x

Müminlere Vaazlar-1760

Saadet Yayınevi
Ürün Kodu : 9789757640103
Şeyh Muhammed Cemâlüddin Kasımî ed-Dimışkî Tarafından İmam Gazalinin Eseri Özet Olarak Yazılmış Olan Kitaptır
339,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • İMAM GAZALİDEN MÜMİNLERE VAAZLAR

  ISBN

  9789757640103

  Baskı Sayısı1. Baskı
  DilTÜRKÇE
  Sayfa Sayısı716
  Cilt TipiCiltli
  Kağıt CinsiKitap Kağıdı
  Boyut17 x 24.5 cm

  AHMED SERDAROĞLU Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi

  Rahman ve Rahîm olan Allah’m adıyla.

  Bütün dünyaca tanınıp bilinen ve takdir edilen İslâm'ın hücceti İmâm Gazâlî’nin hemen hemen insanoğlunn bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve her aradığını fazlasıyla ora-da bulabileceği İHY ve Acirc;U ULÛMİ’D-DÎN adlı eseri, ele aldığı bütün mes’eleleri en ince teferruatına kadar bütün detayları ile eleştirmektedir. Bu kadar teferruata girmek istemeyenle-rin bu kitabı okurken fazla zaman kaybedecekleri de bir ger-çektir.

  İşte bu gibilere kolaylığı düşünen şeyh Muhammed Cemâlüddin Kasımî ed-Dimışkî, İhyâ’yı beşyüz sayfalık iki cüz-de özetlemiş ve kitaba MEV’IZATÜ’L-MÜ’MİNÎN MİN İHY ve Acirc;-İ ULUMİ’D-DÎN diye adlandırmıştır; ki, isim, tamamen müsem- mâya uygundur.

  Bu kıymetli eser, şimdiye kadar adını duymadığınız ve fakat adlan duyulanların birçoğundan da daha yetenekli, genç ve yeni filiz vermeğe başlayan Sıdkı GÜLLE adında bir âlim tarafmdan metne en sâdık ve en güzel bir ifade ile ve gerekli dipnotlan da ilâve edilmek sûretiyle dilimize çevril-miştir.

  Allah rızâsı için hazırlandığını umduğum bu eserin bütün Müslüman Türkler için faydalı olmasını ve mütercim için bunun bir başlangıç olup daha nice tercemelerde başanh ol-masını Cenâb-ı Hak’tan niyâz eder, bu başarısından dolayı da kendisini tebrik ederim.

  İÇİNDEKİLER

  İMAM GAZALİDEN MÜMİNLERE VAAZLAR

  İmâmı Gazâlî’nin Hayatı, Fikirleri ve Eserleri 4

  Musannifin önsözü 9

  İçindekiler 13

  1.BÖLÜM İLİM KİTABI

  Öğrenmenin değeri 35

  Öğretmenin fazileti 37

  Farz-ı ayın olan İlmin açıklanması 39

  2.BÖLÜM EHL-İ SÜNNET İTİKADI

  3.BÖLÜM TAH ve Acirc;RET KİTABI

  Temizliğin esrarı 45

  Temizliğin dört mertebesi olduğu 46

  Dış temizliğin üçe ayrıldığı 47

  Birinci kısım: Necasetten temizlenmek 48

  Birinci husûs: Giderilecek olan necâset 48

  İkinci husus: Temizlik vasıtası 49

  Üçüncü husûs: Temizlenmenin şekli 50

  İkinci kısım: Abdestslzliklerden temizlenmek 50

  İhtiyâcı defetmede riâyet edilecek edebler 50

  Tahâretlenmenin keyfiyyetl 51

  Abdest almanın şekli 52

  Abdestte mekrûh olan husûslar 53

  Temizlikte asıl mühim olan husûs 53

  Boy abdesti almanın keyfiyeti 54

  Boy abdestlni gerektiren sebebler 54

  Teyemmümün keyfiyeti 54

  Üçüncü kısım: Vücûdun temiz olan artıklarından temizlenmek 55

  Vücûdun temiz fazlalıklarından birinci kısmın çeşitleri 55

  Hamamda yıkanan kimsenin gözeteceği edebler 56

  Hamamda yıkanmanın sünnetleri 57

  Vücûdun temiz fazlalıklarından ikinci kısmın çeşitleri 57

  "İmamın namazdan önce riâyet edeceği husûslar, yerine getireceği vazifeler beştanedir 85

  Kırâetle ilgili vazifeleri üç tanedir 88

  Namazın bitimiyle alâkalı vazifeleri de üç tanedir 83

  Cum'a gününün fazileti ve âdâbı . 88

  Bilinmesi gerekli çeşitli mes’eleler 91

  Mes'ele: Namaz içerisinde, namaz hârici az bir harekette bulunmak (fi’l-i

  kalîl) 91

  Mes’ele: Tek kişiyle cemâat olmak 91

  Mes’ele: Cemâate sonradan yetişen 91

  Mes’ele: Öğleyi kılmadan ikindi girerse 92

  Mes'ele: Namaz bittikten sonra veya namaz esnasında elbisesinde pislik

  görmek 92

  Mes’ele: Kıldığı namazda şübheye düşmek 92

  Mes'ele: Namaza niyyette vesveseye düşmek 93

  Mes'ele: Cemâatin imamdan önce davranması 93

  Mes’ele: Namazını düzgün kılmayanı uyarmak 94

  Nâfile ibâdetlerin beyânı 94

  Revâtib sünnetleri 94

  4.Sabah namazının sünneti.

  5.Öğlenin sünnetleri.

  6.İkindinin sünneti.

  7.Akşamın sünneti.

  8.Yatsının sünnetleri

  Vitir namazına gelince 95

  Kuşluk namazı 95

  İki bayram namazı 95

  Teravih namazı 95

  Husûf namazı 96

  Istiska namazı 96

  Cenaze namazı 96

  Tehıyyetül-Mescid namazı 98

  Abdestten sonra kılınan iki rekât namaz 96

  Istihâre namazı 96

  Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler 97

  Kazası gerekli nafileler 98

  5. BÖLÜM ZEK ve Acirc;T KİTABI

  Zekâtın incelikleri 99

  Zekât vermek ve verirken dikkat edilecek hususlar 100

  Zekâtın islâmın esaslarından oluşunun hikmeti 101

  Birinci ince mâna.

  İkinci İnce mâna.

  Üçüncü ince mâna.

  9.BÖLÜM NAMAZ KİTABI

  Ezanın fazileti 60

  Farz namazının fazileti 61

  Namazın rükünlerini tam yapmanın fazileti 62

  Cemâatle namaz kılmanın fazileti 63

  Secdenin fazileti 63

  Namazda huşûun vâcib oluşu 64

  Mescidin ve namaz kılınan mahallin fazileti 65

  Namazla alâkalı zâhirî hareketler 66

  Namazda okunacak âyet ve duâlar 66

  Rükû ve rükû ile ilgili mes’eleler 68

  Secde 69

  Teşehhüde oturmak 69

  Namazda yasak olan husûslar 70

  Namaz içindeki farz ve sünnetleri birbirinden ayırmak 71

  Kalbin husûsiyyetlerinden olan bâtını şartların açıklanması 72

  Namazda Allah’a karşı tam boyun eğmenin (huşû) ve gönül huzûrunu sağla-manın şart oluşu 72

  Namazın hayatiyyeji kendisiyle bilinen bâtınî mânalar 74

  Namazın bâtınî mânalarının tafsilâtı 74

  Birincisi: Kalb huzûru İkincisi: İyi anlayış Üçüncüsü: Ta’zîm Dördüncüsü: Heybet Beşincisi: Recâ Altıncısı: Hayâ

  Bu altı mânanın sebeblerine gelince 74

  Kalb huzûrunun sebebi 74

  İyi anlayışa gelince 75

  Ta’zîme gelince75

  Heybet ve korkuya gelince 75

  Recâya gelince 75

  Hayâya gelince 75

  Kalb huzûrunu sağlayan yararlı İlâcın beyânı 75

  Her rükün esnasında kalbde bulunması gerekli hallerin ayrıntılarıyla beyânı 77

  Tahârete gelince 77

  Avret yerini örtmeğe gelince 77

  Kıbleye yönelmeğe gelince 78

  Ta’dîl-I erkân iizere ayakta durmağa gelince 78

  Niyyete gelince 78

  Tekbir almağa gelince 78

  istiftâh duâsına gelince 79

  Ayakta durmanın (kıyâmın) devamına gelince 81

  Rükû ve secdeye gelince 82

  Teşehhüde gelince 83

  ilmâmet 85

  Zekât verenin vazifeleri 103

  Birinci vazife, ikinci vazife.

  Üçüncü vazife.

  Dördüncü vazife.

  Beşinci vazife.

  Altıncı vazife.

  Yedinci vazife.

  Zekâtın sarf yerleri ve zekât alan sınıflar 108

  Birinci sınıf: Fakirlerdir.

  İkinci sınıf: Miskinlerdir.

  Üçüncü sınıf: ve Acirc;millerdir.

  Dördüncü sınıf: Müellefe-i kulûb'dur.

  Beşinci sınıf: Kölelerdir.

  Altıncı sınıf: Borçlulardır.

  Yedinci sınıf: Gâzilerdir.

  Sekizinci sınıf: Yolcular veya misafirlerdir.

  Zekât alanın vazifeleri dörttür 110

  Birinci vazife.

  İkinci vazife.

  Üçüncü vazife.

  Dördüncü vazife.

  Gönülden verilen sadakanın fazileti. Sadakayı almanın ve vermenin edebleri 112

  Sadakanın fazileti 112

  Sadakanın fazileti hakkında büyüklerin sözleri 113

  Sadakayı gizli vermenin vâcib oluşu 114

  Sadakaları gizlice vermekteki beş hikmet 114

  8. BÖLÜM ORUÇ KİTABI

  Orucun esrarı 11"

  Orucun farzları, açık sünnetleri veorucun bozulmasıyla yapılması gerekenler 118

  Orucun zâbirî farzları altı tanedir 118

  Oruç yemenin gerektirdiği cezalar dört tanedir 119

  Orucun sünnetleri 120

  Orucun sırları ve bâtınî şartları 121

  Nâflle oruç 122

  10.BÖLÜM HAC KİTABI

  Haccın sırları 124

  Haccın, Kâbe'nin, Mekke ve Medine'nin faziletleri 125

  Haccın farz olmasının şartları, rükünlerinin sıhhati ile haccın vâcibleri ve yasakları 127

  Haccın şartları 127

  İMAM GAZALİDEN MÜMİNLERE VAAZLAR

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.