x

Şifalı Dualar cep boy-1940

Pamuk Yayınevi
Ürün Kodu : 9789756594071
Şifalı Duaların Yer Aldığı Manevi Değer ve Fazileti Büyük Ebat Olarak Küçük Dua Kitabıdır
13,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Dualar günahlarımızın affına vesile olduğu gibi aynı zamanda günlük hayatımızdaki birçok sıkıntılara da deva olmaktadır. Yeter ki şifa veren o Şafiye ihlas ile yalvaralım.Şifalı Dualar cep boy Olarak Üretilmiştir.Rahatlıkla Yanınızda taşıyabilir cemaat ve toplantılarınızda hediye Olarak Dağıtabilirsiniz.
  Boyut:9,5 x 13,5
  Sayfa Sayısı:192

  ONSOZ

  Allah'a hamd, Resuliillah Efendi- miz Muhammed (S.A.V.)'e al ve as- habina salat ii selam olsun.

  Maneviyat inanci olanlar iqin dua bir huzur kaynagi ve yardim vesile- sidir. Musliiman iqin aym zamanda bir silahtir. Oyle bir silahtir ki; madd! her turlu imkanlardan sonra, o imkanlann tiikendigi noktadan itiba- ren bize lazim ve faideli olur.

  Duanin belli ba ve sect;li ve sect;artlari vardir: Her bakimdan temiz olmak, tarn inanq ve niyet iqinde bulunmak, duayi bir hayir i ve sect;in akabinde, bir ibadetin ardinda veya iqinde riyadan uzak, sakin bir durumda yapmaktir. Duadan once bir sadaka vermek de qok faydalidir.

  insan iqin fikri lzdiraplann, fakr u zaruretlerin ve bedeni rahatsizliklarin goriinur goriinmez birer gizli sebebi vardir. Bu sebebler bilinmeden anla- tilan arizalardan kurtulmak veya on- lara yakalanmamak mumkiin degil- dir.

  Bu bakimdan, insanlarin bu se- bebleri bilmesinde ve sect;iddetli zaruret vardir.

  Onun iqin, bu kitapqikta insani rahatsizliklara ve fakr u zaruretlere sevkeden manevi sebebler ile maddi rahatsizliklara sevkeden sebebleri izah ettik.

  Aynca turlu hastaliklann teda- visinde ve hayatin turlu safhalannda ve sect;ifa bah ve sect;edici dualar, devalar (ter- kipler) verdik.

  Verdigimiz bu dualar iqinde aym zamanda halkimizin ve sect;iddetle ihtiyaq duyup da bulamadiklari muhtelif dualar mevcuttur.

  Fakat, ve sect;unu unutmamak lazimdi ki, dualarla tedavi yoluna ancak maddeten (tibben) qare v ve laquo; imkanlarin tiikendigi, tedavinir mumkun olmadigi noktadan itibaren daha ziyade te ve sect;ebbiis edilmelidir Bu, dinimizin de uygun gordiigu bir husustur.

  Cenab-i Hak'tan, bu dualan isti- mal eden karde ve sect;lerimize feyz ve te'sirini halketmesini dileriz.

  Pamuk Yayinlari

  FiHRIST

  Bu Eser Hazirlanirken Bagvurulan Kaynaklar 2

  Onsdz 5

  Maddi Sikintilar. 8

  insan Bilhassa ve sect;unlardan Sakinmalidir 20

  Sihhat ifin Bazi ilmi Tavsiyeler 27

  Tavsiyeler 27

  Kan Aldirmak 32

  Kan Alinacak Damarlar ve Faydalari 34

  Dort Mevsimde Bazi Sihhat Tavsiyeleri 41

  Cum'a Giinu Temizlik Yapilmali 43

  Tirnak Kesmenin Usulii 43

  istibrave istincaya Riayet Etmek 47

  Gegim Genigligi, Zenginlik ve Manevi Derece igin Dualar 48

  Uzuntuden Kurtulmak igin Okunacak Dualar 52

  Dualar.ve Manevi Tedaviler 54

  Hacet icin 55

  Muhim Bir igin Halli 59

  Rizkm Qogalmasi, Bir Dilegin Olmasi 61

  Kaip Carpintisi 63

  idrar Zorluiju igin 64

  Her Turtu Ig Raiiatsizlik igin Bir ve sect;ifa Tertibi ......65

  Kulung igin 65

  Vucut Agrilarina Kargi Okunacak Dua 66

  Beyinden Nefret Eden Kadm igin 67

  Aile Gegimsizligine Kargi .'. 67

  Akil Yuksekliginde 68

  Kanayan Burun igin 68

  Sara Hastaligi igin 69

  Sedef Hastaligi 69

  Prostat 69

  Muhim Hastaliklar igin ve sect;ifa Ayetleri ve Dualari 70

  Buyuk Bir Felaket ve Harp Esnasinda Beg Vakit Namazdan Sonra

  Okunacak Dualar 74

  Sigiller. igin 76

  Nazar ian 77

  Mahiyeti Bilinmeyen Bir Hastalik igin 79

  Dili Tutulanlar igin ve sect;ifa : 79

  Gece Uyumayan Qocuklar igin 81

  Evliyamn Onemle Tavsiye Buyurduklari Kafirlerin Kahri igin

  Qok Muhim Dua , 83

  Kafirlerin ve sect;erlerinden Emin Olmak igin 85

  Hirsizliktan Korunma 85

  Bir igin Sonunun Nasil Olacagi Hususunda Tereddiit ve Korkusu Olan 86

  Siyatik 88

  geytamn Vesvesesinden Kurtulmak Igin 88

  Ikiyiizbin Tehlikeden Korunma Duasi 89

  Yangmdan Korunma Duasi 90

  Huzun ve Sikmti 91

  Vesvese 92

  Uykusunda Korkanlar Igin 93

  Gam ve Kederden Kurtulmak igin 94

  Can Sikmtisindan Kurtulmak igin 95

  Migren (Yarim Bag Agrisi igin) 96

  Kagan Bir Kimseyi Getirmek igin 97

  Kaybolmug Bir geyin Veya insamn Getirilmesi 98

  Romatizma igin 99

  Uzun Omiirlii Olmak igin 101

  Miihim Bir Hacet igin Istihare 102

  Hafizayi Kuwetlendirmek igin 103

  Seker Hastaligi igin Devadir 103

  Temre igin 105

  Kotii Ahlaktan Kurtulmak 105

  Giinahlardan Kendini Kurtarmak igin 106

  Herhangi Bir ig Veya Hadise Karg.ismda Korkuldugunda 107

  i ve sect; ve Makammi Muhafaza Etmek igin 107

  Basur igin 108

  Felg Hastaliklari icin 109

  Qalinan Bir geyi Veya Bir Gaibi Bulmak igin 109

  Mafsalve girt Agrisi 110

  Balgamm izalesi 110

  Titreme - El, Ayak, Yiiz Titremesi ■ ve Yuz Gdz Egilmesi 111

  Peygamberimizi Riiyada Gormek 112

  Gegim Darligina Kargi 115

  Devamli Aglayan Qocuk 117

  Uyku Aninda Huzursuzluk 117

  Evrad 118

  Miimin Cinnilerle Goriigup Konugma 119

  Prostat Rahatsizhgi 121

  Maddi Tedaviler igin Devalar 122

  Diz Agnlari 123

  Romatizma Gibi Agrilar 124

  Kisik Sesin Agilmasi 125

  Yatagim Islatanlar 126

  Kan Kanseri 126

  Bazi Kadin Hastaliklari 127

  Sutun gogalmasi igin 127

  Seker Hastaligi igin 127

  Sagi Dokulenler Igin 128

  Kil Bitmemesi ijin. 13C

  Basur (Hemeroid) igin 130

  idrar Yolunun Agilmasi 132

  Brongitigin 132

  Oksuruk igin 132

  Agri, Sizi ve Yel ipin Denenmig Terkip 133

  Di ve sect; Etleri Kanamasi 134

  Kolit igin 136

  Cilt Kanseri ve Diger iyilegmeyen Yaralar 137

  Ulserler Ipin 140

  Bagirsak Agrilari ve Diger Agnlar 140

  Titreme - El, Ayak ve Yiiz Titremesi ■ ve Yiiz G6z Titremesi 141

  Her Turlii Kalb Hastaliklari igin 143

  Zor Konugan Qocuklar 144

  Hazim ve Yemek Kabul Etmeyen Mide 144

  Katarakt ve Diger Goz Hastaliklari 145

  Sag veya Sakai i Siyahlatmak igin 147

  Arpacik 147

  Sara.ve Delilik 148

  Geg ihtiyarfamayi Temin 148

  Bobrekve Mesanedeki Taglar 149

  Prostat 150

  BagDdnmesi 151

  AgizKokusu. 151

  Hazimsizlik, iktidarsizlik, Mide Agrilari 152

  Kabizlik 153

  BelAgrisi 153

  Yuz Agrisi ve ve sect;i ve sect;ikler 154

  idrarmi Tutynayan 154

  ickiden Sogutmak 155

  Safra Kesesi Taglari 155

  SafraKesesi iltihabi 155

  Her Turlii illet ve Hastalik igin 5ok Faydali ilag Terkibi 156

  Sultan Abdulhamit igin Yapilan Macun 157

  Sultan Beyazid Han Macunu 159

  Mesir Macunu 160

  Agri ve Sizilar 163

  BalTefsiri 163

  Emir Buhari'nin Duasi 167

  Ashabi Kehf 167

  Ricali Gayb Duasi 169

  Kan Basmcma Kargi 174

  Balgami Sdkturmek 174

  Siyatik 174

  Bobrek - Mesane Kumlari 174

  Elinizde, Ayagmizda Sigil mi Var? igte Tedavisi 176

  Vucudunuzda Ka ve sect;inti mi.Var? 176

  Ding Kalmak isteyenlere ibni Sina'nm Tavsiyeleri 177

  Cibanlarin Tedavisinde Eskilerin Tedavi Usulu 177

  Gut 178

  Ari Sokmasi 179

  Arpacik 179

  Asab Bozuklugu 179

  Astim 179

  Agerme , 180

  Ategi Diigurmek igin ijaglar 180

  Cocuklarin Nezle ve Oksiiruklerine Kargi Ilaglar 180

  Cocuklarin Cabuk Yuriimesi igin 181

  yocuklarin Kulak Akintilarma Kargi Yapilacak ilaglar 181

  Aglamaktan Gdbegi Qikan ve Fitigi Olan Qocuklara Yapilacak ilaglar 181

  Uyumayan Qocuklara Kargi Yapilacak ilaglar 182

  Kulak Kirine Kargi 182

  Kulaga Bocek Girmesi 182

  KulagaSu Girmesi ilaci 183

  Kulak ve Qegitii Hastaliklarinda 183

  Kurdegen Hastaligi ilaci 183

  Kusmay'i Kargi ilaglar 184

  Kuwetten Birdenbire Dugme ve ilaci 184

  Gozleri Kar Almasi ve ilaci 184

  Goz Kirpiklerinin Ddkulmesi ve ilaci 185

  G6z Nezlesi 185

  Gozii Kuwetlendirmek 185

  GozSulanmasi 185

  Gripve ilaci 186

  Guneg Yamgi 186

  Ter Kokusu .....186

  Tirnak iltihabi 186

  Temriye 187

  Tansiyon Dugukliigii 187

  Tansiyon Yiiksekligi 187

  Uguk 187

  Unutkanlik 188

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.