Duâsı 25

  Hz. Yakub’un Oğluna Okuduğu Duâ 25

  Hz. ve Acirc;dem’in Duâsı 25

  Hz. ve Acirc;dem’in Duâları 25

  Hz. ve Acirc;dem ve Hz. Havva’nın Duâsı 26

  Hz. Nuh’un Duâlarından 26

  Hz. İshak (a.s.)’ın Teşbihi 27

  Hz. Eyüb (a.s.) un Teşbihi 27

  Hz. Salih (a.s.)’in Teşbihi 27

  Hz. Yunus (a.s.)’un Teşbihi 27

  Hz. Yunusun Duâsı 27

  Hz. Yusuf’un Duâsı 28

  Zina ve Benzerî Bir Günaha Girmekten

  Korkulduğunda Okunacak Duâ 28

  Hz. Yusuf (a.s.)’un Teşbihi 28

  Hz. Yûsuf’un Duâsı 28

  Hz. Yahya (a.s.)’nın Teşbihi 28

  Hz. Harun (a.s.)’un Teşbihi 28

  Hz. Musa’nın Duâsı 29

  Hz. Musa’nın Duâsı 29

  Hz.Musa’nın Duâsı 29

  Hz. Musa’nın Kavminin Duâsı 29

  Hz. Musa’nın Duâsı 29

  Müminlerin Duâsı 29

  Hz. Musa’nın Duâlarından 30

  Kötülüklerden Çıkış Yolu Daraldığında Okunacak Duâ 30

  Ailenin Kurtuluşu İçin Okunacak Duâ 30

  Zor Bir İşe Başladığında Okunacak Duâ 30

  Bir Günahın Ardından Pişmanlıkla Okunacak Duâ 31

  Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Duâ 31

  Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Duâ 31

  inancı Olmayan Zâlim Kişiden Korunmak İçin Okunacak Duâ 31

  Sabır ve Direnç İçin Okunacak Duâ 31

  Hz. Süleyman’ın Duâsı 32

  Hz. Süleyman’ın Duâsı - 32

  Hz. Süleyman’ın Duâsı 32

  Hz. Süleyman’ın Duâsı 32

  Hz. Lut’un Duâsı 32

  Hz. Lut’un Duâsı 32

  Hz. Lût’un Duâsı 32

  Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ın Duâsı 32

  Hz. Zekeriya’nın Duâsı 33

  Hz. Zekeriya’nın Duâsı 33

  Hz. Zekeriya’nın Duâlarından 33

  Hz. Hûd’un Duâsı 33

  Hz. Şuayb’ın Duâsı 33

  Hz. Şuayb’ın Duâsı 34

  Hz. Tâlut’un (İhlâs Sahibi Olan) Askerlerinin, Düşmanla Karşılaştıklarında Yaptıkları Dua 34

  BÜYÜKLERİN DUALARI

  Dört Halifenin Duaları 35

  Hz. Ebubekir’in Duâsı 36

  Hz. Ebubekir’in Duâsı 37

  Hz. Ebubekir’in Yakarışı 38

  Hz. Ebubekir’in Duâlarından 39

  Hz. Ebubekir’in Duâsı 40

  Hz. Ebubekir’in Duâsı 40

  Hz. Ali’nin Yakarışı 40

  Hz. Ali’nin Fakirlik Duâsı ; 42

  Hz. Ali’nin Duâları 42

  Hz. Ali’nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duâsı 42

  Hz. Ali’nin Başka Bir Duâsı 42

  Hz. Ali’nin Duâları 43

  Hz. Ali’nin Bir Güzel Duâsı 44

  Hz. Ali’nin Kolaylık Duâsı 44

  Hz. Ömer’in Duâları 45

  Hz. Ömer’in Duâları 45

  Sahabelerin Duâları 47

  Hz. Avn B. Abdullah’ın Yakarışı 47

  Hz. Büreyde El-Eslemi’nin Duâsı 54

  Hz. Kubeyse B. Muharik’in Duâsı 55

  Hz. Ebû Derdâ’nın Duâsı 55

  Hz. Ebu Derda’nın Duâları 55

  Hz. Muaz İbni Cebel’in Yaptığı Duâ 56

  Hz. Hamza’nın Duâsı 56

  Hz. Hamza’nın Duâsı 56

  Hz. Câfer-i Sâdık’ın Duâsı 56

  Hz. Haşan’ın Duâsı 56

  Hanım Sahabelerin Duaları57

  Hz. ve Acirc;işe’nin Duâsı 57

  Hz. Fâtıma’nın Duâsı 58

  Hz. Fatıma’nın Okuduğu Fakirlik Duâsı 58

  Alimlerin ve Ariflerin Duâları 59

  İmam Zeynel Abidin’in Duâsı _ 59

  İmam Zeynel Abidin’in Duâsı 61

  Hz. Mevlana’nın Duası 62

  Hz. Mevlâna Celâleddin’in Dilinden Bir Duâ 62

  Imam-ı Azam’ın Duâsı 63

  İmam-ı Azam’ın Bir Duâsı 63

  Imam-ı Azam’ın Duâsı 63

  İmam-ı A’zam’ın Duâsı 64

  Imam-ı A’zam’ın Duâsı 64

  Imâm-ı A’zam’ın Manzum Münacatı Yakarışı 67

  Imam-ı ve Acirc;zam’ın Duâsı 67

  İsm-i A’zam Duâsı 68

  Imam-ı Şafii’nin Duâsı 68

  Imam-ı Şâfiî’nin Duâsı 68

  imâm Şafiî’nin Duâsı * 69

  imam Şafiî’nin Duâsı 69

  Abdülkadir Geylânî’nin Salât ü Selâmı 70

  Veysel Karanî’nin Duâsı 70

  Veysel Karani’nin Duâsı 70

  Hz. Ömer Bin Abdülâziz’in Duâsı 72

  Hz. Zünnün El-Ehmiminin Bir Duâsı73

  Hz. Amir Bin Abdullah’ın Duâsı 74

  Hz. îbn-i Abbas’ın Öğrettiği Duâ 74

  Hz. İbn-i Mesud’un Öğrettiği Duâ 75

  Hz. Abdurrahman B. Avf’ın Duâsı 75

  Hz. Abdullah B. Mesud’un Duâları 75

  Hz. Muaz ile Bilal’in Duaları 76

  Hz. Zeyd B. Ubade’nin Duâsı - 76

  Hz. Sa’d B. Ubade’nin Duâsı - 76

  Hz. Abdullah B. Ömer’in Duâları 77

  Hz. Abdullah B. Abbas’ın Duâları - 77

  Hz. Fadale B. Ubeyd’in Duâsı 77

  Hz. Enes’in Duâsı 78

  Hz. Muâz İbni Cebel’in Yaptığı Duâ 78

  Hz. Enes İbn-i Mâlik’in Duâsı 78

  Hz. Ukkaşe’nin Duâsı 78

  Şa’vane Hanım Münacatında Şöyle Derdi 79

  Büyük İslam Kadını Rabia’nın Duası 80

  Saliha Bir Kadının Duâsı 80

  İbn-i Teymiyye’nin Duası ve mdash; 80

  İbn-i Kayyım El-Cevziyye Duası 81

  Veysel Karani’nin Duası 81

  Sadreddin Konevi Duası 81

  İsmail Ankaravî Duası - 82

  Mevlâna’nın Duası - 82

  Molla Caminin Duası 83

  Ahmed El-Alevî’nin Duası 83

  Ahmed El-Alevi’nin Duası 84

  Eşrefoğlu Rumî’nin Duası 84

  Eşrefoğlu Divanının Duası 85

  Gazzali’nin Duası 85

  Ahmed Alevinin Duası 86

  Sadi-i Şirazî’nin Duası 86

  Nizaminin Duası 87

  Niyazi-i Mısrî’nin Duası _ 87

  Haşan Basri’nin Duası 87

  Erzurumlu İbrahim Hakkının Duası88

  Yahya B. Muaz Gece Şöyle Yakarırdı 88

  Zeynilabidin’in Duâsı 89

  Ma’ruf-u Kerhi’nin Duâsı 89

  Utbetu’l-Gulâm’in Duâsı 90

  Süleyman B. Mu’temer’in Duâsı 90

  İbrahim B. Edhem’in Duâsı 91

  İbrahim İbni Ethem’in Duası 93

  Mevlana Halid’in Duası 93

  Tehanevi’nin Duâsı 95

  Yasey Bin Hasan’m Duâsı 95

  İbrahim Ethem’in Duası 95

  Gümüşhanevi’nin Duâsı 96

  İmam Taberanî’nin Tevhid Hakkındaki Duâsı 96

  Muhyiddin-i Arabi’nin Duâsı 97

  Kadı Zekeriyyâ El-Ensârî’nin Yalvarışı 97

  İbrahim Ethem’in Duâsı 97

  Cüneyd-İ Bağdadî Hazretlerinin Duâsı 99

  Bağdatlı Cüneyd’in Her Zaman Yaptığı Duâ 99

  Muhyi’d-Din İbnu’l-Arabî Hz.lerinin Bir Duası 100

  Bahâu’d-Dîn Muhammed’in Devamlı Okuduğu Duâlar 101

  Muhammed Bahauddin’in Duası 111

  Elmalı Hamdi Yazır’ın Duâsı 113

  Şeyh Sünnüsi’nin Duâsı 114

  Abdullah Verrak’ın Duâsı 114

  Ali Vefanın Duâsı 114

  Haşan Şazeli’nin Duâsı 115

  İkbal’in Bir Yakarışı 116

  İkbal’in Yakarışı 116

  Büyük Alimlerin Gece Yakarışları 119

  Dualarımız 163

  Bahreynli Bir Müminin Duâsı 164

  Gece Yakaranlardan ve mdash; _ 164

  Bir Yüce Zât’ın Duâsı 165

  Bahreynli Bir Mümin Duâsı 166

  Kâbe’de Yalvaran Gencin Duâsı 166

  Özel Duâlar 177

  Bir Yere Girilip Çıkılırken Okunacak Duâ_ 177

  Her Türlü Belâ ve Musibetten Korunmak İçin Okunacak Duâ 177

  Sık Sık Okunacak Koruyucu Bir Duâ 177

  Korku ve Daralma Anında Rahatlamak İçin Okunacak Duâ 178

  Anlayış ve İlmin Artması İçin Okunacak Duâ 178

  Kur’an-ı Kerim’de Geçen Salihlerin Duâlarından . ve mdash; 178

  Allah’a Teslimiyet Duâsı 178

  Yüce Allah’a Yönelme Duâsı - ve mdash; 178

  İman ve Sadakât Duâsı _ - 178

  Peygamberlerin Emrinde Savaşa Girenlerin Duâları 178

  Yüce Allah’ın Kudretini Düşünüp Okunacak Duâ 179

  İman ve Amel Sahibi Olan Müminlerin

  Hallerinin Devamı İçin Okudukları Duâ 179

  Allah’ın Hâs Kullarının Duâlarından

  Dünya ve Ahiret Saadeti İçin Okunan Duâ 179

  Cehennemden Korunmak İçin Okunan Duâ 179

  Hayırlı Evlilik İsteyenlerin Duâsı 180

  Kâmil Bir Müminin Yapacağı İstikamet Duâsı 180

  Daha Önce Yaşamışların Bağışlanması İçin Okunan Duâ 180

  Manevî Bir Atmosferi Yakalamış Müminin Duâsı 180

  Sırattan Geçerken Müminlerin Okuyacakları Duâ 180

  Anne ve Baba İçin Yapılacak Duâ 181

  Hidayet İsteme Duâsı 181

  Şeytandan Korunma Duâsı 181

  Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Duâ ve mdash; 181

  Düşmanın Şerrinden Kurtulmak İçin

  Her Sabah 7 Defa Okunacak Duâ 182

  Çok Önemli Bir Duâ 182

  Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Duâ 182

  Haksızlığa Uğramaktan Korku Duâsı 183

  Nefsi İslah, İşleri Düzeltme Duâsı 183

  BÜYÜKLERİN DUALARI

  Sayfa Sayısı: 187

  Cilt Durumu: Karton Kapak

  Boyut: 13,5 x 21

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.