x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • DUALAR VE TILSIMLAR


  Ürün Özellikleri :

  Dil: TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı: 336
  Cilt Tipi: Karton Kapak
  Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  Boyut: 13 x 19.5 cm
  Ağırlık : 286 gr

  ÖNSÖZ

  Bismillâhirrahmânirrahîm, Elhamdü lillâhillezî lâ yüneccibü râcîhi ve lâ yeruddü dâîhi vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihil firkatiz zekiyyeti.)"Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla,(Yalvaranı mahrum etmeyen ve duâ ediciyi geri çevirmeyen Allah’a hamdü senâlar olsun. Salât ü selâm Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in, Onun seçkin âl ve ashâbının (R.A.) üzerine olsun.)"
  Duâ denilince hemen akla, Cenâbı Hakla kul arasın-daki bağ gelir. Peygamber Efendimiz bir hadîsi şeriflerinde
  "Eddüâü silâhul mü’minîn"
  "Duâ mü’minlerin silâhıdır" buyurmaktadır. Yine Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Azîmüşşan’da:
  "Bana duâ ediniz ki duânıza icâbet edeyim" buyurmaktadır.
  îşte bu kitap Cenâbı Hakka samîmiyet ve ihlâsla duâ edilmesi halinde insanların mânevî bağ ile emellerine ulaşa-bilmesi için derlenmiştir.
  Her ne kadar arapça bilmeyenler için duâların okunuşları Türkçe harflerle yazılmışsa da Türkçe’de bazı harflerin yetersiz olması nedeniyle, duâları Türkçesinden okuyanların Arapça (Kur’ân) bilen birisine dinletip yanlışlarını düzeltmesi gerekir.
  Hemen hemen duâların tamâmı mücerrep (tecrübe edilmiş) olup Allah Resûlünün, basîret erbabı denilen velî kulların ve tasavvuf âlimlerinin sözlerinden müteşekkildir. Yeter ki biz âciz kullar o duâları lâyıkı veçhile yerine getirelim.
  "Allah’ım, dîne ve ilme hizmet konusunda
  bizleri muvaffak kılmanı istiyoruz. Yardım sade-ce şendendir. Bizleri başarıya ulaştır yârabbi."
  Bir rivâyete göre;
  İbni Abbas, yolda giderken ağlayan birine rastlar. Niçin ağladığınısorunca; o muzdarip, "duâm kabul olmuyor ona ağlıyorum" der. İbni Abbas: "Sen duymadın mı, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) yapılan duâ ile kabul olması arasında 40 sene müddet vardır. Bu müddet içerisinde Allah yapılan duâyı dilediği vakitte kabul buyurur."
  Öyle ise duâdan bıkmamalıyız.
  Resûl-i Ekrem Efendimiz buyuruyor:
  "Herhangi bir müslüman; günâh olmayan, akrabalık bağlarını kesmekle alâkalı olmayan bir konuda duâ eder ise; Allah ona üç şeyden birini verir:
  1. Ya duâsını dünyada kabul eder.
  2. Veya onun için âhirette sevabını hazırlar.
  3. Yahut, istediğinin misli olan bir fenalığı, kendinden giderir."
  Ashâb-ı Kirâm:
  - Öyleyse, çok duâ edelim yâ Resûlâllah! dediler.
  Efendimiz: "Allah da daha çok verir", buyurdu.


  İÇİNDEKİLER


  Kötülüklerden korunmak, korku ve kederden kurtulmak
  Borçlan ödemek, ruhi bunalımları gidermek
  İsmi Azam duasının metni
  Peygamberimizin cinlere yazdığı mektup
  Ayrılan iki kişiyi birleştirmek
  Kurşun işlememesi, nefis bağlılığını çözmek. Şifa ayetleri, muhafaza ayetleri
  Dargınları banştırmak, ayrılan kavuşturmak
  Diş, kalp, sıtma vs. çeşitli ağnlara karşı
  Cinlerle görüşmek, cin tasallurundan kurtulmak
  Sara hastalığım gidermek, sihiri bozmak
  Nezle, sarılık, uykusuzluk, boğmaca vs. hastalıkları iyileştirmek
  Çok gezen eşi eve bağlamak
  İçki, kumar ve zinadan kurtulmak
  Nazardan, korkudan emin olmak ve kolay doğum
  Hacet duası ve namazı
  Define bulmak
  Erkek çocuk sahibi olmak
  Bereket, rızık ve zenginlik
  Salavatı şerifelerin hassaları, fayda ve faziletleri
  Kısmet açılması, sevgi ve muhabbet kazanmak
  Her türlü sihir, büyü ve bağlılığı bozmak
  Huddam elde etmek, cinleri kovmak
  Kulak, göz, baş ve karın ağrılarını gidermek
  Cinleri çağırmak, toplayıp dağıtmak
  Evradı Behaiyye’nin fayda ve özellikleri
  Çocuğu olmayan kadınlar için
  Zor işleri kolaylaştırmak, her türlü sıkıntı ve dertleri gidermek. Aile huzuru; sevgi, muhabbet ve aşk için...
  Günlük hayatta okunacak çeşitli dualar
  Bismillahirrahmanirrahim 11
  Her Çeşit Hastalıklar İçin Şifâdır 13
  Kötülüklerden Korunmak İçin 16
  Korku Ve kederden Kurtulmak İçin 17
  Şerrinden Korkulan Bir Kimse İle Karşılaşınca Yapılacak Duâ 18
  Borçtan Kurtulmak İçin 19
  Seyyidül İstiğfar 20
  Diş Ağrısı İçin Duâ 21
  Borç sıkıntısından Kurtaran Ve Borç Ödemeyi Kolaylaştıran, Yeni Kapılar Açan Duâ 22
  Peygamber Efendimizin Ölümden Başka Her Derde Şifadır Dediği Duâların Toplu Şekilde Yazılışı Ve Okunuşu 23
  Ruhsal Bunalımları Ve Rûhî Rahatsızlıkları İyi Eden Duâ 25
  Nefis Bağlılığını Çözmek İçin 25
  Her Türlü Sıkıntı Ve Dertleri Gideren Duâ 26
  Uzağa Giden, Kaybolan Veya Ayrılan İki Kişiyi Birleştirmek İçin 27
  Allah Ve Resulünün En Çok sevdiği Ve Okunmasında Büyük Sevap Olan Duâ 29
  Muhabbet için (Celbiyye) 29
  Kurşun işlememesi Ve Kötülüklerden Korunmak için 31
  Nur Dairesi Ve Faydalan 32
  Muhafaza ve Acirc;yetleri 35
  Ism-i ve Acirc;zam Duâsının Metni 36
  Her Çeşit Kalp Ağnsı için 39
  Altım Islatan Ya Da Kolay Doğum Yapması istenen Kişiye 39
  Dargın Karı-Kocayı Barıştırmak Veya iki Sevgiliyi Birbirine Kavuşturmak için 40
  Sıtma Ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Duâ 41
  Nikâh Tazeleme Duâsı 42
  Dinî Nikâh Duâsı 42
  Sevgi Ve Dilek için 44
  Bu Duâ Temre için Okunur 48
  Şifâ ve Acirc;yetleri 49
  Peygamber Efendimizin Cinlere Mektubu 50
  (Nâme-i Muhammediyye) 50
  Müslüman Cinlerle Görüşmek için 53
  Cin Tasallutundan Ve Cinden Mütevellit Sara Hastalıklarından Kurtulmak için 54
  Her Murat için Okunan 55
  Salâvatı Şerife 55
  Peygamberimizin Son Duâsı 57
  istediğinizi Rüyada Görmek için 57
  Karabasan (Ağırbasan) Veya Uykuda Korkan için Duâ 58
  Hastalık Anında Okunacak Duâ 58
  Istihâre (Bir Şeyin Hayır Mı Şer Mi Olduğunu Rüyada Görebilmek) için 59
  Esmâül Hüsnâ 61
  Her Çeşit Dilek için 61
  Salât-ı Tefnciye (Nâriye) 64
  Salâtı Münciye 65
  (Salâten Tüncînâ) 65
  Sihir iptali Ve Korunma 66
  Bol Rızık Ve Berekete Ulaşmak için 67
  Mevcut Bir Belâyı Uzaklaştıran Duâ 68
  Her Zaman Huzurlu Ve Mutlu Olmak için 69
  Kayıp Ve Hırsızı Bulmak için 71
  Kuvvetli Bir Dilek Duâsı 72
  Düşmandan Ve Şeytandan Korunmak için 72
  KısmetAçmak için 73
  Kısmet için 74
  Her Hayırlı Dilek için 74
  Çalınan Eşyayı Bulmak için 75
  Cin Ve Sara Hastalığına Karşı Faydalı Bir Tertip 76
  Bütün Iç Sıkıntıları için Okunacak Duâ 77
  Çocuğun Kulağına Ezan Verilince Okunacak Duâ 78
  Peygamberimizin En Çok Yaptığı Duâ 79
  Dükkân Kapısı Açılırken Duâ 79
  Borçtan Kurtulmak için Okunacak Duâ 80
  Uyanınca Duâ 81
  Uykusuzluk Çekenin Duâsı 81
  Evlilik Hayatının Nasıl Geçeceğine Dair Tahminler 83
  Evlilik Hayatının Nasıl Geçeceğine Dair Başka Bir Tertip 84
  Yıldızların Birbirleriyle OlanVe Düşmanlıkları 85
  Burçların Ayları, Günleri Ve Geceleri Aylara Göre insanların Mensup Olduğu Burçlar 86
  Anâsırı Erbaa 87
  (însanlann Karakterleri) 87
  Çok Gezen Kadın Veya Erkeği Eve Bağlamak İçin 87
  Her Çeşit Hastalık İçin 88
  Cehennem Ateşinden Azad Olunacak Duâ 89
  Karınca, Bereket Duâsı Veya Rızık, Zenginlik Duâsı 90
  Nazar Değene Okunur 91
  Şirinlik Ve Bereket İçin 92
  Nazar İçin 93
  Korku Ve Nazar İçin 93
  Kenzül Arş Duâsının Fazileti 94
  Nazar Duâsı 95
  İmâm-I Azamın Teşbih Duâsı 96
  Sivilcelere Okunacak Duâ 97
  Kolay Doğum İçin 97
  Hâcet Namazı 98
  Hâcet Duâsı 98
  Evini Terkeden Kişiyi Acele Geri Getirmek İçin 99
  Her Zaman Sağlıklı Kalabilmek Ve Kurulan Tuzaklardan Korunabilmek İçin 101
  Her Çeşit göz İlletinin Şifâsı Ve Gözün Nurlanması İçin 102
  Bol Rızka Nâil Olmak Ve İşyerlerinin, Evlerin Bereketinin Çoğalması İçin 104
  Erkek Çocuk İsteyenin Duâsı 105
  Doğum Anında Duâ 106
  Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ 107
  Mevcut Bir Belâyı Uzaklaştırmak İçin 108
  Hangi Saatte Hangi Yazılar Yazılır 110
  Define İçin 112
  Define Bulmak İçin 113
  Kudûriye Duâsı (Her Türlü Dilek İçin) 113
  Kuduriye Duâsı 115
  Zinâ Yapanın Nefsini Bağlamak İçin 120
  Salâvatı Şerîfe Getirmenin Fazileti Ve Faydalan 121
  Salâvatı Şerîfe Çekmenin Hassaları 124
  Okunması Gereken Salâvatı Şerîfe 126
  Birbirinden Ayrılan Veya Birbirini Seven İki Kişiyi Birleştirmek İçin 131
  Nal Üzerine 21 Defa Okunacak Olan Birinci Duâ Şudur: 132
  Nal Üzerine okunması Gereken İkinci Duâ Şudur: 133
  Kısmet Açılması İçin 134
  Bol Rızık Ve Berekete Ulaşmak İçin 135
  Evliyâların Dilek Duâsı 136
  Sevgi Ve Muhabbet Kazanmak İçin 137
  Cinlerden Şikâyeti Olan 137
  hastalar İçin 137
  Korku Ve Nazar İçin 148
  Sevdiğin Kimseyi Kendine Bağlamak İçin 149
  İçki, Kumar Ve Kötü Alışkanlıkları Bıraktırmak İçin 151
  Çocuğu Olmayan Kadınlar İçin 152
  Sevgi, Muhabbet, Aşk İçin 153
  Bağlı Kapıları Açan Duâ 156
  Her Çeşit Sihiri Bozmak İçin 156
  Aşırı Sıkıntı Ve Bunalımda Olanlar İçin 162
  Her Türlü Kötülükten Korunmak İçin 165
  Cinsel birleşmeden Önce Okunacak Duâ 166
  Her Türlü Sihri Ve Bağlılığı İptal İçin 166
  Sevgi Ve Muhabbet İçin 167
  Aile Huzuru İçin 169
  Sihir Bozmak İçin 170
  Dil Bağlamak İçin 170
  Bağlıyı Çözmek İçin 171
  Kolay Doğum îçin 172
  Baş Ağrısına Karşı 172
  İlâçla Tedavisi Kabil Olmayan Rahatsızlıklar 174
  Her Türlü Sıkıntılardan Kurtulmak 174
  Muhabbet îçin 175
  Çok uyumaktan Şikâyet Eden Kimse 176
  Çok Kuvvetli Bir Celbiye 176
  Muhabbet îçin 177
  Fâtiha Sûre-i Şerîfesinin Huddâmı 177
  Vesveseden Kurtulmak îçin 179
  Bağlıyı Çözmek îçin 179
  Zararlı haşarata Karşı 180
  Cin Daveti (Mendel) 180
  Dâvet Edilen Cinleri Dağıtmak îçin 182
  Cinleri Kovmak îçin 183
  Celbiye 183
  Dil bağlamak îçin 184
  Celbiye 185
  Celbiye 186
  Bağlıyı Çözmek Ve Sihiri îptal Etmek 187
  Karın Ağrısı îçin 188
  Kulak Ağrısı 188
  Kulak Daveti 188
  Zor îşlerin Kolaylaşması İçin 189
  Huddâm Elde Etmek îçin 190
  Huddâm Elde Etmek 191
  îzâle-i Muhabbet 192
  Dargınları Barıştırmak îçin 193
  Evrâd-ı behaiye 195
  Manevî ilmin Alfabesi 207
  Evrâd-ı Behâiyye Şerhi 208
  Bu Vird-i Şerîfi Okumakta Riâyet Edilecek ve Acirc;dâb: 215
  Evrâd-ı Behâiyye’ye Başlamak Tertibi: 216
  Evrâdı (Behâiyye)’nin Faydalan Ve Fazileti 299
  însanlann Gözlerine Şirin Görünmek için 301
  Her Çeşit Ağrı Ve Sızıları Kesmek için 302
  Makam Sahibi Olmak Veya makamı Ve Mevkide Yükselmek, Şöhret Olmak için 302
  Düşmanı Kahretmek İçin 303
  Tarlanın Zararlı Haşerelerden Muhafazası için 304
  Yağmur Yağması için 304
  Zihin Açıklığı Ve Ezberleme Gücünün Artması îçin 304
  Çocuğu Olmayan Kadın için 305
  Her Çeşit Taşıtlann Kaza Ve Belâdan Muhafazası için 305
  Üzerine Cin Göndermek Sûretiyle Evden Kaçan Birisini Geri Getirmek Veya Bozulan Bir Sözü Veya Nişanı Eski Haline Döndürmek, Saygı Vemuhabbet,Temin Etmek için 305
  Zehirli Hayvan Sokmasına Karşı 306
  Kolay Doğum için 306
  Çocuğu Yaşamayanlar için 307
  Bir işini sonunun Hayır Mı Şer Mi Olduğunu Bilmek için 307
  Çaresiz Yanıklar, Yara-Bereler için 308
  Suyun Üzerinde Yürüyebilmek için 308
  Herkese Zararı Dokunan Bir İnsanı Bulunduğu Yerden Uzaklaştırmak için 308
  Yine Bir Zâlimi Bulunduğu Beldeden Uzaklaştırmak İçin İkinci Tertip 309
  Bit, Pire, Tahta Kurusu Gibi Zararlı Böcekleri Evden Uzaklaştırmak için 310
  Burun Kanamasını Kesmek İçin 310
  Nezlenin Şifâsı İçin 310
  Sarılık İçin 311
  Migren Dahil Her Çeşit Baş Ağrılarım Kesmek İçin 311
  Uyuz İçin 311
  Papaz Büyüsü Dahil Her Çeşit Büyülerin İptali İçin 311
  Çocuklara ve Acirc;rız Olan Cin, Havale, Sübyan, Boğmaca Gibi Rahatsızlıkların Şifâsı İçin 312
  Bir Kimseyi Hak Ettiği Belâya çarpıtmak Veya Borç Olarak Aldığı Bir Şeyi Geri Vermeye Mecbur Etmek İçin 312
  Çok Uykudan Şikâyeti Olup da Uykusunun Hafiflemesini İsteyen Kimse İçin 313
  Dalak Şişmesine Karşı 313
  Şer Maksadı İle Birleşmiş Kişileri Birbirinden Uzaklaştırmak İçin 313
  Zinâ Yapan Bir İnsanın Nefsini Bağlamak İçin 314
  Halkın sevgisini Kazanmak İçin 314
  Baş ağrısı ve sıkıntılardan kurtulmak için 316
  Sevgi ve aşk için 316
  İki kişiyi birbiriyle evlendirmek için 318
  Sevdiğin bir kimseyi kendine ısındırmak için 318
  Sevgi, muhabbet ve hürmet görmek için 319
  muhabbet için 320
  Delinin akıllanması ve cinli hastaların iyileşmesi için 321
  Halk arasında itibar görmek için 322
  Kalp hastalığı için 323
  Bağlı kapıların açılması için 323
  Sevgi, hürmet ve şirinlik için 324
  Baş ağrısını izâle için 328
  Her çeşit baş ağrısı için 330
  Nazar için 331
  Celbi mehabbet (ayrılık hasreti çekenleri kavuşturmak için) 331
  duadan istifade etmenin şartları 332
  Ruhânîlerden ve havas ilminden istifade etmenin şartlan 333

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.