x

Cami Sohbetleri-1761

Pamuk Yayınevi
Ürün Kodu : 9789752941397
Dini Görevlerde Bulunanlar İçin Güçlü Bir Kaynak Kitap Niteliğinde Olan Eserdir
40,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Cami Sohbetleri
  Vaaz ve irşat. dinimizde önemli bir yer tutar. Bu sebeple İslam alimleri vaaz ve irşadı hiçbir zaman ihmale uğratmadan devam etmişlerdir. Bu eser hazırlanırken Peygamber (s.a.v)in güzel ahlakından. siretinden. sahabelerin yaşayayışlarından örnekler verilmiş. İslam büyüklerinin hayat hikayeleri bu eseri süslemiştir.Arapça metinlerin de yer aldığı bu eserin özellikle Din Görevlilerimiz için ciddi bir ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz.
  672 sayfa

  Yazar Hakkında

  18 Nisan 1932de Tokatın Pazar ilçesi Üzümören kasabasında doğdu. Babası Mustafa, annesi Hatice hanımdır. Karamolla Mehmet Serin Efendiden 3 yaşında okumaya başladı. 1949da İstanbula geldi. Üçbaş Medresesinde muhtelif hocalardan ders aldı. Çarşamba İsmailağa Medresesinin ilk kubbesine girdi. 1955 baharında vaizlik imtihanını kazandı. Aynı yılın eylül ayında müftülükten feraiz imtihanına girdi. Gönenli Mehmed Efendi Hazretlerinin maddi ve manevi himayesinde kaldı. Saffet Hocanın derslerine devam etti. 1956 yılında Tokat- Almusta müftülüğe başladı. Ayrıca dokuz ilçede müftülük yaptı. Halen Şilede ikamet etmektedir.

  ÖNSÖZ

  Vaaz ve irşâd, dinimizde önemli bir yer tutar. Bundan dolayı asırlar boyunca irşâd hizmeti bir görev sayılıp; bu konuda nice gay-retler sarf eden pek çok İslâm büyüğü bulunmaktadır.

  Allah Resulü Efendimiz (s.a.v.) de, İslâm’a dâvette vaaz ve nasihata büyük önem vermiştir. Nitekim Allah Teâlâ, sevgili Habibine: "Üd’u ilâ sebîl-i Rabbike bi’l-hıkmeti ve’l-mev’ızati’lhaseneti..."

  "(Ey Muhammedi) Rabb’inin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır..." (NahlSûresi, âyet: 125) buyurarak; insanları doğru yola çağırmanın, güzel vaaz ve nasihatlarla yapılmasını vahiy etmiştir. Konunun önemini ve dindeki yerini ortaya koymak için, sevgili Pey-gamberimiz (s.a.v.): "Din nasihattir" buyurmuşlar ve öneminden dolayı bu cümleyi üç defa tekrar etmişlerdir.

  Yukarıdaki İlâhî emirle birlikte, Allah Resulü Efendimiz (s.a.v.)’in hadîs-i şeriflerini göz önünde bulunduran İslâm âlimleri, vaaz ve irşâdı hiçbir zaman ihmâle uğratmadan devam ettirmiş-lerdir.

  Vaazların esasını âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler teşkil et-melidir. Bunların açıklamaları yapılırken, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in güzel ahlâkından, sîretinden, sahâbelerinin yaşayışların-dan, ciddi kaynaklardan yararlanarak örnekler verilmeli; İslâm ve Türk Tarihi’nin hakikat dolu sayfaları, İslâm büyüklerinin örnek ha-yat hikâyeleri ve yapılan konuşmaları süslemelidir.

  Görevin gerektirdiği hassasiyet ve ciddiyet gösterilerek özel konular kürsiye getirilmemeli, bulunulan yerdeki kişileri yerici veya övücü konuşmalardan dikkatle kaçınılmalıdır.

  Özellikle aktüel, günlük siyasî yorumlardan uzak kalmak bir zarurettir. Tarafsızlığı korumak çok önemli ve gereklidir.

  Vaiz, cemâatine inandığını, yaptığını, yaşadığını anlatmalı; hak ve gerçek olanları inandırmalı, benimsetmeli, öğretmelidir. Onları mes’ud etmek, iyi bir kul ve güzel huylu olgun bir insan kıl-mak için çalışmalıdır.

  Bu hususlara riâyet edildiği takdirde hem bu mübârek görev yerine getirilmiş, hem de Allah Teâlâ (c.c.)’ün rızâsı kazanılmış ola-caktır.

  Eserin, insanlık için hayırlara vesile olmasını yüceler yücesi Al-lah Teâlâ (c.c.)’tan dilerim.

  R. SERİN

  Emekli Müftü ve Osmanlı Arşiv Görevlisi

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5

  Dikkat 7

  1) SOHBET Allah Teâlâ’ya ve Kullarına Karşı Görevlerimiz 11

  Kendi Nefsimize Karşı Görevlerimiz 16

  ve Acirc;ile Çevremize Karşı Görevlerimiz 17

  Devletimize ve Milletimize Karşı Görevlerimiz 21

  İnsanların Birbirlerine Karşı Görevleri 22

  2) SOHBET Tevekkül (Allah'a Dayanmak ve Güvenmek) 24

  3) SOHBET Sabır ve Selâmet 42

  4) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Doğumu 57

  Allah Besûlü’nün Doğumundan Önce Görülen Rüyalar 64

  Allah Resulü Efendimiz’in Doğduğu Zamanki Hali 65

  5) SOHBET Allah Resûlü Efendimiz’in Çocukluğu 74

  Abdülmuttalib Artık Ölüm Döşeğinde 75

  Ebû Tâlib'in Evinde Görülen İlk Mucize 76

  Allah Resûlü’nün Çobanlığı 78

  Peygamber Efendimiz’in Şahsiyeti 80

  6) SOHBET Mü’minlerin Vasıfları ve Elde Edecekleri Mükâfatlar 87

  7) SOHBET Allah Resûlü Efendimiz’in Ümmetine Vefâsı 101

  Bir Başka Sadâkat Örneği Daha 109

  8) SOHBET Edep ve Ahlâk 118

  Bir Kıssa 129

  9) SOHBET Ölüm Hakkında 135

  Bir Kıssa 147

  10) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Merhameti ve Çocuk Terbiyesi 149

  İslâm’da Terbiye ve Dayandığı Değerler 157

  Çocuk Terbiyesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 160

  11) SOHBET Cihad ve Önemi 170

  12) SOHBET İslâm Düşmanlığı 187

  13) SOHBET Kıyâmet 207

  14) SOHBET İslâm’da Yolculuk ve Yolculuğun Edebi 217

  Dünya Sevgisi Hakkında Bir Hatırlatma 228

  15) SOHBET İsrâ ve Mi’râc Olayı 232

  16) SOHBET ve Acirc;hiret Yurdu 248

  17) SOHBET İstihâre ve Büyü 260

  Müthiş Bir Olay 268

  18) SOHBET İlim Mihrabında Allah Teâlâ’ya Kulluk Etmek

  Tabiat ve Acirc;limlerine Cevap) 274

  19) SOHBET Kur'ân ve İlim 288

  20) SOHBET İslâmî Davranışa Güzel Bir Örnek 304

  21) SOHBET Hicret 313

  22) SOHBET Târihte İbret Tabloları 327

  İlmî Bir Konu 337

  23) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Ahlâk ve ve Acirc;dâbı 342

  24) SOHBET Berât Gecesi 354

  25) SOHBET İslâm’ın Beş Şartından Biri Olan Hac 365

  Haccın Hikmetleri 368

  Bir Kimseye Haccın Farz Olmasının Şartları 368

  Haccın İfasının Şartları 369

  Haccın Sahih Olmasının Şartları 370

  Hacca Ait Terimler 370

  Haccın Vâcibleri 373

  Haccın Sünnetleri 374

  Haccın Edepleri 376

  Hacda Mekruh Olan Hareketler 377

  26) SOHBET Haccın Çeşitleri ve Nasıl Yapılacağı 378

  Müzdelife Vakfesinin Duâsının Türkçe Tercümesi 383

  Müzdelife’den Mina’ya Hareket 384

  Kıran Haccı 387

  Temettü’ Haccı 388

  Ceza Olarak Koyun veya Keçi Kestirmeyi Gerektiren Haller 389

  Ceza Kurbanı Olarak Deve veya Sığırı Kesmeyi Gerektiren Haller 390

  Cezâ Olarak Bir Fıtır Sadakası Vermeyi Gerektiren Haller 390

  İhramlı İken Yapılması Câiz Olan Şeyler 391

  27) SOHBET Tevbe Hakkında 392

  28) SOHBET Duâ Hakkında 403

  Duâ Nedir? 404

  ve Acirc;mîn Demenin Mânâsı ve Önemi 405

  Duâdan Uzak Kalmanın ve Allah’ı Unutmanın Sonucu 406

  Duâ Nasıl ve Ne Zaman Yapılmalıdır? 411

  Yapılan Duânın Kabulü İçin 413

  Duânın Edepleri 415

  29) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Yaptığı ve Yapmamızı

  Tavsiye Ettiği Duâlar 417

  Peygamber Efendimiz'in Yolculuk Duâsı 419

  Sofra Duâsı 420

  Abdest Duâları 420

  Namazların Sonunda Okunacak Duâlar 422

  Tahiyyat’tan Sonra Okuduğumuz Salâvât Duâları 423

  Kunut Duâsı 424

  Uykudan Uyanınca Okunacak Duâlardan Bazıları 425

  Büyük İstiğfar Duâsı 427

  30) SOHBET Beş Emirden Oruç 428

  Ramazan Orucu 429

  Orucu Bozmanın Hükümleri 431

  Orucu Bozmayan Haller 432

  Orucu Bozup Kazası Gereken Haller 433

  Orucu Bozup Hem Kaza Hem de Kefâret Gerektiren Haller 434

  Kefâret ve Kefâreti Düşüren Haller 435

  Oruçluya Mekruh Olan Şeyler 436

  Oruç Yemeyi Mübah Kılan Haller . 437

  Fidye 438

  İ’tikâf 438

  İ’tikâfı Bozan Haller 439

  31) SOHBET Salâvât-ı Şerife Getirmenin Önemi 440

  Salâvât-ı Şerife Getirenlere Verilen Müjdeler 442

  Delâil-i Hayrat Niçin ve Nasıl Te’lif Edildi? 445

  Kasîde-i Bürdenin Yazılışı ve Yazılış Sebebi 450

  32) SOHBET Kadir Gecesi 452

  33) SOHBET Namazın Önemi ve Fazîletleri 462

  34) SOHBET Mübarek Ramazan Bayramı 474

  Bayram Günü İçin Tavsiyesi Gereken Hususlar 478

  Bayramlar 479

  35) SOHBET Allah Teâlâ’nın Vaadi Haktır 481

  36) SOHBET Zekât 491

  Zekât Sosyal Adâletin Temelidir 493

  Zekât Kimlere Verilmelidir? 500

  37) SOHBET Kalp Huzuru ve Kalplerin Tedâvisi 502

  38) SOHBET Allah Teâlâ’ya Güvenmek 514

  39) SOHBET Değişmeyen Üç İlâhî Kural 527

  40) SOHBET Milletler Nasıl Ayakta Durur? 541

  41) SOHBET Mübârek Kurban Bayramı 554

  42) SOHBET Peygamber Efendimiz’in Eczânesi 566

  43) SOHBET İlim Mihrabında Allah’a Kulluk 576

  44) SOHBET Kadisiye Zaferi - İran’ın Fethi 588

  İslâm Ordusu Kisrâ’nın Sarayına Giriyor 602

  45) SOHBET Ramazan-ı Şerifi Karşılamak 605

  46) SOHBET Vedâ Haccı ve Allah Resûlü’nün ve Acirc;hirete Göçüşü 619

  47) SOHBET Hicret - Mâ’nâsı - Önemi. 631

  48) SOHBET Peygamber Efendimiz, ve Acirc;ile ve Kadın Hakları 640

  Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 645

  Erkeğin Kadın Üzerindeki Hakları 646

  49) SOHBET Mevlid Merâsimlerinin İslâm’daki Yeri 650

  İlk Nazımlı Mevlid ve Yazarı 654

  OsmanlI Devletinde Mevlid Meclisleri 656

  Süleyman Çelebi’nin Eserini Yazma Sebebi 657

  Vedâ Hutbesi 659

  Na’t-ı Resûl 663

  Yararlanılan Eserler 669

  İçindekiler 670


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.