x

Kuran Ve Hadis Sohbetleri (Gelenek Yayınları)-1531

Gelenek Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054810024
Kur'an Ve Hadis Sohbetlerinde Okunabilcek İslami Yaşam tarzına Dair Bilgileri İçeren Kitaptır
117,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • KURAN VE HADİS SOHBETLERİ

  Çevirmen:Osman Güman
  Yayın Tarihi2019-02-19
  ISBN

  9786054810024

  Baskı Sayısı27. Baskı
  DilTÜRKÇE
  Sayfa Sayısı359
  Cilt TipiKarton Kapak
  Kağıt CinsiKitap Kağıdı
  Boyut13.5 x 21 cm

  Hamd olsun o Allah’a ki her kitaba övgüsüyle ve her konuşmaya zikriyle başlanır. Onun övgüsü mükâfat yurdunda nimet verilenlerin eğlence-sidir; her hastalık onun adıyla şifa bulur. Her gam ve musibet onun yardımıy-la giderilir. Darlıkta ve bollukta eller, yalvararak ve dua ederek ona kaldırılır. O, her dildeki bütün sesleri işiten ve zorda kalanın duasını kabul buyurandır.Bahşettiği her şey için O’na hamd olsun; nimetler verip doğru yolu gösterdiği için şükürler olsun.

  Sayesinde bizi dalaletten hidayete erdirdiği elçisi Hz. Muhammed'e, terte-miz nesline, ashabına, kardeşleri olan diğer bütün peygamberlere ve huzur-i ilahide bulunan meleklere salât ve selâm olsun.

  KURAN VE HADİS SOHBETLERİ


  Öğrencilerimden biri, benim doğrulan yazacağım yolundaki hüsnüzannından dolayı benim elinizdeki kitabı yazmam hususunda ısrarcı oldu. Elbette söz ve eylemlerde yanlışa düşmekten koruyan, kalpten geçen duygulan bilen ve dilediği şeyi kolaylaştırmak suretiyle lutfunu esirgemeyen, Allah’tır. Kalplerimizi riyadan ve nifaktan arıdırması ve kötülüklerimizi iyiliklerle değiştirme-si için O’na sığınınız. O, günahtan ve hataları affeden ve kullanırın tövbeleri-ni kabul buyurandır.

  Onu -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer’î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; yer vereceğimiz sohbetlerde Kur’ân'dan ve hadis-lerden öğüt almaya; -Allah yolundaki yolculuğuna ve emirlere uyup yasaklar-dan kaçmasına bir nebze katkısı olsun diye eserin farklı konularına dağıttığım- "iyi kullann ahlâkını" öğrenmeye epeyce istekli gördüm ve isteğini kabul et-mek hususunda gayp âleminden bir işaret de aldım. Bunun üzerine kollan sı-vadım ve mükâfat beklentisi ve hesap gününde kurtuluş ümidiyle bu kitabı telif etmeye koyuldum. Tamamladıktan sonra esere el-Gunye li-tâlibî tanki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) adını verdim.

  KURAN VE HADİS SOHBETLERİ  Başarıya ulaştıran ve doğruyu ilham eden, Allah’tır.

  " Sohbetler" adıyla yayınladığımız bu eser, büyük İslam alimi ve manevi-yat önderi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin el-Gunye li-tâlibî taıiki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli kitabının bir kısmından oluş-maktadır.

  Eserin orijinali hacimli olduğundan, farklı konularla alakalı bölümleri ay-rı ayrı okuyuculanmıza sunmanın daha faydalı olacağını düşündük. Bu şekil-de bu değerli eseri pratik bir kullanımla okura sunarak, daha kolay okunması-nı sağlamış olduk.

  Sohbetler ismini taşıyan bu kitapta, Kur'ân-ı Kerim ayetleri ve Hz. Pey-gamber (sav)'in hadisleri ışığı altında ibadi, ahlaki ve irfani birçok konu sohbet tarzında işleniyor. Yer yer konuyla alakalı menkıbelerin de yer alması okuyu-cuyu canlı bir sohbet havasına sokuyor.

  Abdülkâdir Geylânî

  Abdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan AbdülkâdirGeylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.

  KURAN VE HADİS SOHBETLERİ


  İÇİNDEKİLER

  KUR’ ve Acirc;N VE HADİS SOHBETLERİ

  YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 13

  MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 15

  I. KUR' ve Acirc;N VE HADİSLERDEN ÖĞÜTLER 17

  1. İSTİ' ve Acirc;ZE ve Acirc;YETİNİN TEFSİRİNE D ve Acirc;İR 17

  İSTİ ve Acirc;ZE NE DEMEKTİR? 20

  ŞEYTAN KELİMESİ NE DEMEKTİR? 21

  "RACÎM" NE DEMEKTİR? 21

  ŞEYTANDAN ALL ve Acirc;H'A SIĞINMAK NE İFADE EDER? 21

  E'ÛZÜ ÇEKMENİN FAYDALARI 23

  ŞEYTANIN KORKTUĞU ŞEY 24

  ŞEYTANA KARŞI KORUNMA YOLLARI 25

  İLH ve Acirc;M TÜRLERİ VE HER BİRİNİN TİPİK ÖZELLİKLERİ 30

  MAKAMA UYGUN BİR DUA 33

  2. BESMELE AYETİNİN TEFSİRİNE DAİR 35

  KISSADAN HİSSE 46

  BESMELE'NİN FAZİLETİNE DAİR 49

  BESMELE HAKKINDA SİMGESEL YORUMLAR 53

  "ALL ve Acirc;H" İSMİNİN ANLAMLARI 56

  RAHM ve Acirc;N VE RAHİM KELİMELERİNİN ANLAMLARI 57

  BİSMİLLAH DE 61

  3. TÖVBEYE DAİR 65

  TÖVBEYİ GEREKTİREN GÜNAHLAR 66

  BÜYÜK GÜN ve Acirc;HLAR/KEB ve Acirc;İR 67

  KÜÇÜK GÜNAHLAR/SAĞ ve Acirc;İR 68

  TÖVBE ETMENİN HÜKMÜ 70

  TÖVBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 79

  Namaz Tövbesi Nasıl Yapılır? 80

  Oruç Tövbesi Nasıl Yapılır? 82

  Zekâtın Tövbesi Nasıl Olur? 82

  Haccın Tövbesi Nasıl Olur? 83

  Günahlardan Nasıl Tövbe Edilir? 84

  ALLAH HAKKI OLAN GÜNAHLARIN TÖVBESİ 84

  KUL HAKKI OLAN GÜNAHLARIN TÖVBESİ 85

  CANA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 86

  MALA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 88

  BİRİNİN İTİBARINA YÖNELİK GÜNAHLARIN TÖVBESİ 94

  HEL ve Acirc;LLİK NASIL İSTENİR? 95r

  HANGİ DURUMLARDA HEL ve Acirc;LLİK İSTENMEZ? 95

  VERA'/GÜNAHLARDAN KAÇINMAK KONUSUNDA TİTİZLİK 96

  HARAM VE HEL ve Acirc;LİN ÖLÇÜSÜ NEDİR? 102

  TAKV ve Acirc;NIN EMARELERİ 106

  GÜNAHLARDAN KISMEN TÖVBE EDİLEBİLİR Mİ? 108

  TÖVBE HAKKINDA BAZI RİVAYETLER 110

  Z ve Acirc;Z ve Acirc;NTN TÖVBESİ 117

  BİR FAHİŞENİN TÖVBESİ 118

  TÖVBENİN EMARELERİ 120

  TÖVBEKAR OLAN KİŞİNİN DİĞER İNSANLARA KARŞI HAKLARI 121

  ALL ve Acirc;H'İN TÖVBEK ve Acirc;RA OLAN LÜTUFLARI 122

  BAZI SÛFÎLERİN TÖVBE HARKINDAKİ SÖZLERİ 122

  4. TAKV ve Acirc;YA DAİR 125

  TAKV ve Acirc;NIN NE OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞLER 125

  GEYL ve Acirc;NÎ’NİN DEĞERLENDİRMESİ 130

  TAKV ve Acirc;YA DAİR BİRKAÇ MENKIBE 132

  TAKV ve Acirc;NIN DERECELERİ 133

  MUTTAKİ OLMANIN YOLU 134

  TAKV ve Acirc;YA İLİŞKİN AYET-İ KERİMELER 136

  CENNETLİKLERİN NEŞELİ H ve Acirc;Lİ 142

  CEHENNEMLİKLERİN H ve Acirc;Lİ PÜR-MEL ve Acirc;Lİ 145

  CEHENNEM VE CENNET HARKINDAKİ RİVAYETLER 148

  KUR' ve Acirc;N'DAN CENNETE DAİR BİR PASAJ 175

  5. MÜBAREK AY VE GÜNLER 181

  A) RECEB AYI 181

  Receb Ayının İsimleri 184

  Receb-iMudar 184

  Munsılu’l-esinne 185

  Şehru’llâhi’l-esamm 185

  Esabb 186

  Mutahhir 188

  Diğer isimleri 190

  Receb Ayının Fazileti 191

  Receb Ayının İlk Gününü Oruçla, Gecesini İbadetle İhya Etmenin Fazileti 193

  İhyası Müstehab Olan Geceler 194

  Receb Ayının İlk Gecesinde Edileceği Nakledilen Dualar 195

  Receb Ayında Kılınacak Namaz 196

  Receb Ayının İlk Perşembe Gününde Oruç Tutmanın ve İlk Cuma Gecesinde Namaz Kılmanın Faziletine Dair 198

  Receb Ayının Yirmi Yedinci Gecesi Orucu 200

  Orucun Edebleri 200

  İftar Duası 203

  Dualann Kabul Edildiği Ay 204

  B) ŞABAN AYI 208

  Berat Gecesi 213

  Berat Gecesi Namazı 220

  C) RAMAZAN AYI 220

  Ramazan Kelimesinin Sözlük Anlamı 224

  Ramazan Ayına Özgü Faziletler 227

  Ramazân Kelimesinin Harfleri Neyi Simgeler? 233

  Kadir Gecesinin Faziletleri 234
  KURAN VE HADİS SOHBETLERİ


  Kadir Gecesi Ramazan Ayının Hangi Gecesidir? 236

  Cuma Gecesi mi, Kadir Gecesi mi Daha Faziletlidir? 238

  Cuma Gecesinin Daha Faziletli Olduğu Görüşünün Delilleri 238

  Kadir gecesinin daha faziletli olduğu görüşünün delilleri 239

  Kadir Gecesi Ümmete Neden Bildirilmemiştir? 240

  Hz. Muhammed'e Verilen Beş Büyük Gece 241

  Kadir Gecesinin Emaresi 243

  Terâvih Namazı 243

  Kadir Gecesi ve Ramazan Ayına İlişkin Birkaç Husus 246

  D) BAYRAM GÜNÜ 248

  Bayram günlerine ‘iyd denilmesinin sebebi 249

  Dört Kavmin Dört Bayramı 251

  Mü'min İle Kâfirin Bayramı 256

  Bayramda Neler Yapılmalıdır 256

  E) ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜ / EYY ve Acirc;MU’L-AŞR 258

  Bu Gecelerde Gerçekleştiği Nakledilen Peygamber Kerametleri, Haberler ve Faziletli Amellere Dair 261

  Bu Günlerde Kılınacak Namaz 263

  On Sayısının Peygamberler İçin İfade Ettiği Şeyler 264

  Bu Günlerin Bereketi 266

  F) TERVİYE GÜNÜ 268 Haccın Faziletleri 270

  Bu Güne Terviye Günü Denilmesinin Sebebi 273

  G) AREFE GÜNÜ 277

  Din kelimesinin Kur’ân-ı Kerim’deki farklı anlamlan 278

  Kur’ân-ı Kerim Peyderpey İndirilmiştir 279

  Arafat ve Arefe İsimlendirmelerinin Sebebi 280

  Arefe Günü ve Gecesinin Üstünlüğü 283

  Arefe Günü Orucu, Namazı ve Dualan 286

  Hz. Peygamber’in Duası 289

  Arefe akşamında Cebrâil, Mikail, İsrafil, Hızır ve İlyas’m yaptıklan dualar 290

  Rabbenâ Duası Hakkında 291

  H) KURBAN BAYRAMI 293

  Allah’ı Zikretmek 295

  Dua Etmek 300

  Kurban Kesmek 303

  Namazgâha Gidiş ve Dönüşte Farklı Yollan Tercih Etmek 306

  Kurban Bayramının Fazileti 307

  Kurban Bayramının Gecesinde Kılınan Namaz 309

  Kurban Kesmenin Hükmü 309

  Kurban Edilebilecek Hayvanlar 309

  Kurbanlık Hayvanlarda Bulunmaması Gereken Kusurlar 310

  Teşrik Günlerinde Yapılacak Zikir 311

  Kur'ân’da "Zikir" Adı Verilen Şeyler 313

  Teşrik Günlerinin Bu Adı Alma Sebebi 315

  Teşrik Tekbirlerinin Miktarı 316

  İhramlı Olanın Tekbir Getireceği Zaman Aralığı 318

  I) AŞURE GÜNÜ 319

  Bu Günün Adı Neden "Aşure" Günüdür? 323

  Aşure Günü Muharrem Ayının Kaçıncı Günüdür? 324

  Aşure Gününün Faziletleri: 325

  Aşure Günü Orucu Hakkında Bir Görüşün Eleştirisi 326

  K) CUMA GÜNÜ 327

  Cuma Gününün Faziletlerine Dair Rivayetler 329

  Cuma günü ve namazına ilişkin bazı hükümler 334

  Cuma Namazının Önemine Dair Bazı Rivayetler 338

  Cuma Gününde Duanın Makbul Olduğu An 339

  Cuma Günü Hz. Peygamber’e Salât ü Selâm Okumak 341

  Cuma Günü Okunması Müstehab Olan Sûreler 342

  Cuma Gününün Bu Adı Alış Sebebi 343

  Amellerin Kabul Edilme Şartlan 344

  a) Tövbe 344

  b) İhlâs 345
  KURAN VE HADİS SOHBETLERİ
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.